„Zirc és Vidéke újság” változatai közötti eltérés

A Helyismeret wikiből
(Zircz és Vidéke - Zirc és Vidéke)
(2005-2008)
 
(367 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
     Ahogy már [[Magyarász Ferenc|dr. Magyarász Ferenc]] esperes lelkész is megfogalmazta: „E lap mindenekelőtt és mindenekfölött, a Bakony-vidék lapja. A mi vidékünk földrajzilag meghatározott egészet alkot, néprajzilag is eléggé körül van határolva, gazdasági élete sajátos, hagyományai történelmi patinával vonták be lakóinak lelkét, szóval a Bakony-vidéknek megvan a saját élete, életének száz- és ezerfajta megnyilvánulása és érdeke. A Bakony öröme és bánata, küzdelme és sikere, virágzása és boldogulása: ez kezdettől fogva programja lapunknak". Ez volt, és maradt is az újság mindkét megjelenési időszakában a szerkesztők hitvallása.  
+
<p align="justify">
 +
Ahogy már [[Magyarász Ferenc|dr. Magyarász Ferenc]] esperes lelkész is megfogalmazta: „E lap mindenekelőtt és mindenekfölött, a Bakony-vidék lapja. A mi vidékünk földrajzilag meghatározott egészet alkot, néprajzilag is eléggé körül van határolva, gazdasági élete sajátos, hagyományai történelmi patinával vonták be lakóinak lelkét, szóval a Bakony-vidéknek megvan a saját élete, életének száz- és ezerfajta megnyilvánulása és érdeke. A Bakony öröme és bánata, küzdelme és sikere, virágzása és boldogulása: ez kezdettől fogva programja lapunknak". Ez volt, és maradt is az újság mindkét megjelenési időszakában a szerkesztők hitvallása. </p>
 +
<p align="justify">
 +
Az első XXXI évfolyam, amely 1905-1944 között jelent meg kisebb megszakításokkal, többnyire ennek a hitvallásnak a szelle-mében szolgálta a környék településeit. Aztán - mint annyi másban - a Zirc és Vidéke életében is hosszú csend következett. A XXXII. évfolyamra 1956-ig kellett várni, amikor - két szám erejéig, kis formátumban, géppel írva - újra megjelenhetett, a zirci járási forradalmi nemzeti tanács lapjaként. Kell-e mondani, mi lett az újság további sorsa? Újabb 34 évi szünet után, felidézve az egykori lap külső megjelenését és tartalmának lényeges vonásait, a Zirc és Vidéke Alapítvány gondozásában ismét megjelent, a XXXIII. évfolyam bemutatószámaként. Ez már meghatározó lépése volt a mostani újraindulásnak.</p>
  
&nbsp;&nbsp; Az első XXXI évfolyam, amely 1905-1944 között jelent meg kisebb megszakításokkal, többnyire ennek a hitvallásnak a szellemében szolgálta a környék településeit. Aztán - mint annyi másban - a Zirc és Vidéke életében is hosszú csend következett. A XXXII. évfolyamra 1956-ig kellett várni, amikor - két szám erejéig, kis formátumban, géppel írva - újra megjelenhetett, a zirci járási forradalmi nemzeti tanács lapjaként. Kell-e mondani, mi lett az újság további sorsa? Újabb 34&nbsp;évi szünet után, felidézve az egykori lap külső megjelenését és tartalmának lényeges vonásait, a Zirc és Vidéke Alapítvány gondozásában ismét megjelent, a XXXIII. évfolyam bemutatószámaként. Ez már meghatározó lépése volt a mostani újraindulásnak. <br>
+
= Zircz és Vidéke - Zirc és Vidéke =
 
+
== Zircz és Vidéke - Zirc és Vidéke<br>  ==
+
  
 
Az első időszak az 1905-1944 évek közötti időintervallumot öleli fel.  
 
Az első időszak az 1905-1944 évek közötti időintervallumot öleli fel.  
 
+
<div align="justify">
A Zirtzvidéki Nyomdával egyidőben. 1905-ben alapította az újságot Szigethy Ákos. Az első szám 1905. február 19-én jelent meg, felirata: Zircz és Vidéke. Társadalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztője Végh Győző tanító volt, szerkesztőségi beltagok: Gasparics Vince telekkönyvvezető, Makkay János, Schmidt József, dr.Szemmelweisz Károly, Weöreös Miklós adótiszt. A kiadóhivatal a Hosszú utca 141.-ben, a szerkesztőség pedig a Fő tér 130. sz. alatt működött. A szombatonként megjelenő lap előfizetési díjai a következők voltak: egész évre 8, félévre 4, negyedévre 2, Amerikába pedig 12 korona, az egyes számok 20 fillérbe kerültek.  
+
A Zirtzvidéki Nyomdával egyidőben. 1905-ben alapította az újságot Szigethy Ákos. Az első szám 1905. február 19-én jelent meg, felirata: Zircz és Vidéke. Társadalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztője Végh Győző tanító volt, szerkesztőségi beltagok: Gasparics Vince telekkönyvvezető, Makkay János, Schmidt József, dr.Szemmelweisz Károly, Weöreös Miklós adótiszt. A kiadóhivatal a Hosszú utca 141.-ben, a szerkesztőség pedig a Fő tér 130. sz. alatt működött. A szombatonként megjelenő lap előfizetési díjai a következők voltak: egész évre 8, félévre 4, negyedévre 2, Amerikába pedig 12 korona, az egyes számok 20 fillérbe kerültek.
  
 
Milyen elvek szerint kívántak dolgozni a lap munkatársai? Figyelemmel óhajtották kísérni a zirczi járás minden egyes községének társadalmi fejlődését, társadalmi és jótékonysági intézményeit; a tanügy területét, a népműveltség fejlesztését; a közgazdaságtan vonatkozásában az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság problémáit, eredményeit. Fontos témának ítélték a kivándorlás kérdését, a község népesedési viszonyait, s nem utolsó sorban tárcák megjelentetésével a színvonalas szórakoztatást.  
 
Milyen elvek szerint kívántak dolgozni a lap munkatársai? Figyelemmel óhajtották kísérni a zirczi járás minden egyes községének társadalmi fejlődését, társadalmi és jótékonysági intézményeit; a tanügy területét, a népműveltség fejlesztését; a közgazdaságtan vonatkozásában az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság problémáit, eredményeit. Fontos témának ítélték a kivándorlás kérdését, a község népesedési viszonyait, s nem utolsó sorban tárcák megjelentetésével a színvonalas szórakoztatást.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mindvégig képviseltette magát a szerkesztőségben a ciszterci rendház, a plébánia, mintegy megfogadva [http://hu.wikipedia.org/wiki/X._Piusz_p%C3%A1pa X.Pius ]szavait: "Hiába építünk templomokat, hiába tartunk missziókat, hiába alapítunk iskolákat, ha e mellett elhanyagoljuk a katolikus sajtót." <br>
+
Mindvégig képviseltette magát a szerkesztőségben a ciszterci rendház, a plébánia, mintegy megfogadva [http://hu.wikipedia.org/wiki/X._Piusz_p%C3%A1pa X.Pius ]szavait: "Hiába építünk templomokat, hiába tartunk missziókat, hiába alapítunk iskolákat, ha e mellett elhanyagoljuk a katolikus sajtót."
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tökéletesen tisztában volt a szerkesztőség a lap jelentőségével a község történetében, hiszen az 1905. március 5-i szám vezércikke, amely felsorolta a gyarapodó modern létesítményeket - a fiúiskolát, új leányiskolát, vasúti közlekedést, kórházat -, a haladás legújabb gyümölcsének nevezte az újságot. Munkácsy György porvai plébános pedig a legelső hatalomként tárgyalta a sajtót írásában.  
+
Tökéletesen tisztában volt a szerkesztőség a lap jelentőségével a község történetében, hiszen az 1905. március 5-i szám vezércikke, amely felsorolta a gyarapodó modern létesítményeket - a fiúiskolát, új leányiskolát, vasúti közlekedést, kórházat -, a haladás legújabb gyümölcsének nevezte az újságot. Munkácsy György porvai plébános pedig a legelső hatalomként tárgyalta a sajtót írásában.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Milyen formátumban, beosztásban jelent meg? Terjedelme 4 oldal volt, kivéve azokat az időszakokat, amikor a papírellátás mostoha viszonyai rákényszerítették a szerkesztőséget az oldalszám csökkentésére. Rovatbeosztása szinte ugyanaz maradt működésének harminc esztendeje alatt. A vezércikkek jó tollú, rendszerint agitatív erővel bíró emberek kezéből kerültek ki. Nagyon soknak szerzője [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc]] ciszterci atya, akit jóllehet hivatása el-el-szólított Zircről, az újságnak mindvégig aktív munkatársa maradt. Ugyanígy említhetjük Holitscher Károly csetényi földbirtokost, aki az agrár és a közgazdasági témák szakértőjeként írt, s mellesleg országgyűlési képviselőként is ténykedett.  
+
Milyen formátumban, beosztásban jelent meg? Terjedelme 4 oldal volt, kivéve azokat az időszakokat, amikor a papírellátás mostoha viszonyai rákényszerítették a szerkesztőséget az oldalszám csökkentésére. Rovatbeosztása szinte ugyanaz maradt működésének harminc esztendeje alatt. A vezércikkek jó tollú, rendszerint agitatív erővel bíró emberek kezéből kerültek ki. Nagyon soknak szerzője [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc]] ciszterci atya, akit jóllehet hivatása el-el-szólított Zircről, az újságnak mindvégig aktív munkatársa maradt. Ugyanígy említhetjük Holitscher Károly csetényi földbirtokost, aki az agrár és a közgazdasági témák szakértőjeként írt, s mellesleg országgyűlési képviselőként is ténykedett.  
  
 
Az ugyancsak az első oldalon olvasható tárcza rovat a kultúra, irodalom, ismeretterjesztés iránt érdeklődő olvasók igényeit szolgálta. Nagyon sok írást a "Zircz és Vidéke eredeti tárczája" felirattal jelentettek meg, főleg helyi alkotók munkáiból. Rendszeresen írt novellákat, apró elbeszélésseket [[Kasza Vilmos|Kasza Vilmos]] súri káplán, Lovaghy Dénes, Boór Lajos. Verseket közölt Endrédy György, Pokorny Margit. Sok esetben álnév alatt jelentették meg a műveket: Cuhaparti, Lucia, Tiborc, Ariel. Ugyanakkor az irodalom elismert bel- és külföldi alkotóitól is közölt írásokat az újság. Olvashatták többek között Mihelics Vid, Rónay György, Ágoston Julián, [[Váth János|Váth János]], Szép Ernő, Sienkiewicz, Ibsen, Zelma Lagerlöf műveit.  
 
Az ugyancsak az első oldalon olvasható tárcza rovat a kultúra, irodalom, ismeretterjesztés iránt érdeklődő olvasók igényeit szolgálta. Nagyon sok írást a "Zircz és Vidéke eredeti tárczája" felirattal jelentettek meg, főleg helyi alkotók munkáiból. Rendszeresen írt novellákat, apró elbeszélésseket [[Kasza Vilmos|Kasza Vilmos]] súri káplán, Lovaghy Dénes, Boór Lajos. Verseket közölt Endrédy György, Pokorny Margit. Sok esetben álnév alatt jelentették meg a műveket: Cuhaparti, Lucia, Tiborc, Ariel. Ugyanakkor az irodalom elismert bel- és külföldi alkotóitól is közölt írásokat az újság. Olvashatták többek között Mihelics Vid, Rónay György, Ágoston Julián, [[Váth János|Váth János]], Szép Ernő, Sienkiewicz, Ibsen, Zelma Lagerlöf műveit.  
21. sor: 22. sor:
 
A következő oldalon hosszabb-rövidebb terjedelmű cikkek foglalkoztak az aktuális, a községet is érintő kérdésekkel /egészségügy, iskola, építkezések, fejlesztések, kisipar, színház, bel- és külpolitika stb./ Rendszeresen tudósított az egyleti élet eseményeiről, az egyházi és társadalmi ünnepekről, megemlékezésekről. Feltétlenül meg kell említeni a Zirci kaleidoszkóp című rovatot, amelynek írói a településen fellelhető visszásságokat, hiányosságokat mutatták be vitriolba mártott tollal.  
 
A következő oldalon hosszabb-rövidebb terjedelmű cikkek foglalkoztak az aktuális, a községet is érintő kérdésekkel /egészségügy, iskola, építkezések, fejlesztések, kisipar, színház, bel- és külpolitika stb./ Rendszeresen tudósított az egyleti élet eseményeiről, az egyházi és társadalmi ünnepekről, megemlékezésekről. Feltétlenül meg kell említeni a Zirci kaleidoszkóp című rovatot, amelynek írói a településen fellelhető visszásságokat, hiányosságokat mutatták be vitriolba mártott tollal.  
  
Általában a harmadik oldalon kaptak helyet a hírek is. Tájékoztatták az olvasókat egyrészt a ciszterci rendház életéről, látogatóiról, másrészt pedig a falu és a zirci járás heti eseményeiről /házasság, utazások, verekedés, vásárok, mozihírek stb./, sőt az országban történt érdekesnek ítélt fejleményekről is beszámoltak.  
+
Általában a harmadik oldalon kaptak helyet a hírek is. Tájékoztatták az olvasókat egyrészt a ciszterci rendház életéről, látogatóiról, másrészt pedig a falu és a zirci járás heti eseményeiről (házasság, utazások, verekedés, vásárok, mozihírek stb.), sőt az országban történt érdekesnek ítélt fejleményekről is beszámoltak.  
  
 
A negyedik oldal pedig az üzleti hirdetéseké, árverési híreké, reklámoké volt.  
 
