„Vagyon egy tető alatt prös Ház padlás nélkül, egy belső padlásos pinze, és egy tüzellő gunyhó."

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc
Közismert, hogy Almádi mielőtt fürdőhellyé vált, évszázadokon át szőlőhegy volt. Jó lenne egy varázsszemüvegen át visszatekinteni a településre és meglesni hogyan éltek eleink 150-200 évvel ezelőtt e helyen, miként művelték szőlleiket, milyen épületeik voltak, milyen ruházatuk volt? Ilyen szemüveget még nem találtak fel és valószínűleg nem is fognak. Akkor hát nincs lehetőségünk a visszatekintésre? De van! A régi iratok vallanak mindenről, persze amennyiben fennmaradtak. A veszprémi káptalan levéltárában igen sok Almádira vonatkozót találhatunk, ezek közül vegyünk egyet vizsgálat alá amelynek keltezése 1806. augusztus 21.

„Mivel Veszprimi Szabó János az Öreg Almádi Szöllejénél meghalálozván, Tettes. Takáts Joseff Fiscalis Úrnak Comissiojábul, hogy Annak meg maradott javai átollában Consrcibáltassanak, mely Conscriptio e következendő módjon vitetett végre." E bevezető sorokkal kezdődik egy nyolcvan tételből álló leltár, amelynek első tétele maga az épület, (ezen írás címe) utolsó tétel pedig a talált 9 forint 27 krajcár készpénz. A leltár felépítése is nagyon érdekes túlmenően a tartalmakon. Kezdődik az épülettel, majd folytatódik a szőlő leírásával a következő módon:

„Az egész Szőllő négy vágobul álló. Az első vágó mely az Erdő felöl vagyon 100 utbul, az második 58, az harmadik 54, az negyedik 7 utbul álló". Mai szemmel nézve nem lehetett túl nagy szőlő, bár csak részben derülnek ki méretei. Ezután sorba veszik az épület egyes helyiségeit, pincétől a padlásig és leírják a talált dolgokat. Nagyon érdekes és tanulságos volna az egész leltárt közölni, de erre nincs most lehetőség. Így csak az egyes helyiségeket veszem sorra, valamint a bennük levő érdekes és jellemző tárgyakat.

1989-06 SF cikk.jpg

"A külső Prös Házban ezek találtottak"

3. Hordó, mint egy tíz akóra való öt darabban, azaz...5
6. Talitska vagyon...1
9. Fél prös...1
10. Kis rozant hordó..1

"A belső Pinczebe vagynak im ezek"

12. Két akos hordó egy fában...1
15. Furu kettő nagyobb mind összve...9
17. Fürész középszerü kettő egy kisebb...3
18. Pinterező Sulok, és hidlofa hozá...3
21. Vésü...1
24. Só mint egy egy funtra valo
25. Csutora....4
30. Köszörü kő. egy válluval...3
33. Metző kés...3
35. Három águ szigony vasbul...1
39. Egy kis hitvány Láda alá való rongyokkal...1
44. Vizes korsó...4
45. Mindenféle cserép edény...31
46. Czirkaliom...1
47. Vonyók és kettő igyenes, kettő görbe...4
49. Tekerts kender...6
52. Fa lapát...1
57. Vizes palaczk öveg...1
hajókikötő
58. Madár tartó kaliczka...1
61. Ismét köszörü kö vállu...1
62. Keszkenyő Kék tarka Ujj, és fehér viselt...2
63. Ujj forma Dolmány Szür...1
64. Viselt nadrág...2
65. Kalap...1
66. Ködmeny pruszli jó...1
68. Kis gyalog szék... 1
69. Motring fekete czérna...1
70. Csizma alá való talpak, darabb...4
71. Teve szőrböl belső Lajbli...1
73. Viselt szűr tarisznya...1

„A Padláson találtattak"

75. Fél akos hordo...1
77. Egy akos hordo...2
78. Kötöznyi valo Sáss Kötéssek...10
79. Tekerü furu..1
A leltárból láthatóan sok szerszámmal felszerelt pince volt. Az összes hordók űrtartalma 14-15 akó, ami utal bizonyos mértékig a termés nagyságára. Az épület leírásából tisztán megjeleníthető az akkori szőlőbeli ház képe. Tehát a bevezetőben említett visszatérítés ennyiben lehetséges. A leltárt fölvették: Devetseri István Almádi Hegy Bíró, Molosfai Mihály Hegy Eskütt, Rácz Márton Almádi Hajdu


Forrás

Új Almádi Újság[1] 1989. (1. évf.) 6. sz. 3 p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja