Weltzel Márk

A Helyismeret wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Solti Gábor (vitalap | szerkesztései) 2011. július 14., 15:43-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „WELTZEL (Ferenc) Márk (Schönwald, 1730. szept. 21.–1792. dec. 1.) zirci apát. Sziléziai ciszterci szerzetes. =Élete= 1778-ben választották meg Heinrichau és Zi...”)

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

WELTZEL (Ferenc) Márk (Schönwald, 1730. szept. 21.–1792. dec. 1.) zirci apát. Sziléziai ciszterci szerzetes.

Élete

1778-ben választották meg Heinrichau és Zirc apátjává. Már 1769-ben, elődje kíséretének tagjaként járt Zircen. Apátként 1780-ban és 1788-ban látogatott Magyarországra. A felvilágosodás és a szabadkőművesség bomlasztó hatással volt a kolostorok rendjére. Az apát gyakori körlevelekkel próbálta útját állni a negatív hatásoknak. II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, de Zircet megkímélte, mert tanítottak, másrészt a Henrichautól való függőség politikai bonyodalmakat okozhatott volna. A világi hatalom beavatkozott az egyház életébe, Bécshez kellett fordulni minden egyházi ügyben. Mindezt erősítette a nemzetiségi kérdések kiéleződése. Az apát felmentette Pap Károlyt, helyébe a porosz Cristopf Bonaventurát nevezte ki perjellé. Az apátság rendje bomladozott. Bajzáth József veszprémi püspöknek is be kellett avatkoznia, aki a zirci konventet engedelmességre intette. Átvették a Veszprémi Elemi Iskola vezetését. Az Országgyűlésen Veszprém vármegye ismét sürgette Zirc függetlenítését, és azt, hogy magyarok legyenek az elöljárók és a gazdasági vezetők.

Irodalom

  • A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pász-tói, szentgotthárdi egyesí-tett apátságainak névtára az 1910-1911. iskolai évre. Bp. 1910.
  • ALPÁR Lucián: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Budapest, 1942.
  • GRÜGER, Heinrich: Visitationen der Abte von Heinrichau in Ungarn, 1701–1810. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich–Wilhelms–Universitat zu Breslau 23. 1982.