A negyedik oldal pedig az üzleti hirdetéseké, árverési híreké, reklámoké volt.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az 1907-es esztendő elején a lap tulajdonosa Végh Győző lett, s a szerkesztőség a Rákóczi tér 30. sz. alá költözött.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1916 áprilisáig nem mutatkozott változás az újság irányításában, akkor azonban [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc]] vette át a felelős szerkesztői posztot, s egyúttal a monostorba költözött a szerkesztőség. Augusztusban Kostyelik Kajetán távozott a kiadóhivatal éléről, mivel Nagytevelbe helyezték plébánosnak. Az év októberétől két oldalra csökkent a lap terjedelme az egyre növekvő papírhiány miatt, a szerkesztőség legnagyobb sajnálatára. <br>
+
Az 1907-es esztendő elején a lap tulajdonosa Végh Győző lett, s a szerkesztőség a Rákóczi tér 30. sz. alá költözött. 1916 áprilisáig nem mutatkozott változás az újság irányításában, akkor azonban [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc]] vette át a felelős szerkesztői posztot, s egyúttal a monostorba költözött a szerkesztőség. Augusztusban Kostyelik Kajetán távozott a kiadóhivatal éléről, mivel Nagytevelbe helyezték plébánosnak. Az év októberétől két oldalra csökkent a lap terjedelme az egyre növekvő papírhiány miatt, a szerkesztőség legnagyobb sajnálatára.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Újabb változás 1917 augusztusában volt a kiadásnál, amikor Mészáros Gellért helyett, aki Pécsre távozott, dr.Révész Amadé vette át az irányítást. A háborús helyzet, a fokozódó papírhiány arra kényszerítette az újság szerkesztőit, hogy további takarékossági intézkedéseket vezessenek be - 1918 júniusától már csak kéthetente jelent meg. Ugyanakkor ígéretet tettek az olvasóknak, hogy javulás esetén visszatérnek az eredeti állapothoz.  
+
Újabb változás 1917 augusztusában volt a kiadásnál, amikor Mészáros Gellért helyett, aki Pécsre távozott, dr.Révész Amadé vette át az irányítást. A háborús helyzet, a fokozódó papírhiány arra kényszerítette az újság szerkesztőit, hogy további takarékossági intézkedéseket vezessenek be - 1918 júniusától már csak kéthetente jelent meg. Ugyanakkor ígéretet tettek az olvasóknak, hogy javulás esetén visszatérnek az eredeti állapothoz.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az 1919. március 29-én megjelenő számban szomorú hírt olvashattak a zirciek: 15 évnyi munka után kénytelen beszüntetni működését a Zircz és Vidéke. Amint azonban nyugodtabbak lesznek a körülmények, újra megjelentetik. <br>Ez 1919. szeptember 7-én következett el, ismét nyomták az újságot. A kiadóhivatal irányítását Békei Vilmos vette át. Az 1920-as év kezdetétől megváltoztak a lap előfizetési díjai: egy évre 20, félévre 10, negyedévre 5 korona, az egyes számok 60 fillérbe kerültek. A nehezedő gazdasági helyzet azonban újabb áremelésre kényszerítette az újság előállítóit, így alig 2 hónappal az előző után ismét változtak az árak: egy év 26, negyedév 6 korona 50 fillér. Az év folyamán ugyan visszatértek az eredeti 4 oldalas terjedelemhez és a hetenkénti megjelenéshez, júniustól azonban újból kénytelenek voltak a kéthetes kiadást alkalmazni, az emberek szíves elnézését kérve. Komoly nehézséget jelentett [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc kiválása]] a szerkesztőségből. Öt évig munkatársként, 4 évig pedig felelős szerkesztőként gondozta a lapot. írásaival azonban a későbbiek során is gyakran találkozhattak a zirciek, nem szakadt el az újságtól.  
+
Az 1919. március 29-én megjelenő számban szomorú hírt olvashattak a zirciek: 15 évnyi munka után kénytelen beszüntetni működését a Zircz és Vidéke. Amint azonban nyugodtabbak lesznek a körülmények, újra megjelentetik. Ez 1919. szeptember 7-én következett el, ismét nyomták az újságot. A kiadóhivatal irányítását Békei Vilmos vette át. Az 1920-as év kezdetétől megváltoztak a lap előfizetési díjai: egy évre 20, félévre 10, negyedévre 5 korona, az egyes számok 60 fillérbe kerültek. A nehezedő gazdasági helyzet azonban újabb áremelésre kényszerítette az újság előállítóit, így alig 2 hónappal az előző után ismét változtak az árak: egy év 26, negyedév 6 korona 50 fillér. Az év folyamán ugyan visszatértek az eredeti 4 oldalas terjedelemhez és a hetenkénti megjelenéshez, júniustól azonban újból kénytelenek voltak a kéthetes kiadást alkalmazni, az emberek szíves elnézését kérve. Komoly nehézséget jelentett [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc kiválása]] a szerkesztőségből. Öt évig munkatársként, 4 évig pedig felelős szerkesztőként gondozta a lapot. írásaival azonban a későbbiek során is gyakran találkozhattak a zirciek, nem szakadt el az újságtól.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hosszú szünet következett ezután a Zircz és Vidéke történetében. Nem sikerült kideríteni, hogy mi okból, de 1930. október 19-ig nem jelent meg a lap. Ekkortól indult meg újra a kiadás a csonka 17. évfolyammal, megváltozott vezetéssel. Ettől kezdve a cím írása: Zirc és Vidéke. A felelős szerkesztő dr.Tóth Aurél ügyvéd, apátsági jogtanácsos lett, a szerkesztő bizottság elnöki posztját dr.Markovits Bálint zirci esperes plébános töltötte be, ügyvezető [[Horváth Szaléz István|dr.Horváth Szaléz]], a kiadóhivatal teendőit pedig Tamási Celesztin apátsági számvevő látta el. A kiadóhivatal és a szerkesztőség is a Rákóczi tér 1. sz. alatt, a monostorban működött. A vasárnaponként megjelenő újság árai a következők lettek: egy év 8, félév 4, negyedév 2 pengő, egyes szám 16 fillér. 1931-ben csere történt a felelős szerkesztő helyén, dr.Tóth Aurélt dr.Szigethy László ügyvéd váltotta fel. Változtak a hirdetések tarifái is. Az apróhirdetéseknél egy szó 6, vastagabb szedés esetén 12 fillérbe került. Terjedelmesebb híreknél 1/4 mezőny vagyis félhasáb 8, 1/12 mezőny azaz negyed hasáb 4 pengő. Az állást keresők és kínálók 50&nbsp;%-os kedvezményben részesültek. Többszöri hirdetés pedig&nbsp;szintén olcsóbb volt. Szintén 1931-ben Floch György apátsági erdőmérnök személyében új taggal bővült a szerkesztő bizottság április 25-től, s nemsokára dr.Halász Ferenc&nbsp;zirci járási állatorvos is belépett.  
+
Hosszú szünet következett ezután a Zircz és Vidéke történetében. Nem sikerült kideríteni, hogy mi okból, de 1930. október 19-ig nem jelent meg a lap. Ekkortól indult meg újra a kiadás a csonka 17. évfolyammal, megváltozott vezetéssel. Ettől kezdve a cím írása: Zirc és Vidéke. A felelős szerkesztő dr.Tóth Aurél ügyvéd, apátsági jogtanácsos lett, a szerkesztő bizottság elnöki posztját dr.Markovits Bálint zirci esperes plébános töltötte be, ügyvezető [[Horváth Szaléz István|dr.Horváth Szaléz]], a kiadóhivatal teendőit pedig Tamási Celesztin apátsági számvevő látta el. A kiadóhivatal és a szerkesztőség is a Rákóczi tér 1. sz. alatt, a monostorban működött. A vasárnaponként megjelenő újság árai a következők lettek: egy év 8, félév 4, negyedév 2 pengő, egyes szám 16 fillér. 1931-ben csere történt a felelős szerkesztő helyén, dr.Tóth Aurélt dr.Szigethy László ügyvéd váltotta fel. Változtak a hirdetések tarifái is. Az apróhirdetéseknél egy szó 6, vastagabb szedés esetén 12 fillérbe került. Terjedelmesebb híreknél 1/4 mezőny vagyis félhasáb 8, 1/12 mezőny azaz negyed hasáb 4 pengő. Az állást keresők és kínálók 50&nbsp;%-os kedvezményben részesültek. Többszöri hirdetés pedig&nbsp;szintén olcsóbb volt. Szintén 1931-ben Floch György apátsági erdőmérnök személyében új taggal bővült a szerkesztő bizottság április 25-től, s nemsokára dr.Halász Ferenc&nbsp;zirci járási állatorvos is belépett.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 januárjától a lap főszerkesztői posztját dr.Kuntzl Ernő ügyvéd foglalta el, azonban alig két hét után ismét dr.Szigethy László nevét olvashatták a lap címoldalán. Ugyanezen év szeptemberében Mészáros Vid szerkesztőségi&nbsp; ügyvivőt Herczeg Valér esztergári plébános váltotta fel. Újabb csere történt a felelős szerkesztői székben is, Szigethy politikai babérokra vágyott, s a közelgő választások miatt lemondott. Helyét ismét dr.Tóth Aurél foglalta el. <br>
+
1934 januárjától a lap főszerkesztői posztját dr.Kuntzl Ernő ügyvéd foglalta el, azonban alig két hét után ismét dr.Szigethy László nevét olvashatták a lap címoldalán. Ugyanezen év szeptemberében Mészáros Vid szerkesztőségi&nbsp; ügyvivőt Herczeg Valér esztergári plébános váltotta fel. Újabb csere történt a felelős szerkesztői székben is, Szigethy politikai babérokra vágyott, s a közelgő választások miatt lemondott. Helyét ismét dr.Tóth Aurél foglalta el.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1937-ben Herczeg Valér helyett, aki három évig dolgozott a lapnál, Suhajda Róbert apátsági jegyzőt bízták meg a szerkesztési munkákkal.  
+
1937-ben Herczeg Valér helyett, aki három évig dolgozott a lapnál, Suhajda Róbert apátsági jegyzőt bízták meg a szerkesztési munkákkal.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938-ban dr.Kuntzl Ernő vette át a felelős szerkesztést, mivel elődje egyéb elfoglaltságai miatt megvált a feladatkörtől. <br>
+
1938-ban dr. Kuntzl Ernő vette át a felelős szerkesztést, mivel elődje egyéb elfoglaltságai miatt megvált a feladatkörtől.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942-től főmunkatársként említi az újság ismét [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferencet]], aki Bakonykoppányon volt plébános, s onnan küldte írásait. <br>
+
1942-től főmunkatársként említi az újság ismét [[Magyarász Ferenc|dr. Magyarász Ferencet]], aki Bakonykoppányon volt plébános, s onnan küldte írásait.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943-ban dr.Várkonyi Fidél helyett, annak betegsége miatt, dr.Bartók Egyed apátsági levéltáros foglalkozott a szerkesztési munkákkal.<br>
+
1943-ban dr. Várkonyi Fidél helyett, annak betegsége miatt, dr. Bartók Egyed apátsági levéltáros foglalkozott a szerkesztési munkákkal.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944-ben is történt változás a szerkesztők között, mivel a hadbavonult Ambrus Miklós helyébe Hvisztány Erik ciszterci tanárjelölt lépett.  
+
1944-ben is történt változás a szerkesztők között, mivel a hadbavonult Ambrus Miklós helyébe Hvisztány Erik ciszterci tanárjelölt lépett.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A még fellelhető lapszámokban már maradt az addigi felállás, nem volt csere. Az utolsó példány 1944. november 19-én jelent meg, a 31. évfolyam 44. számaként.  
+
A még fellelhető lapszámokban már maradt az addigi felállás, nem volt csere. Az utolsó példány 1944. november 19-én jelent meg, a 31. évfolyam 44. számaként. </div>
  
<br>  
+
== Szemelvények cikkekből, tárcákból, hírekből ==
 +
<div align="justify">
 +
Szinte minden szám tiltakozott az óriási kivándorlási hullám ellen, s próbálta visszatartani az útrakelőket. Akár levelekkel is igazolták, hogy Amerika is csak az álmok szintjén kínál csodás lehetőségeket a reménykedőknek. Mégis mennyien elmentek, pl. 1905 áprilisa és májusa között 82 egyén vándorolt ki a járásból.
  
