Rieger Kandid

A Helyismeret wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Benczikne (vitalap | szerkesztései) 2013. január 17., 14:42-kor történt szerkesztése után volt. (Irodalom)

RIEGER Kandid (Neisse, 1706. aug. 22.–Henrichau, 1763. márc. 24.) apát. Zirci apát 1749 és 1763 között. Perjelnek nevezte ki Peter Schneidert, az eddigi elöljárót.

Élete

1750. június 19-én érkezett Zircre, megáldotta az új templom három harangját, a régi főoltár helyére állított keresztet és a Szent Imre-szobrot. Augusztus 8-án indult vissza Sziléziába. Befejezték a templom építését, amelyet az apát jelenlétében 1752. június 4-én Padányi Bíró Márton püspök szentelt fel. 1755-ben látogatott utoljára Zircre. A hétéves háború miatt csak levelekből értesült a zirci eseményekről. Rieger az apáti jogok egy részét átengedte a perjelnek, mivel a politikai viszonyok és a nagy távolság miatt egyre nehezebbé vált a kapcsolattartás a zirci és a henrichaui apátság között. Ez fontos tény Zirc történetében, ezután az apát teljes jogú megbízottjaiként vesznek részt a megye- és az országgyűlésen. Az apátság környékén megkezdték a lelkészi tevékenységüket és elemi iskolai oktatást is végeztek. A megyénél és a helytartótanácsnál felmerült Zirc függetlenítése.

Irodalom

  • A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pásztói, szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára az 1910-1911. iskolai évre. Bp. 1910.
  • ALPÁR Lucian: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Budapest, 1942.