Békefi Remig (József)

A Helyismeret wikiből
Bekefi Remig Jozsef.jpg

BÉKEFI Remig (József), 1876-ig Brökl József (Hajmáskér, 1858. augusztus 3. - Eger, 1924. május 21.) szerzetes apát, tanár, író, történész.

Élete

1896-tól az MTA levelező-, 1908-tól rendes tagja. A Ciszterci-rend tagja és történetírója. 1874-ben lépett a ciszterciek közé. Hittudományi tanulmányait Zircen, 1876-1880-as években végezte. 1881-ben szentelték pappá. Először főgimnáziumi tanár volt Pécsett, majd 1893-tól a budapesti egyetemen magántanár, 1898-tól rendkívüli, két év múlva rendes egyetemi tanár. 1911 és 1924 között zirci apát. Budapesten megalapította a rend ötödik gimnáziumát, a hittudományi főiskolát pedig visszahelyezte Zircre. 1917-től a múzeumok és a könyvtárak országos felügyelője. Fő kutatási területei a magyar oktatásügy, a régi magyar főiskolák, a magyarok külföldi iskoláztatása, a Ciszterci-rend és a középkori magyar egyház története, egyházak és várak a középkorban. A pilisi apátság történetéről írt kétkötetes művével hívta fel magára a figyelmet. Sok anyagot gyűjtött a Zirci Apátság történetéhez, azt feldolgozni már nem tudta. Ezt a munkát Horváth Konstantin végezte el. Tiszteletére a Zirci Arborétumban 1934. május 21-én emléktáblát állítottak tanítványai.

Művei

  • Emlékkönyv, amelyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi Rend. (Szerk.) Budapest, 1896.
  • (Veszprém megyével kapcsolatos fontosabb művei.) III. Béla és a magyar nemzet művelődése. Budapest, 1900.
  • Árpád-kori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése. Budapest, 1896.
  • Az iskolázás története Magyarországon 1000-1883-ig. Budapest, 1907.
  • A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Budapest, 1907.
  • A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Budapest, 1910.

Irodalom

  • CSÁNKI Dezső: Békefi Remig 1858. augusztus 3.
  • 1924. május 22. = Századok, 1924. 1-6. füz.
  • BÁRTFAI SZABÓ László: Békefi Remig emlékezete. Budapest, 1934.
  • DOMANOVSZKY Sándor: Békefi Remig r. tag emlékezete. Budapest, 1924. (MTA Emlékbeszédek. 22. Köt. 11. Füz.)

Forrás:

Veszprém megyei életrajzi lexikon