=== Szemelvények cikkekből, tárcákból, hírekből&nbsp;  ===
+
Meglepően modern hangú vezércikk foglalkozott a nőkkel az 1905. augusztus 13-i számban, Mária mennybevételének ünnepén, a hármas női szerepkör - a család, az anyaság és a társadalmi elvárások - szempontjából.
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szinte minden szám tiltakozott az óriási kivándorlási hullám ellen, s próbálta visszatartani az útrakelőket. Akár levelekkel is igazolták, hogy Amerika is csak az álmok szintjén kínál csodás lehetőségeket a reménykedőknek. Mégis mennyien elmentek, pl. 1905. áprilisa és májusa között 82 egyén vándorolt ki a járásból.&nbsp;
+
S milyen érdekes kezdeményezések támogatására szólította fel az olvasókat. Az ún. Tulipán-mozgalom, amely a honi ipar pártolására, fejlesztésére hívta az embereket, komoly segítőre lelt a lapban.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meglepően modern hangú vezércikk foglalkozott a nőkkel az 1905. augusztus 13-i számban, Mária mennybevételének ünnepén, a hármas női szerepkör - a család, az anyaság és a társadalmi elvárások - szempontjából.  
+
A tudományos világ érdekességeire is figyeltek illetve tájékoztatták az olvasókat. Így például 1910 elején a Halley-üstökös történetéről, megjelenésének várható időpontjáról írt az újság.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S milyen érdekes kezdeményezések támogatására szólította fel az olvasókat. Az ún. Tulipán-mozgalom, amely a honi ipar pártolására, fejlesztésére hívta az embereket, komoly segítőre lelt a lapban.  
+
Nagyon érdekes újdonság volt a Zirczi Útmutató, amely mint egy céglista, segítette az olvasókat, hogy hol és milyen szakma képviselője dolgozik, "szolgáltat". Meglepően nagy választék állt rendelkezésre: asztalos - Wilde József és fiai, ács - Pollák János, bádogos - Holly Antal, borbély és fodrász - Farkas József, Vass Elek, cementgyáros - Horátsky János, cipész - Anzenberger Mihály, fakereskedő - Amberg Ferenc, gabonakereskedő - Grottó Mór, kávéház, vendéglő - Fischl József, Koffer József /mészáros is/, Masszi János, Wittmann János /mészáros is/, kovács - Németh Károly, kereskedő - Amberg János, Deutsch Mór, Lambert Konrád, Molnár Ferenc, Rácz Dezső, Riez József, Scherer János, órás, ékszerész - Drkosch Adolf, sütő - Szita János, szabó - Link Nándor.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tudományos világ érdekességeire is figyeltek illetve tájékoztatták az olvasókat. Így például 1910 elején a Halley-üstökös történetéről, megjelenésének várható időpontjáról írt az újság.  
+
S hogy a későbbiekben is milyen sokrétű maradt az iparostársadalom, bizonyítja az 1932 júliusában rendezett iparkiállításról szóló tudósítás. Eszerint a legényegylet nagytermében 87 résztvevő mutatkozott be munkáival. A megszokottak mellett olyan ritka szakmák is jelen voltak, mint a fegyverkovács, gombkötő. Rendkívül érdekes darabok is kiállíttattak, példa erre Nesztinger Vilmos "saját elgondolású" keltetőgépe, amely célszerűsége mellett külső formájával, szépségével is kiérdemelte az aranyérmet. Vagy az ácsok mesterműve - annak a vasúti fahídnak a makettje, amelynek eredetijét 1917-ben a román határnál fekvő Stanicnál Kasper József vezetésével építették meg.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nagyon érdekes újdonság volt a Zirczi Útmutató, amely mint egy céglista, segítette az olvasókat, hogy hol és milyen szakma képviselője dolgozik, "szolgáltat". Meglepően nagy választék állt rendelkezésre: asztalos - Wilde József és fiai, ács - Pollák János, bádogos - Holly Antal, borbély és fodrász - Farkas József, Vass Elek, cementgyáros - Horátsky János, cipész - Anzenberger Mihály, fakereskedő - Amberg Ferenc, gabonakereskedő - Grottó Mór, kávéház, vendéglő - Fischl József, Koffer József /mészáros is/, Masszi János, Wittmann János /mészáros is/, kovács - Németh Károly, kereskedő - Amberg János, Deutsch Mór, Lambert Konrád, Molnár Ferenc, Rácz Dezső, Riez József, Scherer János, órás, ékszerész - Drkosch Adolf, sütő - Szita János, szabó - Link Nándor.  
+
Szomorú hangú cikk tudatta a lakosokkal 1916 őszén, hogy a háború céljaira fel kellett áldozni a zirci harangokat is. Mészáros Gellért tudósított az eseményről, miszerint 1916. szeptember 19-én vitték el a nagytemplomból a 935 kg súlyú Szent Bernát és az 1887-ben öntött 394 kg-os Szent Jeromos, a Kálváriáról az 1901-ben készült 36 kg-os, a kistemplomból pedig az 1762-ből származó, 78 régi font súlyú Fájdalmas Boldogasszony és az 1781-es eredetű Szent József harangot, amely 277 kg-ot nyomott. Elnémult a falu.  
  
S hogy a későbbiekben is milyen sokrétű maradt az iparostársadalom, bizonyítja az 1932 júliusában rendezett iparkiállításról szóló tudósítás. Eszerint a legényegylet nagytermében 87 résztvevő mutatkozott be munkáival. A megszokottak mellett olyan ritka szakmák is jelen voltak, mint a fegyverkovács, gombkötő. Rendkívül érdekes darabok is kiállíttattak, példa erre Nesztinger Vilmos "saját elgondolású" keltetőgépe, amely célszerűsége mellett külső formájával, szépségével is kiérdemelte az aranyérmet. Vagy az ácsok mesterműve - annak a vasúti fahídnak a makettje, amelynek eredetijét 1917-ben a román határnál fekvő Stanicnál Kasper József vezetésével építették meg.  
+
1917-ben az elhunyt Fraknói Vilmos helyett [[Békefi Remig (József)|dr. Békefi Remiget]] nevezték ki a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőjévé. A nagy hírű történettudós munkásságának ezen elismeréséről beszámolt a lap is.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szomorú hangú cikk tudatta a lakosokkal 1916 őszén, hogy a háború céljaira fel kellett áldozni a zirci harangokat is.&nbsp; Mészáros Gellért tudósított az eseményről, miszerint 1916. szeptember 19-én vitték el a nagytemplomból a 935 kg súlyú Szent Bernát és az 1887-ben öntött 394 kg-os Szent Jeromos, a Kálváriáról az 1901-ben készült 36 kg-os, a kistemplomból&nbsp;pedig az 1762-ből származó, 78 régi font súlyú Fájdalmas Boldogasszony és az 1781-es eredetű Szent József harangot, amely 277 kg-ot nyomott. Elnémult a falu.  
+
Oroszországi élmények címmel olvashatták a zirciek Szuntheimer József honvédtizedes beszámolóját 1918 áprilisában a hadifogságról. Leírta fogságba esésének körülményeit, utazását a fogolytáborba, a láger viszonyait, s beszámolt a kerítésen kívüliek életéről, szokásaikról is. A cikket csak a cenzúra engedélyével jelentethették meg.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917-ben az elhunyt Fraknói Vilmos helyett [[Békefi Remig (József)|dr.Békefi Remiget]] nevezték ki a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőjévé. A nagy hírű történettudós munkásságának ezen elismeréséről beszámolt a lap is.  
+
Figyelemmel kísérték a község népesedési viszonyait is. 1931 februárjában például egy "kis népszámlálás" adataival ismertette meg az olvasókat a lap. Eszerint 2746 fő lakik Zircen és a hozzá tartozó kisebb településeken - az 1920-as felmérés 2670 lakost tartott számon. A felekezeti megoszlás is kiderült a cikkből, vagyis római katolikusnak 2427, görögkatolikusnak 5, reformátusnak 29, evangélikusnak 22, görögkeletinek 4, izraelitának 64, felekezet nélkülinek pedig 2 fő vallotta magát.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oroszországi élmények címmel olvashatták a zirciek Szuntheimer József honvédtizedes beszámolóját 1918 áprilisában a hadifogságról. Leírta fogságba esésének körülményeit, utazását a fogolytáborba, a láger viszonyait, s beszámolt a kerítésen kívüliek életéről, szokásaikról is. A cikket csak a cenzúra engedélyével jelentethették meg.  
+
Folyamatosan olvashattak tudósításokat az olvasók az egyletek, iskolán kívüli népművelési, ismeretterjesztő kezdeményezések keretében tartott előadásokról. Gyakran az ott elhangzott szöveg egészét is leadta az újság. A fenti tevékenység révén jóval több ember ismerkedhetett meg az előadott témákkal. Így volt ez például az 1917 februárjában és márciusában a gyermekvédelemről tartott négy előadás esetében is. Bevezetőt [[Magyarász Ferenc|dr. Magyarász Ferenc]] mondott, Ferenczi Sándorné az anya és a csecsemő gondozásáról, dr. Szemmelweisz Károly a csecsemő betegségeiről, Boór Margit pedig a csecsemővédelmi felügyelet intézményeiről beszélt.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Figyelemmel kísérték a község népesedési viszonyait is. 1931 februárjában például egy "kis népszámlálás" adataival ismertette meg az olvasókat a lap. Eszerint 2746 fő lakik Zircen és a hozzá tartozó kisebb településeken - az 1920-as felmérés 2670 lakost tartott számon. A felekezeti megoszlás is kiderült a cikkből, vagyis római katolikusnak 2427, görögkatolikusnak 5, reformátusnak 29, evangélikusnak 22, görögkeletinek 4, izraelitának 64, felekezet nélkülinek pedig&nbsp;2 fő vallotta magát.  
+
Zirc nagy szülötte [[Reguly Antal|Reguly Antal]] nyelvész és néprajz tudós. Emlékére egy szobrot kívánt az utókor állítani és ezért gyűjtést indítottak. A lap a gondolat megszületésének első pillanatától tevékenyen támogatta és figyelemmel kísérte az emlékmű létrehozására irányuló erőfeszítéseket. A cél érdekében rendezett műsoros estekről tudósított, mint például az 1943. március 7-én tartott rendezvény esetében. A megnyitót dr. Tóth Aurél tartotta, a Cecília énekkar népdalkórusokat adott elő. Dr. Mindszenti Ödön operaénekes régi magyar dalokat, virágénekeket, dr. Pulay Józsefné műdalokat énekelt, zongorán játszott Raák Endre. Szüllő Rózsi és ifj. Szirbek Nándor szavalt. Alföldi Lajos, a Nemzetpolitikai Szolgálat igazgatója nemzeti szellemünkről tartott előadást. Az ifjúság pedig magyar táncokat adott elő, s eljátszották Follinus Aurél bohózatát, a Fáni orvosságát. Az újság 1943. október 31-én megjelenő száma már a Reguly emlékmű elkészültéről tudósított. A Bányai Ödön alkotta mellszobrot dr. Szinyei Merse Jenő vallás-és közoktatásügyi miniszter avatta fel. A nagyszabású ünnepségen a helyi vezetők mellett - [[Endrédy (Kálmán) Vendel|dr. Endrédy Vendel]] apát úr, dr. Mesterházy Frigyes főispán - a magyar tudományos élet jeles személyiségei is részt vettek, így dr. Pais Dezső, a magyar nyelvészet egyetemi tanára, dr. Lukinich Imre bölcsészkari dékán, dr. Zsirai Miklós, a finnugor összehasonlító nyelvészet egyetemi tanára.
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Folyamatosan olvashattak tudósításokat az olvasók az egyletek, iskolán kívüli népművelési, ismeretterjesztő kezdeményezések keretében tartott előadásokról. Gyakran az ott elhangzott szöveg egészét is leadta az újság. A fenti tevékenység révén jóval több ember ismerkedhetett meg az előadott témákkal. Így volt ez például az 1917 februárjában és márciusában a gyermekvédelemről tartott négy előadás esetében is. Bevezetőt [[Magyarász Ferenc|dr.Magyarász Ferenc]] mondott, Ferenczi Sándorné az anya és a csecsemő gondozásáról, dr.Szemmelweisz Károly a csecsemő betegségeiről, Boór Margit pedig a csecsemővédelmi felügyelet intézményeiről beszélt.  
+
A helytörténeti vonatkozású cikkek is helyet kaptak a lapban. Többek között [[Faller Jenő|Faller Jenő]], [[Horváth Konstantin|Horváth Konstantin]] és [[Békefi Remig (József)|Békefi Remig]] írásai mutatták be Zirc és környékének értékeit. Vagy például a Neves Balatonfelvidéki sírok címmel közölt sorozat írója, aki a megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek sírjait kutatta fel és írta le - így a veszprémiben alussza örök álmát Eötvös Károly, Padányi Bíró Márton, Csermák Antal és Csikász Imre.  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zirc nagy szülötte [[Reguly Antal|Reguly_Antal]] nyelvész és néprajz tudós. Emlékére egy szobrot kívánt az utókor állítani és ezért gyűjtést indítottak. A lap a gondolat megszületésének első pillanatától tevékenyen támogatta és figyelemmel kísérte az emlékmű létrehozására irányuló erőfeszítéseket. A cél érdekében rendezett műsoros estekről tudósított, mint például az 1943. március 7-én tartott rendezvény esetében. A megnyitót dr.Tóth Aurél tartotta, a Cecília énekkar népdalkórusokat adott elő. Dr.Mindszenti Ödön operaénekes régi magyar dalokat, virágénekeket, dr.Pulay Józsefné műdalokat énekelt, zongorán játszott Raák Endre. Szüllő Rózsi és ifj.Szirbek Nándor szavalt. Alföldi Lajos, a Nemzetpolitikai Szolgálat igazgatója nemzeti szellemünkről tartott előadást. Az ifjúság pedig magyar táncokat adott elő, s eljátszották Follinus Aurél bohózatát, a Fáni orvosságát. Az újság 1943. október 31-én megjelenő száma már a Reguly emlékmű elkészültéről tudósított. A Bányai Ödön alkotta mellszobrot dr.Szinyei Merse Jenő vallás-és közoktatásügyi miniszter avatta fel. A nagyszabású ünnepségen a helyi vezetők mellett - [[Endrédy (Kálmán) Vendel|dr.Endrédy Vendel]] apát úr, dr.Mesterházy Frigyes főispán - a magyar tudományos élet jeles személyiségei is részt vettek, így dr.Pais Dezső, a magyar nyelvészet egyetemi tanára, dr.Lukinich Imre bölcsészkari dékán, dr.Zsirai Miklós, a finnugor összehasonlító nyelvészet egyetemi tanára. <br>  
+
Jóllehet az Apátság élete szigorúan zárt volt, a rend tudományos, művészeti kapcsolatairól, az ilyen vonatkozású eseményekről rendszeresen tudósított a Zirc és Vidéke. 1938 augusztusában például Magyar Helikon Zircen címmel közölt írást abból az alkalomból, hogy ide látogatott és előadásokat tartott Harsányi Zsolt, Sík Sándor, Mécs László, Vitnyédi Német István, Városi István, dr. Bánhegyi Jób és Gézay Lajos. </div>
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A helytörténeti vonatkozású cikkek is helyet kaptak a lapban. Többek között [[Faller Jenő|Faller Jenő]], [[Horváth Konstantin|Horváth Konstantin]] és [[Békefi Remig (József)|Békefi Remig]] írásai mutatták be Zirc és környékének értékeit. Vagy például a Neves Balatonfelvidéki sírok címmel közölt sorozat írója, aki a megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek sírjait kutatta fel és írta le - így a veszprémiben&nbsp;alussza örök álmát Eötvös Károly, Padányi Bíró Márton, Csermák Antal és Csikász Imre.
+
Néhány vers a tárcákban megjelentek közül:
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jóllehet az Apátság élete szigorúan zárt volt, a rend tudományos, művészeti kapcsolatairól, az ilyen vonatkozású eseményekről rendszeresen tudósított a Zirc és Vidéke. 1938 augusztusában például Magyar Helikon Zircen címmel közölt írást abból az alkalomból, hogy ide látogatott és előadásokat tartott Harsányi Zsolt, Sík Sándor, Mécs László, Vitnyédi Német István, Városi István, dr.Bánhegyi Jób és Gézay Lajos.  
+
Álnév - Lucia - alatt közölték a '''Rezignáció''' ciműt:
 +
<blockquote>
 +
Itt állok a tar néma kertben,<br>Egyedül...S elborul a lelkem<br>Mint rózsafán az elszáradt levél,<br>Szívem tavaszt már többé nem remél.
 +
</blockquote>
 +
<blockquote>
 +
Napfényt várok én is...Hiába! <br>Lehullt szívem remény-virága... <br>A szél köröttem gúnyosan nevet <br>S lerázza az utolsó levelet. <br></blockquote>
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Néhány vers a tárcákban megjelentek közül:
 
