Endrédy (Kálmán) Vendel

A Helyismeret wikiből
Endredy Vendel.jpg

ENDRÉDY (Kálmán) Vendel, 1939-ig Hadarics Kálmán (Fertőendréd, 1895. január 19. – Pannonhalma, 1981. december 29.) ciszterci szerzetes, pedagógus, zirci apát.

Élete

1917-ben a Ciszterci Rendbe lépett, 1919-ben, Zircen pappá szentelték. 1920–1938 között tanár a rend budai gimnáziumában. 1939-ben zirci apáttá avatták. Kormányzása alatt tovább fejlődött az apátság, a rendtagok száma növekedett. 1945-ben a nagybirtokok feloszlatásával az apátság is elvesztette birtokait. 1950-ben államosították az iskolákat, köztük az apátság iskoláit is. Még ebben az évben elrendelték a szerzetes házak, köztük a Zirci Apátság feloszlatását. A rendtagok részben külföldre távoztak, részben világi lelkészként helyezkedtek el. Endrédy 1950. okt. 25-én, utolsóként hagyta el az apátságot. Négy nap múlva Budapesten titkárával együtt letartóztatták, 1951. június 28-án 14 évre ítélték. Az ítéletet írásban soha nem kapta meg. 1956. november 1-jén szabadult, 1957-ben öt hónapig ismét börtönben raboskodott. Élete további részét főként a Pannonhalmi Főapátságban, az idős szerzetesek otthonában töltötte. A zirci apátsági templomban temették.

Művei

  • Számtan és mértan. (Tankönyv.) Budapest, 1938.
  • Algebra és mértan. (Tankönyv.) Budapest, 1938.
  • A zirci apátság tisztviselőinek szolgálati szabályzata. Budapest, 1940.

Irodalom

  • HERVAY F. Levente: A ciszterci Rend története Magyarországon. = Lajos: A ciszterciek. Budapest, 1991.
  • A Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának névtára 1943-1944. Székesfehérvár, 1944.
  • ELMER István: Börtönkereszt. Budapest, 1994.
  • ŐRFI Mária: Lángolj és világíts. Fejezetek ~ zirci apát életéből. Budapest, 1997.