Gloger (József) Konstantin

A Helyismeret wikiből

GLOGER (József) Konstantin (Ellgath, 1745. febr. 16.–1814. jún. 18.) ciszterci apát.

Élete

1793-tól heinrichaui és zirci apát. Szeptember 25-én érkezett Zircre. A következő napokban felkereste Bajzáth József püspököt, a sólyi és előszállási birtokokat. Októberben Budára és Székesfehérvárra utazott, járt Veszprémben, Tésen, Bakonykoppányban, Nagytevelen, Magyarpolányban és Aklipusztán. Később még három alkalommal, 1796-ban, 1799-ben és 1803-ban megismételte látogatását. A konvent azt kívánta, hogy maga választhassa meg perjelét. Ezt nem tudták elérni, de az apát a magyar Szabady Lászlót nevezte ki. A rendtagok között az ellentétek egyre növekedtek. Zolnay László a bécsi kormány és a veszprémi püspök megbízásából vizsgálatot végzett, a rendtagok két kibékíthetetlen pártra szakadtak. A helytartótanács újabb követelésekkel lépett fel Gloger apáttal szemben, és mivel azokat nem teljesítette, közölték vele, hogy nem kívánatos magyarországi látogatása. 1803-ban ezt mégis megtette. Zolnay második vizitációs levele után a helytartótanács Dréta Antalt nevezte ki perjelnek, elrendelte négy tag kiutasítását és kijelentette, hogy Gloger minden jogát elvesztette Zirc felett. 1810-ben a porosz kormány feloszlatta Heinrichaut. Gloger Konstantin egyházjogilag élete végéig zirci apát volt. Gyakorlatilag 1803-tól nem volt semmi befolyása a zirci konvent felett. Fel sem kereshette az apátságot. 1793. évi zirci látogatásának naplója megmaradt az apátság levéltárában.

Irodalom

  • GRÜGER, Heinrich: Visitationen der Abte von Heinrichau in Ungarn 1701–1810. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich–Wilhelms–Universitat zu Breslau 23. 1982.