  
Álnév - Lucia - alatt közölték a '''Rezignáció''' ciműt: <br>Itt állok a tar néma kertben, <br>Egyedül...S elborul a lelkem <br>Mint rózsafán az elszáradt levél, <br>Szívem tavaszt már többé nem remél.  
+
Mihelics Vid írta a '''Téli éj''' című költeményt:  
 +
<blockquote>
 +
Az éjnek<br>Bús palástja mindent elfed <br>S a csillagok fejünk felett Mesélnek.<br>Kék fátyol<br>Kering fent, mint kristályos ér, <br>Feltűzve az égre tündér <br>Ujjától.<br>Színezüst<br>Köntösben a csillagmező<br>S a felhősáv mint elvesző <br>Színes füst.<br>Halk zene<br>Csengve bársony hullámon száll, <br>Mintha lágyan fenn a holdnál Zengene.<br>Selyem szárnyuk <br>Puha tolla suhan sorban! <br>Álom szárnyon, csók mámorban <br>Lelkek szállnak.
 +
</blockquote>
 +
Rónay György írta a '''Mai költő sírjára''' című verset:
 +
<blockquote>
 +
Fekszik hanyatt, csontos kezébe csörgő <br>és néma már, jaj néma már a költő. <br>Rímei mint egy őrült maszkabálon,<br>bukfenceket vetnek a holdsugáron.<br></blockquote>
  
Napfényt várok én is...Hiába! <br>Lehullt szívem remény-virága... <br>A szél köröttem gúnyosan nevet <br>S lerázza az utolsó levelet. <br>  
+
= Régi folyam számai =
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1905</h2>
 +
{|width="100%" align="center"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-02-01_ZiVi.pdf 1905.01. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-03-03_ZiVi.pdf 1905.03. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-04-07_ZiVi.pdf 1905.07. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-05-12_ZiVi.pdf 1905.12. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-06-16_ZiVi.pdf 1905.16. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-02-02_ZiVi.pdf 1905.02. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-03-04_ZiVi.pdf 1905.04. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-04-08_ZiVi.pdf 1905.08. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-05-13_ZiVi.pdf 1905.13. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-06-17_ZiVi.pdf 1905.17. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-03-05_ZiVi.pdf 1905.05. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-04-09_ZiVi.pdf 1905.09. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-05-14_ZiVi.pdf 1905.14. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-06-18_ZiVi.pdf 1905.18. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-03-06_ZiVi.pdf 1905.06. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-04-10_ZiVi.pdf 1905.10. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-05-15_ZiVi.pdf 1905.15. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-06-19_ZiVi.pdf 1905.19. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|<!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-04-11_ZiVi.pdf 1905.11. szám] <!--Április-->
 +
|<!--Május-->
 +
|<!--Június-->
 +
|-
 +
|}
  
<br>
+
----
  
Mihelics Vid írta a '''Téli éj''' című költeményt:  
+
{|width="100%" align="center"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-07-20_ZiVi.pdf 1905.20. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-08-25_ZiVi.pdf 1905.25. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-09-29_ZiVi.pdf 1905.29. szám] <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-10-33_ZiVi.pdf 1905.33. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-11-38_ZiVi.pdf 1905.38. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-12-42_ZiVi.pdf 1905.42. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-07-21_ZiVi.pdf 1905.21. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-08-26_ZiVi.pdf 1905.26. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-09-30_ZiVi.pdf 1905.30. szám] <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-10-34_ZiVi.pdf 1905.34. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-11-39_ZiVi.pdf 1905.39. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-12-43_ZiVi.pdf 1905.43. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-07-22_ZiVi.pdf 1905.22. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-08-27_ZiVi.pdf 1905.27. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-09-31_ZiVi.pdf 1905.31. szám] <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-10-35_ZiVi.pdf 1905.35. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-11-40_ZiVi.pdf 1905.40. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-12-44_ZiVi.pdf 1905.44. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-07-23_ZiVi.pdf 1905.23. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-08-28_ZiVi.pdf 1905.28. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-09-32_ZiVi.pdf 1905.32. szám] <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-10-36_ZiVi.pdf 1905.36. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-11-41_ZiVi.pdf 1905.41. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-12-45_ZiVi.pdf 1905.45. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-07-24_ZiVi.pdf 1905.24. szám] <!--Július-->
 +
|<!--augusztus-->
 +
|<!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1905/1905-10-37_ZiVi.pdf 1905.37. szám] <!--október-->
 +
|<!--november-->
 +
|<!--december-->
 +
|}
 +
</div>
  
Az éjnek<br>Bús palástja mindent elfed <br>S a csillagok fejünk felett Mesélnek.  
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1906</h2>
 +
{|width="100%" align="center"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-01-01_ZiVi.pdf 1906.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-02-06_ZiVi.pdf 1906.06. szám] <!--február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-03-10_ZiVi.pdf 1906.10. szám] <!--március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-04-14_ZiVi.pdf 1906.14. szám] <!--április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-05-19_ZiVi.pdf 1906.19. szám] <!--május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-06-23_ZiVi.pdf 1906.23. szám] <!--június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-01-02_ZiVi.pdf 1906.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-02-07_ZiVi.pdf 1906.07. szám] <!--február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-03-11_ZiVi.pdf 1906.11. szám] <!--március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-04-15_ZiVi.pdf 1906.15. szám] <!--április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-05-20_ZiVi.pdf 1906.20. szám] <!--május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-06-24_ZiVi.pdf 1906.24. szám] <!--június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-01-03_ZiVi.pdf 1906.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-02-08_ZiVi.pdf 1906.08. szám] <!--február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-03-12_ZiVi.pdf 1906.12. szám] <!--március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-04-16_ZiVi.pdf 1906.16. szám] <!--április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-05-21_ZiVi.pdf 1906.21. szám] <!--május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-06-25_ZiVi.pdf 1906.25. szám] <!--június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-01-04_ZiVi.pdf 1906.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-02-09_ZiVi.pdf 1906.09. szám] <!--február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-03-13_ZiVi.pdf 1906.13. szám] <!--március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-04-17_ZiVi.pdf 1906.17. szám] <!--április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-05-22_ZiVi.pdf 1906.22. szám] <!--május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-06-26_ZiVi.pdf 1906.26. szám] <!--június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-01-05_ZiVi.pdf 1906.05. szám] <!--Január-->
 +
|<!--február-->
 +
|<!--március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-04-18_ZiVi.pdf 1906.18. szám] <!--április-->
 +
|<!--május-->
 +
|<!--június-->
 +
|}
  
Kék fátyol<br>Kering fent, mint kristályos ér, <br>Feltűzve az égre tündér <br>Ujjától.
+
----
  
Színezüst<br>Köntösben a csillagmező<br>S a felhősáv mint elvesző <br>Színes füst.  
+
{|width="100%" align="center"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-07-27_ZiVi.pdf 1906.27. szám] <!--július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-08-32_ZiVi.pdf 1906.32. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-09-36_ZiVi.pdf 1906.36. szám] <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-10-41_ZiVi.pdf 1906.41. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-11-45_ZiVi.pdf 1906.45. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-12-49_ZiVi.pdf 1906.49. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-07-28_ZiVi.pdf 1906.28. szám] <!--július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-08-33_ZiVi.pdf 1906.33. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-09-37_ZiVi.pdf 1906.37. szám] <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-10-42_ZiVi.pdf 1906.42. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-11-46_ZiVi.pdf 1906.46. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-12-50_ZiVi.pdf 1906.50. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-07-29_ZiVi.pdf 1906.29. szám] <!--július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-08-34_ZiVi.pdf 1906.34. szám] <!--augusztus-->
 +
|1906.38. szám - Hiányzik <!--szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-10-43_ZiVi.pdf 1906.43. szám] <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-11-47_ZiVi.pdf 1906.47. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-12-51_ZiVi.pdf 1906.51. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-07-30_ZiVi.pdf 1906.30. szám] <!--július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-08-35_ZiVi.pdf 1906.35. szám] <!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-09-39_ZiVi.pdf 1906.39. szám] <!--szeptember-->
 +
|1906.44. szám - Hiányzik <!--október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-11-48_ZiVi.pdf 1906.48. szám] <!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-12-52_ZiVi.pdf 1906.52. szám] <!--december-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-07-31_ZiVi.pdf 1906.31. szám] <!--július-->
 +
|<!--augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-09-40_ZiVi.pdf 1906.40. szám] <!--szeptember-->
 +
|<!--október-->
 +
|<!--november-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1906/1906-12-53_ZiVi.pdf 1906.53. szám] <!--december-->
 +
|}
 +
</div>
  
Halk zene<br>Csengve bársony hullámon száll, <br>Mintha lágyan fenn a holdnál Zengene.<br>Selyem szárnyuk <br>Puha tolla suhan sorban! <br>Álom szárnyon, csók mámorban <br>Lelkek szállnak.  
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1907</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-01-01_ZiVi.pdf 1907.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-02-06_ZiVi.pdf 1907.06. szám]
 +
|1907.10. szám
 +
|1907.14. szám
 +
|1907.19. szám
 +
|1907.23. szám
 +
|1907.27. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-01-02_ZiVi.pdf 1907.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-02-07_ZiVi.pdf 1907.07. szám]
 +
|1907.11. szám
 +
|1907.15. szám
 +
|1907.20. szám
 +
|1907.24. szám
 +
|1907.28. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-01-03_ZiVi.pdf 1907.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-02-08_ZiVi.pdf 1907.08. szám]
 +
|1907.12. szám
 +
|1907.16. szám
 +
|1907.21. szám
 +
|1907.25. szám
 +
|1907.29. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-01-04_ZiVi.pdf 1907.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-03-09_ZiVi.pdf 1907.09. szám]
 +
|1907.13. szám
 +
|1907.17. szám
 +
|1907.22. szám
 +
|1907.26. szám
 +
|1907.30. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1907/1907-02-05_ZiVi.pdf 1907.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|1907.18. szám
 +
|
 +
|
 +
|1907.31. szám
 +
|}
  
<br>
+
----
  
Rónay György írta a '''Mai költő sírjára''' című verset:
+
{|width="80%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|1907.32. szám
 +
|1907.36. szám
 +
|1907.41. szám
 +
|1907.45. szám
 +
|1907.49. szám
 +
|-align="center"
 +
|1907.33. szám
 +
|1907.37. szám
 +
|1907.42. szám
 +
|1907.46. szám
 +
|1907.50. szám
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|1907.34. szám
 +
|1907.38. szám
 +
|1907.43. szám
 +
|1907.47. szám
 +
|1907.51. szám
 +
|-align="center"
 +
|1907.35. szám
 +
|1907.39. szám
 +
|1907.44. szám
 +
|1907.48. szám
 +
|1907.52. szám
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|1907.40. szám
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
  
Fekszik hanyatt, csontos kezébe csörgő <br>és néma már, jaj néma már a költő. <br>Rímei mint egy őrült maszkabálon,<br>bukfenceket vetnek a holdsugáron.<br>  
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1908</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-01-01_ZiVi.pdf 1908.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-02-06_ZiVi.pdf 1908.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-03-10_ZiVi.pdf 1908.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-04-14_ZiVi.pdf 1908.14. szám]
 +
|1908.19. szám
 +
|1908.23. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-07-27_ZiVi.pdf 1908.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-01-02_ZiVi.pdf 1908.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-02-07_ZiVi.pdf 1908.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-03-11_ZiVi.pdf 1908.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-04-15_ZiVi.pdf 1908.15. szám]
 +
|1908.20. szám
 +
|1908.24. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-07-28_ZiVi.pdf 1908.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-01-03_ZiVi.pdf 1908.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-02-08_ZiVi.pdf 1908.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-03-12_ZiVi.pdf 1908.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-04-16_ZiVi.pdf 1908.16. szám]
 +
|1908.21. szám
 +
|1908.25. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-07-29_ZiVi.pdf 1908.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-01-04_ZiVi.pdf 1908.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-02-09_ZiVi.pdf 1908.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-03-13_ZiVi.pdf 1908.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-04-17_ZiVi.pdf 1908.17. szám]
 +
|1908.22. szám
 +
|1908.26. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-07-30_ZiVi.pdf 1908.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-02-05_ZiVi.pdf 1908.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-05-18_ZiVi.pdf 1908.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-08-31_ZiVi.pdf 1908.31. szám]
 +
|}
  
<br>
+
----
  
== Új folyam<br>  ==
+
{|width="80%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
!Különszám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-08-32_ZiVi.pdf 1908.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-09-36_ZiVi.pdf 1908.36. szám]
 +
|1908.41. szám
 +
|1908.45. szám
 +
|1908.49. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-03-ksz_ZiVi.pdf 1908.3. különszám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-08-33_ZiVi.pdf 1908.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-09-37_ZiVi.pdf 1908.37. szám]
 +
|1908.42. szám
 +
|1908.46. szám
 +
|1908.50. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-04-ksz_ZiVi.pdf 1908.4. különszám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-08-34_ZiVi.pdf 1908.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-09-38_ZiVi.pdf 1908.38. szám]
 +
|1908.43. szám
 +
|1908.47. szám
 +
|1908.51. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-08-35_ZiVi.pdf 1908.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1908/1908-09-39_ZiVi.pdf 1908.39. szám]
 +
|1908.44. szám
 +
|1908.48. szám
 +
|1908.52. szám
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|1908.40. szám
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
  
Az "Új folyam" pedig az 1991-2008 közötti években jelent meg.<br>  
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1909</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-01-01_ZiVi.pdf 1909.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-02-06_ZiVi.pdf 1909.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-03-10_ZiVi.pdf 1909.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-04-14_ZiVi.pdf 1909.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-05-19_ZiVi.pdf 1909.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-06-23_ZiVi.pdf 1909.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-07-27_ZiVi.pdf 1909.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-01-02_ZiVi.pdf 1909.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-02-07_ZiVi.pdf 1909.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-03-11_ZiVi.pdf 1909.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-04-15_ZiVi.pdf 1909.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-05-20_ZiVi.pdf 1909.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-06-24_ZiVi.pdf 1909.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-07-28_ZiVi.pdf 1909.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-01-03_ZiVi.pdf 1909.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-02-08_ZiVi.pdf 1909.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-03-12_ZiVi.pdf 1909.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-04-16_ZiVi.pdf 1909.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-05-21_ZiVi.pdf 1909.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-06-25_ZiVi.pdf 1909.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-07-29_ZiVi.pdf 1909.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-01-04_ZiVi.pdf 1909.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-02-09_ZiVi.pdf 1909.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-03-13_ZiVi.pdf 1909.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-04-17_ZiVi.pdf 1909.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-05-22_ZiVi.pdf 1909.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-06-26_ZiVi.pdf 1909.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-07-30_ZiVi.pdf 1909.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-01-05_ZiVi.pdf 1909.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-05-18_ZiVi.pdf 1909.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-07-31_ZiVi.pdf 1909.31. szám]
 +
|}
  
=== [[Image:Ziviuf1.fejlec.jpg|720px]]<br>  ===
+
----
  
=== Új folyam lapszámok:<br>  ===
+
{|width="80%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-08-32_ZiVi.pdf 1909.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-09-36_ZiVi.pdf 1909.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-10-41_ZiVi.pdf 1909.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-11-45_ZiVi.pdf 1909.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-12-49_ZiVi.pdf 1909.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-08-33_ZiVi.pdf 1909.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-09-37_ZiVi.pdf 1909.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-10-42_ZiVi.pdf 1909.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-11-46_ZiVi.pdf 1909.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-12-50_ZiVi.pdf 1909.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-08-34_ZiVi.pdf 1909.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-09-38_ZiVi.pdf 1909.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-10-43_ZiVi.pdf 1909.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-11-47_ZiVi.pdf 1909.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-12-51_ZiVi.pdf 1909.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-08-35_ZiVi.pdf 1909.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-09-39_ZiVi.pdf 1909.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-10-44_ZiVi.pdf 1909.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-11-48_ZiVi.pdf 1909.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-12-52_ZiVi.pdf 1909.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1909/1909-10-40_ZiVi.pdf 1909.40. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
  
<br>  
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1910</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-01-01_ZiVi.pdf 1910.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-02-06_ZiVi.pdf 1910.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-03-10_ZiVi.pdf 1910.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-04-14_ZiVi.pdf 1910.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-05-19_ZiVi.pdf 1910.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-06-23_ZiVi.pdf 1910.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-07-27_ZiVi.pdf 1910.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-01-02_ZiVi.pdf 1910.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-02-07_ZiVi.pdf 1910.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-03-11_ZiVi.pdf 1910.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-04-15_ZiVi.pdf 1910.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-05-20_ZiVi.pdf 1910.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-06-24_ZiVi.pdf 1910.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-07-28_ZiVi.pdf 1910.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-01-03_ZiVi.pdf 1910.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-02-08_ZiVi.pdf 1910.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-03-12_ZiVi.pdf 1910.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-04-16_ZiVi.pdf 1910.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-05-21_ZiVi.pdf 1910.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-06-25_ZiVi.pdf 1910.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-07-29_ZiVi.pdf 1910.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-01-04_ZiVi.pdf 1910.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-02-09_ZiVi.pdf 1910.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-03-13_ZiVi.pdf 1910.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-04-17_ZiVi.pdf 1910.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-05-22_ZiVi.pdf 1910.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-06-26_ZiVi.pdf 1910.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-07-30_ZiVi.pdf 1910.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-01-05_ZiVi.pdf 1910.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-04-18_ZiVi.pdf 1910.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-07-31_ZiVi.pdf 1910.31. szám]
 +
|}
  
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 670px; height: 285px;"
+
----
|-
+
|
+
[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.01.pdf 1991.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.02.pdf 1991.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.03.pdf 1991.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.04.pdf 1991.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.05.pdf 1991.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.06.pdf 1991.06. szám]<br><br><br><br><br><br><br>
+
  
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.01.pdf 1992.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.02.pdf 1992.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.03.pdf 1992.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.04.pdf 1992.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.05.pdf 1992.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.06.pdf 1992.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.07.pdf 1992.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.08.pdf 1992.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.09.pdf 1992.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.10.pdf 1992.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.11.pdf 1992.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.12.pdf 1992.12. szám]<br><br>
+
{|width="80%"
| <br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.01.pdf 1993.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.02.pdf 1993.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.03.pdf 1993.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.04.pdf 1993.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.05.pdf 1993.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.06.pdf 1993.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.07.pdf 1993.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.08.pdf 1993.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.09.pdf 1993.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.10.pdf 1993.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.11.pdf 1993.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.12.pdf 1993.12. szám ]  
+
!Augusztus
<br>  
+
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-08-32_ZiVi.pdf 1910.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-09-36_ZiVi.pdf 1910.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-10-41_ZiVi.pdf 1910.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-11-45_ZiVi.pdf 1910.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-12-49_ZiVi.pdf 1910.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-08-33_ZiVi.pdf 1910.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-09-37_ZiVi.pdf 1910.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-10-42_ZiVi.pdf 1910.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-11-46_ZiVi.pdf 1910.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-12-50_ZiVi.pdf 1910.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-08-34_ZiVi.pdf 1910.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-09-38_ZiVi.pdf 1910.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-10-43_ZiVi.pdf 1910.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-11-47_ZiVi.pdf 1910.47. szám]
 +
|1910.51. szám - Hiányzik
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-08-35_ZiVi.pdf 1910.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-09-39_ZiVi.pdf 1910.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-10-44_ZiVi.pdf 1910.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-11-48_ZiVi.pdf 1910.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-12-52_ZiVi.pdf 1910.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-10-40_ZiVi.pdf 1910.40. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1910/1910-12-53_ZiVi.pdf 1910.53. szám]
 +
|}
 +
</div>
  
| <br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.01.pdf 1994.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.02.pdf 1994.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.03.pdf 1994.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.04.pdf 1994.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.05.pdf 1994.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.06.pdf 1994.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.07.pdf 1994.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.08.pdf 1994.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.09.pdf 1994.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.10.pdf 1994.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.11.pdf 1994.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.12.pdf 1994.12. szám ]  
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
<br>
+
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1911</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-01-01_ZiVi.pdf 1911.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-02-06_ZiVi.pdf 1911.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-03-10_ZiVi.pdf 1911.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-04-14_ZiVi.pdf 1911.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-05-19_ZiVi.pdf 1911.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-06-23_ZiVi.pdf 1911.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-07-27_ZiVi.pdf 1911.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-01-02_ZiVi.pdf 1911.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-02-07_ZiVi.pdf 1911.07. szám]
 +
|1911.11. szám - hiányzik
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-04-15_ZiVi.pdf 1911.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-05-20_ZiVi.pdf 1911.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-06-24_ZiVi.pdf 1911.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-07-28_ZiVi.pdf 1911.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-01-03_ZiVi.pdf 1911.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-02-08_ZiVi.pdf 1911.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-03-12_ZiVi.pdf 1911.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-04-16_ZiVi.pdf 1911.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-05-21_ZiVi.pdf 1911.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-06-25_ZiVi.pdf 1911.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-07-29_ZiVi.pdf 1911.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-01-04_ZiVi.pdf 1911.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-03-09_ZiVi.pdf 1911.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-03-13_ZiVi.pdf 1911.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-04-17_ZiVi.pdf 1911.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-06-22_ZiVi.pdf 1911.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-07-26_ZiVi.pdf 1911.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-07-30_ZiVi.pdf 1911.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-02-05_ZiVi.pdf 1911.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-05-18_ZiVi.pdf 1911.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-08-31_ZiVi.pdf 1911.31. szám]
 +
|}
  
| <br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.01.pdf 1995.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.02.pdf 1995.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.03.pdf 1995.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.04.pdf 1995.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.05.pdf 1995.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.06.pdf 1995.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.07.pdf 1995.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.08.pdf 1995.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.09.pdf 1995.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.10.pdf 1995.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.11.pdf 1995.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.12.pdf 1995.12. szám ]
+
----
<br>
+
  
| <br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.01.pdf 1996.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.02.pdf 1996.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.03.pdf 1996.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.04.pdf 1996.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.05.pdf 1996.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.06.pdf 1996.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.07.pdf 1996.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.08..pdf 1996.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.09.pdf 1996.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.10.pdf 1996.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.11.pdf 1996.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.12.pdf 1996.12. szám ]  
+
{|width="80%"
<br>  
+
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-08-32_ZiVi.pdf 1911.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-09-36_ZiVi.pdf 1911.36. szám]
 +
|1911.41. szám
 +
|1911.45. szám
 +
|1911.49. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-08-33_ZiVi.pdf 1911.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-09-37_ZiVi.pdf 1911.37. szám]
 +
|1911.42. szám
 +
|1911.46. szám
 +
|1911.50. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-08-34_ZiVi.pdf 1911.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-09-38_ZiVi.pdf 1911.38. szám]
 +
|1911.43. szám
 +
|1911.47. szám
 +
|1911.51. szám
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-09-35_ZiVi.pdf 1911.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-09-39_ZiVi.pdf 1911.39. szám]
 +
|1911.44. szám
 +
|1911.48. szám
 +
|1911.52. szám
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1911/1911-10-40_ZiVi.pdf 1911.40. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
  
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1912</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-01-01_ZiVi.pdf 1912.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-02-05_ZiVi.pdf 1912.05. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-03-09_ZiVi.pdf 1912.09. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-04-14_ZiVi.pdf 1912.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-05-18_ZiVi.pdf 1912.18. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-06-22_ZiVi.pdf 1912.22. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-01-02_ZiVi.pdf 1912.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-02-06_ZiVi.pdf 1912.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-03-10_ZiVi.pdf 1912.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-04-15_ZiVi.pdf 1912.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-05-19_ZiVi.pdf 1912.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-06-23_ZiVi.pdf 1912.23. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-01-03_ZiVi.pdf 1912.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-02-07_ZiVi.pdf 1912.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-03-11_ZiVi.pdf 1912.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-04-16_ZiVi.pdf 1912.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-05-20_ZiVi.pdf 1912.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-06-24_ZiVi.pdf 1912.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-01-04_ZiVi.pdf 1912.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-02-08_ZiVi.pdf 1912.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-03-12_ZiVi.pdf 1912.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-04-17_ZiVi.pdf 1912.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-05-21_ZiVi.pdf 1912.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-06-25_ZiVi.pdf 1912.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-03-13_ZiVi.pdf 1912.13. szám] <!--Március-->
 +
|<!--Április-->
 +
|<!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-06-26_ZiVi.pdf 1912.26. szám] <!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-07-27_ZiVi.pdf 1912.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-08-31_ZiVi.pdf 1912.31. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-09-36_ZiVi.pdf 1912.36. szám] <!--Szeptember-->
 +
|1912.40. szám <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-11-44_ZiVi.pdf 1912.44. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-12-49_ZiVi.pdf 1912.49. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-07-28_ZiVi.pdf 1912.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-08-32_ZiVi.pdf 1912.32. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-09-37_ZiVi.pdf 1912.37. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-10-41_ZiVi.pdf 1912.41. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-11-45_ZiVi.pdf 1912.45. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-12-50_ZiVi.pdf 1912.50. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-07-29_ZiVi.pdf 1912.29. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-08-33_ZiVi.pdf 1912.33. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-09-38_ZiVi.pdf 1912.38. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-10-42_ZiVi.pdf 1912.42. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-11-46_ZiVi.pdf 1912.46. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-12-51_ZiVi.pdf 1912.51. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-07-30_ZiVi.pdf 1912.30. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-08-34_ZiVi.pdf 1912.34. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-09-39_ZiVi.pdf 1912.39. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-10-43_ZiVi.pdf 1912.43. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-11-47_ZiVi.pdf 1912.47. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-12-52_ZiVi.pdf 1912.52. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-08-35_ZiVi.pdf 1912.35. szám] <!--Augusztus-->
 +
|<!--Szeptember-->
 +
|<!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1912/1912-11-48_ZiVi.pdf 1912.48. szám] <!--November-->
 +
|<!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1913</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-01-01_ZiVi.pdf 1913.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-02-05_ZiVi.pdf 1913.05. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-03-09_ZiVi.pdf 1913.09. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-04-14_ZiVi.pdf 1913.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-05-18_ZiVi.pdf 1913.18. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-06-23_ZiVi.pdf 1913.23. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-01-02_ZiVi.pdf 1913.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-02-06_ZiVi.pdf 1913.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-03-10_ZiVi.pdf 1913.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-04-15_ZiVi.pdf 1913.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-05-19_ZiVi.pdf 1913.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-06-24_ZiVi.pdf 1913.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-01-03_ZiVi.pdf 1913.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-02-07_ZiVi.pdf 1913.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-03-11_ZiVi.pdf 1913.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-04-16_ZiVi.pdf 1913.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-05-20_ZiVi.pdf 1913.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-06-25_ZiVi.pdf 1913.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-01-04_ZiVi.pdf 1913.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-02-08_ZiVi.pdf 1913.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-03-12_ZiVi.pdf 1913.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-04-17_ZiVi.pdf 1913.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-05-21_ZiVi.pdf 1913.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-06-26_ZiVi.pdf 1913.26. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-03-13_ZiVi.pdf 1913.13. szám] <!--Március-->
 +
|<!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-05-22_ZiVi.pdf 1913.22. szám] <!--Május-->
 +
|<!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-07-27_ZiVi.pdf 1913.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-08-31_ZiVi.pdf 1913.31. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-09-36_ZiVi.pdf 1913.36. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-10-40_ZiVi.pdf 1913.40. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-11-44_ZiVi.pdf 1913.44. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-12-49_ZiVi.pdf 1913.49. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-07-28_ZiVi.pdf 1913.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-08-32_ZiVi.pdf 1913.32. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-09-37_ZiVi.pdf 1913.37. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-10-41_ZiVi.pdf 1913.41. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-11-45_ZiVi.pdf 1913.45. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-12-50_ZiVi.pdf 1913.50. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-07-29_ZiVi.pdf 1913.29. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-08-33_ZiVi.pdf 1913.33. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-09-38_ZiVi.pdf 1913.38. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-10-42_ZiVi.pdf 1913.42. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-11-46_ZiVi.pdf 1913.46. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-12-51_ZiVi.pdf 1913.51. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-07-30_ZiVi.pdf 1913.30. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-08-34_ZiVi.pdf 1913.34. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-09-39_ZiVi.pdf 1913.39. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-10-43_ZiVi.pdf 1913.43. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-11-47_ZiVi.pdf 1913.47. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-12-52_ZiVi.pdf 1913.52. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|<!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-08-35_ZiVi.pdf 1913.35. szám] <!--Augusztus-->
 +
|<!--Szeptember-->
 +
|<!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1913/1913-11-48_ZiVi.pdf 1913.48. szám] <!--November-->
 +
|<!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1914</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-01-01_ZiVi.pdf 1914.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-02-06_ZiVi.pdf 1914.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-03-10_ZiVi.pdf 1914.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-04-14_ZiVi.pdf 1914.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-05-18_ZiVi.pdf 1914.18. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-06-23_ZiVi.pdf 1914.23. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-01-02_ZiVi.pdf 1914.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-02-07_ZiVi.pdf 1914.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-03-11_ZiVi.pdf 1914.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-04-15_ZiVi.pdf 1914.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-05-19_ZiVi.pdf 1914.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-06-24_ZiVi.pdf 1914.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-01-03_ZiVi.pdf 1914.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-02-08_ZiVi.pdf 1914.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-03-12_ZiVi.pdf 1914.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-04-16_ZiVi.pdf 1914.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-05-20_ZiVi.pdf 1914.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-06-25_ZiVi.pdf 1914.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-01-04_ZiVi.pdf 1914.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-02-09_ZiVi.pdf 1914.09. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-03-13_ZiVi.pdf 1914.13. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-04-17_ZiVi.pdf 1914.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-05-21_ZiVi.pdf 1914.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-06-26_ZiVi.pdf 1914.26. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-01-05_ZiVi.pdf 1914.05. szám] <!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|<!--Március-->
 +
|<!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-05-22_ZiVi.pdf 1914.22. szám] <!--Május-->
 +
|<!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-07-27_ZiVi.pdf 1914.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-08-32_ZiVi.pdf 1914.32. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-09-36_ZiVi.pdf 1914.36. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-10-40_ZiVi.pdf 1914.40. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-11-45_ZiVi.pdf 1914.45. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-12-49_ZiVi.pdf 1914.49. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-07-28_ZiVi.pdf 1914.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-08-33_ZiVi.pdf 1914.33. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-09-37_ZiVi.pdf 1914.37. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-10-41_ZiVi.pdf 1914.41. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-11-46_ZiVi.pdf 1914.46. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-12-50_ZiVi.pdf 1914.50. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-07-29_ZiVi.pdf 1914.29. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-08-34_ZiVi.pdf 1914.34. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-09-38_ZiVi.pdf 1914.38. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-10-42_ZiVi.pdf 1914.42. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-11-47_ZiVi.pdf 1914.47. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-12-51_ZiVi.pdf 1914.51. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-07-30_ZiVi.pdf 1914.30. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-08-35_ZiVi.pdf 1914.35. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-09-39_ZiVi.pdf 1914.39. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-10-43_ZiVi.pdf 1914.43. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-11-48_ZiVi.pdf 1914.48. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-12-52_ZiVi.pdf 1914.52. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-07-31_ZiVi.pdf 1914.31. szám] <!--Július-->
 +
|<!--Augusztus-->
 +
|<!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1914/1914-10-44_ZiVi.pdf 1914.44. szám] <!--Október-->
 +
|<!--November-->
 +
|<!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1916</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-01-01_ZiVi.pdf 1916.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-02-06_ZiVi.pdf 1916.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-03-10_ZiVi.pdf 1916.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-04-14_ZiVi.pdf 1916.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-05-19_ZiVi.pdf 1916.19. szám] <!--Május-->
 +
|1916.23. szám <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-01-02_ZiVi.pdf 1916.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-02-07_ZiVi.pdf 1916.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-03-11_ZiVi.pdf 1916.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-04-15_ZiVi.pdf 1916.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-05-20_ZiVi.pdf 1916.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-06-24_ZiVi.pdf 1916.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-01-03_ZiVi.pdf 1916.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-02-08_ZiVi.pdf 1916.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-03-12_ZiVi.pdf 1916.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-04-16_ZiVi.pdf 1916.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-05-21_ZiVi.pdf 1916.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-06-25_ZiVi.pdf 1916.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-01-04_ZiVi.pdf 1916.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-02-09_ZiVi.pdf 1916.09. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-03-13_ZiVi.pdf 1916.13. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-04-17_ZiVi.pdf 1916.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-05-22_ZiVi.pdf 1916.22. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-06-26_ZiVi.pdf 1916.26. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-01-05_ZiVi.pdf 1916.05. szám] <!--Január-->
 +
|<!--Február-->
 +
|<!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-04-18_ZiVi.pdf 1916.18. szám] <!--Április-->
 +
|<!--Május-->
 +
|<!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-07-27_ZiVi.pdf 1916.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-08-32_ZiVi.pdf 1916.32. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-09-36_ZiVi.pdf 1916.36. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-10-41_ZiVi.pdf 1916.41. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-11-45_ZiVi.pdf 1916.45. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-12-49_ZiVi.pdf 1916.49. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-07-28_ZiVi.pdf 1916.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-08-33_ZiVi.pdf 1916.33. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-09-37_ZiVi.pdf 1916.37. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-10-42_ZiVi.pdf 1916.42. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-11-46_ZiVi.pdf 1916.46. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-12-50_ZiVi.pdf 1916.50. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-07-29_ZiVi.pdf 1916.29. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-08-34_ZiVi.pdf 1916.34. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-09-38_ZiVi.pdf 1916.38. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-10-43_ZiVi.pdf 1916.43. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-11-47_ZiVi.pdf 1916.47. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-12-51_ZiVi.pdf 1916.51. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-07-30_ZiVi.pdf 1916.30. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-08-35_ZiVi.pdf 1916.35. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-09-39_ZiVi.pdf 1916.39. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-10-44_ZiVi.pdf 1916.44. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-11-48_ZiVi.pdf 1916.48. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-12-52_ZiVi.pdf 1916.52. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-07-31_ZiVi.pdf 1916.31. szám] <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-09-40_ZiVi.pdf 1916.40. szám]<!--Szeptember-->
 +
| <!--Október-->
 +
| <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1916/1916-12-53_ZiVi.pdf 1916.53. szám] <!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1917</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-01-01_ZiVi.pdf 1917.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-02-05_ZiVi.pdf 1917.05. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-03-09_ZiVi.pdf 1917.09. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-04-14_ZiVi.pdf 1917.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-05-18_ZiVi.pdf 1917.18. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-06-22_ZiVi.pdf 1917.22. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-01-02_ZiVi.pdf 1917.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-02-06_ZiVi.pdf 1917.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-03-10_ZiVi.pdf 1917.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-04-15_ZiVi.pdf 1917.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-05-19_ZiVi.pdf 1917.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-06-23_ZiVi.pdf 1917.23. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-01-03_ZiVi.pdf 1917.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-02-07_ZiVi.pdf 1917.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-03-11_ZiVi.pdf 1917.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-04-16_ZiVi.pdf 1917.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-05-20_ZiVi.pdf 1917.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-06-24_ZiVi.pdf 1917.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-01-04_ZiVi.pdf 1917.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-02-08_ZiVi.pdf 1917.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-03-12_ZiVi.pdf 1917.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-04-17_ZiVi.pdf 1917.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-05-21_ZiVi.pdf 1917.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-06-25_ZiVi.pdf 1917.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Január-->
 +
| <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-03-13_ZiVi.pdf 1917.13. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
|1917.26. szám <!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-07-27_ZiVi.pdf 1917.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-08-31_ZiVi.pdf 1917.31. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-09-35_ZiVi.pdf 1917.35. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-10-40_ZiVi.pdf 1917.40. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-11-44_ZiVi.pdf 1917.44. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-12-48_ZiVi.pdf 1917.48. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-07-28_ZiVi.pdf 1917.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-08-32_ZiVi.pdf 1917.32. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-09-36_ZiVi.pdf 1917.36. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-10-41_ZiVi.pdf 1917.41. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-11-45_ZiVi.pdf 1917.45. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-12-49_ZiVi.pdf 1917.49. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-07-29_ZiVi.pdf 1917.29. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-08-33_ZiVi.pdf 1917.33. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-09-37_ZiVi.pdf 1917.37. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-10-42_ZiVi.pdf 1917.42. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-11-46_ZiVi.pdf 1917.46. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-12-50_ZiVi.pdf 1917.50. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-07-30_ZiVi.pdf 1917.30. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-08-34_ZiVi.pdf 1917.34. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-09-38_ZiVi.pdf 1917.38. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-10-43_ZiVi.pdf 1917.43. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-11-47_ZiVi.pdf 1917.47. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-12-51_ZiVi.pdf 1917.51. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-09-39_ZiVi.pdf 1917.39. szám] <!--Szeptember-->
 +
| <!--Október-->
 +
| <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1917/1917-12-52_ZiVi.pdf 1917.52. szám] <!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1918</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-01-01_ZiVi.pdf 1918.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-02-05_ZiVi.pdf 1918.05. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-03-09_ZiVi.pdf 1918.09. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-04-14_ZiVi.pdf 1918.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-05-18_ZiVi.pdf 1918.18. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-06-22_ZiVi.pdf 1918.22. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-01-02_ZiVi.pdf 1918.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-02-06_ZiVi.pdf 1918.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-03-10_ZiVi.pdf 1918.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-04-15_ZiVi.pdf 1918.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-05-19_ZiVi.pdf 1918.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-06-23_ZiVi.pdf 1918.23. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-01-03_ZiVi.pdf 1918.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-02-07_ZiVi.pdf 1918.07. szám] <!--Február-->
 +
|1918.11. szám hiányzik <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-04-16_ZiVi.pdf 1918.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-05-20_ZiVi.pdf 1918.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-06-24_ZiVi.pdf 1918.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-01-04_ZiVi.pdf 1918.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-02-08_ZiVi.pdf 1918.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-03-12_ZiVi.pdf 1918.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-04-17_ZiVi.pdf 1918.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-05-21_ZiVi.pdf 1918.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-06-25_ZiVi.pdf 1918.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Január-->
 +
| <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-03-13_ZiVi.pdf 1918.13. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-06-26_ZiVi.pdf 1918.26. szám] <!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-07-27_ZiVi.pdf 1918.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-08-29_ZiVi.pdf 1918.29. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-09-31_ZiVi.pdf 1918.31. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-10-33_ZiVi.pdf 1918.33. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-11-35_ZiVi.pdf 1918.35. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-12-38_ZiVi.pdf 1918.38. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-07-28_ZiVi.pdf 1918.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-08-30_ZiVi.pdf 1918.30. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-09-32_ZiVi.pdf 1918.32. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-10-34_ZiVi.pdf 1918.34. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-11-36_ZiVi.pdf 1918.36. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-12-39_ZiVi.pdf 1918.39. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
| <!--Szeptember-->
 +
| <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-11-37_ZiVi.pdf 1918.37. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-12-40_ZiVi.pdf 1918.40. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
| <!--Szeptember-->
 +
| <!--Október-->
 +
| <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1918/1918-12-41_ZiVi.pdf 1918.41. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
| <!--Szeptember-->
 +
| <!--Október-->
 +
| <!--November-->
 +
| <!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1919</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-01-01_ZiVi.pdf 1919.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-02-05_ZiVi.pdf 1919.05. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-03-09_ZiVi.pdf 1919.09. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-01-02_ZiVi.pdf 1919.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-02-06_ZiVi.pdf 1919.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-03-10_ZiVi.pdf 1919.10. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-01-03_ZiVi.pdf 1919.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-02-07_ZiVi.pdf 1919.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-03-11_ZiVi.pdf 1919.11. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-01-04_ZiVi.pdf 1919.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-02-08_ZiVi.pdf 1919.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-03-12_ZiVi.pdf 1919.12. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Január-->
 +
| <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-03-13_ZiVi.pdf 1919.13. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-09-14_ZiVi.pdf 1919.14. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-10-18_ZiVi.pdf 1919.18. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-11-22_ZiVi.pdf 1919.22. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-12-27_ZiVi.pdf 1919.27. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-09-15_ZiVi.pdf 1919.15. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-10-19_ZiVi.pdf 1919.19. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-11-23_ZiVi.pdf 1919.23. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-12-28_ZiVi.pdf 1919.28. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-09-16_ZiVi.pdf 1919.16. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-10-20_ZiVi.pdf 1919.20. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-11-24_ZiVi.pdf 1919.24. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-12-29_ZiVi.pdf 1919.29. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-09-17_ZiVi.pdf 1919.17. szám] <!--Szeptember-->
 +
|1919.21. szám hiányzik <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-11-25_ZiVi.pdf 1919.25. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-12-30_ZiVi.pdf 1919.30. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
| <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
| <!--Szeptember-->
 +
| <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1919/1919-11-26_ZiVi.pdf 1919.26. szám] <!--November-->
 +
| <!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1920</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-01-01_ZiVi.pdf 1920.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-02-06_ZiVi.pdf 1920.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-03-10_ZiVi.pdf 1920.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-04-14_ZiVi.pdf 1920.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-05-18_ZiVi.pdf 1920.18. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-06-23_ZiVi.pdf 1920.23. szám] <!--Június-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-07-25_ZiVi.pdf 1920.25. szám] <!--Július-->
 +
|-align="center"
 +
|1920.02. szám <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-02-07_ZiVi.pdf 1920.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-03-11_ZiVi.pdf 1920.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-04-15_ZiVi.pdf 1920.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-05-19_ZiVi.pdf 1920.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-06-24_ZiVi.pdf 1920.24. szám] <!--Június-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-07-25_ZiVi.pdf 1920.25. szám] <!--Július-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-01-03_ZiVi.pdf 1920.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-02-08_ZiVi.pdf 1920.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-03-12_ZiVi.pdf 1920.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-04-16_ZiVi.pdf 1920.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-05-20_ZiVi.pdf 1920.20. szám] <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-01-04_ZiVi.pdf 1920.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-02-09_ZiVi.pdf 1920.09. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-03-13_ZiVi.pdf 1920.13. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-04-17_ZiVi.pdf 1920.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-05-21_ZiVi.pdf 1920.21. szám] <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-01-05_ZiVi.pdf 1920.05. szám] <!--Január-->
 +
| <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-03-13_ZiVi.pdf 1920.13. szám] <!--Március-->
 +
| <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1920/1920-05-22_ZiVi.pdf 1920.22. szám] <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|}
 +
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1931</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-01-01_ZiVi.pdf 1931.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-02-06_ZiVi.pdf 1931.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-03-10_ZiVi.pdf 1931.10. szám]
 +
|1931.14. szám - hiányzik
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-05-19_ZiVi.pdf 1931.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-06-23_ZiVi.pdf 1931.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-07-27_ZiVi.pdf 1931.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-01-02_ZiVi.pdf 1931.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-02-07_ZiVi.pdf 1931.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-03-11_ZiVi.pdf 1931.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-04-15_ZiVi.pdf 1931.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-05-20_ZiVi.pdf 1931.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-06-24_ZiVi.pdf 1931.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-07-28_ZiVi.pdf 1931.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-01-03_ZiVi.pdf 1931.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-02-08_ZiVi.pdf 1931.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-03-12_ZiVi.pdf 1931.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-04-16_ZiVi.pdf 1931.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-05-21_ZiVi.pdf 1931.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-06-25_ZiVi.pdf 1931.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-07-29_ZiVi.pdf 1931.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-01-04_ZiVi.pdf 1931.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-03-09_ZiVi.pdf 1931.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-03-13_ZiVi.pdf 1931.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-04-17_ZiVi.pdf 1931.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-05-22_ZiVi.pdf 1931.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-06-26_ZiVi.pdf 1931.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-07-30_ZiVi.pdf 1931.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-02-05_ZiVi.pdf 1931.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-05-18_ZiVi.pdf 1931.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-08-31_ZiVi.pdf 1931.31. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-08-32_ZiVi.pdf 1931.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-09-36_ZiVi.pdf 1931.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-10-41_ZiVi.pdf 1931.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-11-45_ZiVi.pdf 1931.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-12-49_ZiVi.pdf 1931.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-08-33_ZiVi.pdf 1931.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-09-37_ZiVi.pdf 1931.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-10-42_ZiVi.pdf 1931.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-11-46_ZiVi.pdf 1931.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-12-50_ZiVi.pdf 1931.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-08-34_ZiVi.pdf 1931.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-09-38_ZiVi.pdf 1931.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-10-43_ZiVi.pdf 1931.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-11-47_ZiVi.pdf 1931.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-12-51_ZiVi.pdf 1931.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-08-35_ZiVi.pdf 1931.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-09-39_ZiVi.pdf 1931.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-11-44_ZiVi.pdf 1931.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-11-48_ZiVi.pdf 1931.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-12-52_ZiVi.pdf 1931.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1931/1931-10-40_ZiVi.pdf 1931.40. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1932</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-01-01_ZiVi.pdf 1932.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-02-06_ZiVi.pdf 1932.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-03-10_ZiVi.pdf 1932.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-04-14_ZiVi.pdf 1932.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-05-19_ZiVi.pdf 1932.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-06-23_ZiVi.pdf 1932.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-07-27_ZiVi.pdf 1932.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|1932.02. szám - hiányzik
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-02-07_ZiVi.pdf 1932.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-03-11_ZiVi.pdf 1932.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-04-15_ZiVi.pdf 1932.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-05-20_ZiVi.pdf 1932.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-06-24_ZiVi.pdf 1932.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-07-28_ZiVi.pdf 1932.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-01-03_ZiVi.pdf 1932.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-02-08_ZiVi.pdf 1932.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-03-12_ZiVi.pdf 1932.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-04-16_ZiVi.pdf 1932.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-05-21_ZiVi.pdf 1932.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-06-25_ZiVi.pdf 1932.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-07-29_ZiVi.pdf 1932.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-01-04_ZiVi.pdf 1932.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-02-09_ZiVi.pdf 1932.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-03-13_ZiVi.pdf 1932.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-04-17_ZiVi.pdf 1932.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-05-22_ZiVi.pdf 1932.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-06-26_ZiVi.pdf 1932.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-07-30_ZiVi.pdf 1932.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-01-05_ZiVi.pdf 1932.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-05-18_ZiVi.pdf 1932.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-07-31_ZiVi.pdf 1932.31. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-08-32_ZiVi.pdf 1932.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-09-36_ZiVi.pdf 1932.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-10-41_ZiVi.pdf 1932.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-11-45_ZiVi.pdf 1932.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-12-49_ZiVi.pdf 1932.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-08-33_ZiVi.pdf 1932.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-09-37_ZiVi.pdf 1932.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-10-42_ZiVi.pdf 1932.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-11-46_ZiVi.pdf 1932.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-12-50_ZiVi.pdf 1932.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-08-34_ZiVi.pdf 1932.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-09-38_ZiVi.pdf 1932.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-10-43_ZiVi.pdf 1932.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-11-47_ZiVi.pdf 1932.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-12-51_ZiVi.pdf 1932.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-08-35_ZiVi.pdf 1932.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-09-39_ZiVi.pdf 1932.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-10-44_ZiVi.pdf 1932.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-11-48_ZiVi.pdf 1932.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-12-52_ZiVi.pdf 1932.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1932/1932-10-40_ZiVi.pdf 1932.40. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1933</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-01-01_ZiVi.pdf 1933.01. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-02-06_ZiVi.pdf 1933.06. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-03-10_ZiVi.pdf 1933.10. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-04-14_ZiVi.pdf 1933.14. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-05-19_ZiVi.pdf 1933.19. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-06-23_ZiVi.pdf 1933.23. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-01-02_ZiVi.pdf 1933.02. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-02-07_ZiVi.pdf 1933.07. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-03-11_ZiVi.pdf 1933.11. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-04-15_ZiVi.pdf 1933.15. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-05-20_ZiVi.pdf 1933.20. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-06-24_ZiVi.pdf 1933.24. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-01-03_ZiVi.pdf 1933.03. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-02-08_ZiVi.pdf 1933.08. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-03-12_ZiVi.pdf 1933.12. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-04-16_ZiVi.pdf 1933.16. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-05-21_ZiVi.pdf 1933.21. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-06-25_ZiVi.pdf 1933.25. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-01-04_ZiVi.pdf 1933.04. szám] <!--Január-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-02-09_ZiVi.pdf 1933.09. szám] <!--Február-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-03-13_ZiVi.pdf 1933.13. szám] <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-04-17_ZiVi.pdf 1933.17. szám] <!--Április-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-05-22_ZiVi.pdf 1933.22. szám] <!--Május-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-06-26_ZiVi.pdf 1933.26. szám] <!--Június-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-01-05_ZiVi.pdf 1933.05. szám] <!--Január-->
 +
| <!--Február-->
 +
| <!--Március-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-04-18_ZiVi.pdf 1933.18. szám] <!--Április-->
 +
| <!--Május-->
 +
| <!--Június-->
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="100%"
 +
!Július
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-07-27_ZiVi.pdf 1933.27. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-08-32_ZiVi.pdf 1933.32. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-09-36_ZiVi.pdf 1933.36. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-10-40_ZiVi.pdf 1933.40. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-11-45_ZiVi.pdf 1933.45. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-12-49_ZiVi.pdf 1933.49. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-07-28_ZiVi.pdf 1933.28. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-08-33_ZiVi.pdf 1933.33. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-09-37_ZiVi.pdf 1933.37. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-10-41_ZiVi.pdf 1933.41. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-11-46_ZiVi.pdf 1933.46. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-12-50_ZiVi.pdf 1933.50. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-07-29_ZiVi.pdf 1933.29. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-08-34_ZiVi.pdf 1933.34. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-09-38_ZiVi.pdf 1933.38. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-10-42_ZiVi.pdf 1933.42. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-11-47_ZiVi.pdf 1933.47. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-12-51_ZiVi.pdf 1933.51. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-07-30_ZiVi.pdf 1933.30. szám] <!--Július-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-08-35_ZiVi.pdf 1933.35. szám] <!--Augusztus-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-09-39_ZiVi.pdf 1933.39. szám] <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-10-43_ZiVi.pdf 1933.43. szám] <!--Október-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-11-48_ZiVi.pdf 1933.48. szám] <!--November-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-12-52_ZiVi.pdf 1933.52. szám] <!--December-->
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-07-31_ZiVi.pdf 1933.31. szám] <!--Július-->
 +
| <!--Augusztus-->
 +
| <!--Szeptember-->
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1933/1933-10-44_ZiVi.pdf 1933.44. szám] <!--Október-->
 +
| <!--November-->
 +
| <!--December-->
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1934</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|1934.01. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-02-06_ZiVi.pdf 1934.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-03-10_ZiVi.pdf 1934.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-04-14_ZiVi.pdf 1934.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-05-19_ZiVi.pdf 1934.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-06-23_ZiVi.pdf 1934.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-07-27_ZiVi.pdf 1934.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|1934.02. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-02-07_ZiVi.pdf 1934.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-03-11_ZiVi.pdf 1934.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-04-15_ZiVi.pdf 1934.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-05-20_ZiVi.pdf 1934.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-06-24_ZiVi.pdf 1934.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-07-28_ZiVi.pdf 1934.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-01-03_ZiVi.pdf 1934.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-02-08_ZiVi.pdf 1934.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-03-12_ZiVi.pdf 1934.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-04-16_ZiVi.pdf 1934.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-05-21_ZiVi.pdf 1934.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-06-25_ZiVi.pdf 1934.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-07-29_ZiVi.pdf 1934.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-01-04_ZiVi.pdf 1934.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-02-09_ZiVi.pdf 1934.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-03-13_ZiVi.pdf 1934.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-04-17_ZiVi.pdf 1934.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-05-22_ZiVi.pdf 1934.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-06-26_ZiVi.pdf 1934.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-07-30_ZiVi.pdf 1934.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-01-05_ZiVi.pdf 1934.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-04-18_ZiVi.pdf 1934.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-07-31_ZiVi.pdf 1934.31. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-08-32_ZiVi.pdf 1934.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-09-36_ZiVi.pdf 1934.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-10-41_ZiVi.pdf 1934.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-11-45_ZiVi.pdf 1934.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-12-49_ZiVi.pdf 1934.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-08-33_ZiVi.pdf 1934.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-09-37_ZiVi.pdf 1934.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-10-42_ZiVi.pdf 1934.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-11-46_ZiVi.pdf 1934.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-12-50_ZiVi.pdf 1934.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-08-34_ZiVi.pdf 1934.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-09-38_ZiVi.pdf 1934.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-10-43_ZiVi.pdf 1934.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-11-47_ZiVi.pdf 1934.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-12-51_ZiVi.pdf 1934.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-08-35_ZiVi.pdf 1934.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-09-39_ZiVi.pdf 1934.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-10-44_ZiVi.pdf 1934.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-11-48_ZiVi.pdf 1934.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-12-52_ZiVi.pdf 1934.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-09-40_ZiVi.pdf 1934.40. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1934/1934-12-53_ZiVi.pdf 1934.53. szám]
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1935</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-01-01_ZiVi.pdf 1935.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-02-05_ZiVi.pdf 1935.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-03-09_ZiVi.pdf 1935.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-04-14_ZiVi.pdf 1935.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-05-18_ZiVi.pdf 1935.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-06-22_ZiVi.pdf 1935.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-07-27_ZiVi.pdf 1935.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-01-02_ZiVi.pdf 1935.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-02-06_ZiVi.pdf 1935.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-03-10_ZiVi.pdf 1935.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-04-15_ZiVi.pdf 1935.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-05-19_ZiVi.pdf 1935.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-06-23_ZiVi.pdf 1935.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-07-28_ZiVi.pdf 1935.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-01-03_ZiVi.pdf 1935.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-02-07_ZiVi.pdf 1935.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-03-11_ZiVi.pdf 1935.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-04-16_ZiVi.pdf 1935.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-05-20_ZiVi.pdf 1935.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-06-24_ZiVi.pdf 1935.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-07-29_ZiVi.pdf 1935.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-01-04_ZiVi.pdf 1935.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-02-08_ZiVi.pdf 1935.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-03-12_ZiVi.pdf 1935.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-04-17_ZiVi.pdf 1935.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-05-21_ZiVi.pdf 1935.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-06-25_ZiVi.pdf 1935.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-07-30_ZiVi.pdf 1935.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-03-13_ZiVi.pdf 1935.13. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-06-26_ZiVi.pdf 1935.26. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-08-31_ZiVi.pdf 1935.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-09-35_ZiVi.pdf 1935.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-10-40_ZiVi.pdf 1935.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-11-44_ZiVi.pdf 1935.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-12-47_ZiVi.pdf 1935.47. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-08-32_ZiVi.pdf 1935.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-09-36_ZiVi.pdf 1935.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-10-41_ZiVi.pdf 1935.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-11-45_ZiVi.pdf 1935.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-12-48_ZiVi.pdf 1935.48. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-08-33_ZiVi.pdf 1935.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-09-37_ZiVi.pdf 1935.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-10-42_ZiVi.pdf 1935.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-11-46_ZiVi.pdf 1935.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-12-49_ZiVi.pdf 1935.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-08-34_ZiVi.pdf 1935.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-09-38_ZiVi.pdf 1935.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-11-43_ZiVi.pdf 1935.43. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-12-50_ZiVi.pdf 1935.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-09-39_ZiVi.pdf 1935.39. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1935/1935-12-51_ZiVi.pdf 1935.51. szám]
 +
|- align="center"
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|1935.52. szám
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1936</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-01-01_ZiVi.pdf 1936.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-02-05_ZiVi.pdf 1936.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-03-09_ZiVi.pdf 1936.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-04-14_ZiVi.pdf 1936.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-05-18_ZiVi.pdf 1936.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-06-23_ZiVi.pdf 1936.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-07-27_ZiVi.pdf 1936.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-01-02_ZiVi.pdf 1936.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-02-06_ZiVi.pdf 1936.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-03-10_ZiVi.pdf 1936.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-04-15_ZiVi.pdf 1936.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-05-19_ZiVi.pdf 1936.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-06-24_ZiVi.pdf 1936.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-07-28_ZiVi.pdf 1936.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-01-03_ZiVi.pdf 1936.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-02-07_ZiVi.pdf 1936.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-03-11_ZiVi.pdf 1936.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-04-16_ZiVi.pdf 1936.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-05-20_ZiVi.pdf 1936.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-06-25_ZiVi.pdf 1936.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-07-29_ZiVi.pdf 1936.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-01-04_ZiVi.pdf 1936.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-02-08_ZiVi.pdf 1936.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-03-12_ZiVi.pdf 1936.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-04-17_ZiVi.pdf 1936.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-05-21_ZiVi.pdf 1936.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-06-26_ZiVi.pdf 1936.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-07-30_ZiVi.pdf 1936.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-03-13_ZiVi.pdf 1936.13. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-05-22_ZiVi.pdf 1936.22. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-08-31_ZiVi.pdf 1936.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-09-36_ZiVi.pdf 1936.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-10-40_ZiVi.pdf 1936.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-11-44_ZiVi.pdf 1936.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-12-49_ZiVi.pdf 1936.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-08-32_ZiVi.pdf 1936.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-09-37_ZiVi.pdf 1936.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-10-41_ZiVi.pdf 1936.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-11-45_ZiVi.pdf 1936.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-12-50_ZiVi.pdf 1936.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-08-33_ZiVi.pdf 1936.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-09-38_ZiVi.pdf 1936.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-10-42_ZiVi.pdf 1936.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-11-46_ZiVi.pdf 1936.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-12-51_ZiVi.pdf 1936.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-08-34_ZiVi.pdf 1936.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-09-39_ZiVi.pdf 1936.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-10-43_ZiVi.pdf 1936.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-11-47_ZiVi.pdf 1936.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-12-52_ZiVi.pdf 1936.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-08-35_ZiVi.pdf 1936.35. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1936/1936-11-48_ZiVi.pdf 1936.48. szám]
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1937</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-01-01_ZiVi.pdf 1937.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-02-06_ZiVi.pdf 1937.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-03-10_ZiVi.pdf 1937.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-04-14_ZiVi.pdf 1937.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-05-18_ZiVi.pdf 1937.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-06-23_ZiVi.pdf 1937.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-07-27_ZiVi.pdf 1937.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-01-02_ZiVi.pdf 1937.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-02-07_ZiVi.pdf 1937.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-03-11_ZiVi.pdf 1937.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-04-15_ZiVi.pdf 1937.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-05-19_ZiVi.pdf 1937.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-06-24_ZiVi.pdf 1937.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-07-28_ZiVi.pdf 1937.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-01-03_ZiVi.pdf 1937.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-02-08_ZiVi.pdf 1937.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-03-12_ZiVi.pdf 1937.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-04-16_ZiVi.pdf 1937.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-05-20_ZiVi.pdf 1937.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-06-25_ZiVi.pdf 1937.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-07-29_ZiVi.pdf 1937.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-01-04_ZiVi.pdf 1937.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-02-09_ZiVi.pdf 1937.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-03-13_ZiVi.pdf 1937.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-04-17_ZiVi.pdf 1937.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-05-21_ZiVi.pdf 1937.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-06-26_ZiVi.pdf 1937.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-07-30_ZiVi.pdf 1937.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-01-05_ZiVi.pdf 1937.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-05-22_ZiVi.pdf 1937.22. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-08-31_ZiVi.pdf 1937.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-09-36_ZiVi.pdf 1937.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-10-40_ZiVi.pdf 1937.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-11-45_ZiVi.pdf 1937.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-12-49_ZiVi.pdf 1937.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-08-32_ZiVi.pdf 1937.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-09-37_ZiVi.pdf 1937.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-10-41_ZiVi.pdf 1937.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-11-46_ZiVi.pdf 1937.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-12-50_ZiVi.pdf 1937.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-08-33_ZiVi.pdf 1937.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-09-38_ZiVi.pdf 1937.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-10-42_ZiVi.pdf 1937.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-11-47_ZiVi.pdf 1937.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-12-51_ZiVi.pdf 1937.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-08-34_ZiVi.pdf 1937.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-09-39_ZiVi.pdf 1937.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-10-43_ZiVi.pdf 1937.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-11-48_ZiVi.pdf 1937.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-12-52_ZiVi.pdf 1937.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-08-35_ZiVi.pdf 1937.35. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1937/1937-10-44_ZiVi.pdf 1937.44. szám]
 +
|
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1938</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-01-01_ZiVi.pdf 1938.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-02-06_ZiVi.pdf 1938.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-03-10_ZiVi.pdf 1938.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-04-14_ZiVi.pdf 1938.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-05-18_ZiVi.pdf 1938.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-06-23_ZiVi.pdf 1938.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-07-27_ZiVi.pdf 1938.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-01-02_ZiVi.pdf 1938.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-02-07_ZiVi.pdf 1938.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-03-11_ZiVi.pdf 1938.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-04-15_ZiVi.pdf 1938.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-05-19_ZiVi.pdf 1938.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-06-24_ZiVi.pdf 1938.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-07-28_ZiVi.pdf 1938.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-01-03_ZiVi.pdf 1938.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-02-08_ZiVi.pdf 1938.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-03-12_ZiVi.pdf 1938.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-04-16_ZiVi.pdf 1938.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-05-20_ZiVi.pdf 1938.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-06-25_ZiVi.pdf 1938.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-07-29_ZiVi.pdf 1938.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-01-04_ZiVi.pdf 1938.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-02-09_ZiVi.pdf 1938.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-03-13_ZiVi.pdf 1938.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-04-17_ZiVi.pdf 1938.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-05-21_ZiVi.pdf 1938.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-06-26_ZiVi.pdf 1938.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-07-30_ZiVi.pdf 1938.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-01-05_ZiVi.pdf 1938.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-05-22_ZiVi.pdf 1938.22. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-07-31_ZiVi.pdf 1938.31. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-08-32_ZiVi.pdf 1938.32. szám]
 +
|1938.36. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-10-40_ZiVi.pdf 1938.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-11-45_ZiVi.pdf 1938.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-12-49_ZiVi.pdf 1938.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-08-33_ZiVi.pdf 1938.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-09-37_ZiVi.pdf 1938.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-10-41_ZiVi.pdf 1938.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-11-46_ZiVi.pdf 1938.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-12-50_ZiVi.pdf 1938.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-08-34_ZiVi.pdf 1938.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-09-38_ZiVi.pdf 1938.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-10-42_ZiVi.pdf 1938.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-11-47_ZiVi.pdf 1938.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-12-51_ZiVi.pdf 1938.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|1938.35. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-09-39_ZiVi.pdf 1938.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-10-43_ZiVi.pdf 1938.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-11-48_ZiVi.pdf 1938.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-12-52_ZiVi.pdf 1938.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1938/1938-10-44_ZiVi.pdf 1938.44. szám]
 +
|
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1939</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-01-01_ZiVi.pdf 1939.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-02-06_ZiVi.pdf 1939.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-03-10_ZiVi.pdf 1939.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-04-14_ZiVi.pdf 1939.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-05-19_ZiVi.pdf 1939.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-06-23_ZiVi.pdf 1939.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-07-27_ZiVi.pdf 1939.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-01-02_ZiVi.pdf 1939.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-02-07_ZiVi.pdf 1939.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-03-11_ZiVi.pdf 1939.11. szám - Hibás számozás (12.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-04-15_ZiVi.pdf 1939.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-05-20_ZiVi.pdf 1939.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-06-24_ZiVi.pdf 1939.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-07-28_ZiVi.pdf 1939.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-01-03_ZiVi.pdf 1939.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-02-08_ZiVi.pdf 1939.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-03-12_ZiVi.pdf 1939.12. szám - Hibás számozás (13.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-04-16_ZiVi.pdf 1939.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-05-21_ZiVi.pdf 1939.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-06-25_ZiVi.pdf 1939.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-07-29_ZiVi.pdf 1939.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-01-04_ZiVi.pdf 1939.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-02-09_ZiVi.pdf 1939.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-03-13_ZiVi.pdf 1939.13. szám - Hibás számozás (13/a.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-04-17_ZiVi.pdf 1939.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-05-22_ZiVi.pdf 1939.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-06-26_ZiVi.pdf 1939.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-07-30_ZiVi.pdf 1939.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-01-05_ZiVi.pdf 1939.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-04-18_ZiVi.pdf 1939.18. szám]
 +
|
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-07-31_ZiVi.pdf 1939.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-09-36_ZiVi.pdf 1939.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-10-40_ZiVi.pdf 1939.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-11-45_ZiVi.pdf 1939.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-12-49_ZiVi.pdf 1939.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-08-32_ZiVi.pdf 1939.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-09-37_ZiVi.pdf 1939.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-10-41_ZiVi.pdf 1939.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-11-46_ZiVi.pdf 1939.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-12-50_ZiVi.pdf 1939.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-08-33_ZiVi.pdf 1939.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-09-38_ZiVi.pdf 1939.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-10-42_ZiVi.pdf 1939.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-11-47_ZiVi.pdf 1939.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-12-51_ZiVi.pdf 1939.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-08-34_ZiVi.pdf 1939.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-09-39_ZiVi.pdf 1939.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-10-43_ZiVi.pdf 1939.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-11-48_ZiVi.pdf 1939.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-12-52_ZiVi.pdf 1939.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-08-35_ZiVi.pdf 1939.35. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-10-44_ZiVi.pdf 1939.44. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1939/1939-12-53_ZiVi.pdf 1939.53. szám]
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1940</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-01-01_ZiVi.pdf 1940.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-02-05_ZiVi.pdf 1940.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-03-09_ZiVi.pdf 1940.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-04-14_ZiVi.pdf 1940.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-05-18_ZiVi.pdf 1940.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-06-22_ZiVi.pdf 1940.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-07-27_ZiVi.pdf 1940.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-01-02_ZiVi.pdf 1940.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-02-06_ZiVi.pdf 1940.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-03-10_ZiVi.pdf 1940.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-04-15_ZiVi.pdf 1940.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-05-19_ZiVi.pdf 1940.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-06-23_ZiVi.pdf 1940.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-07-28_ZiVi.pdf 1940.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-01-03_ZiVi.pdf 1940.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-02-07_ZiVi.pdf 1940.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-03-11_ZiVi.pdf 1940.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-04-16_ZiVi.pdf 1940.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-05-20_ZiVi.pdf 1940.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-06-24_ZiVi.pdf 1940.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-07-29_ZiVi.pdf 1940.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-01-04_ZiVi.pdf 1940.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-02-08_ZiVi.pdf 1940.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-03-12_ZiVi.pdf 1940.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-04-17_ZiVi.pdf 1940.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-05-21_ZiVi.pdf 1940.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-06-25_ZiVi.pdf 1940.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-07-30_ZiVi.pdf 1940.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-03-13_ZiVi.pdf 1940.13. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-06-26_ZiVi.pdf 1940.26. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-08-31_ZiVi.pdf 1940.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-09-35_ZiVi.pdf 1940.35. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-10-40_ZiVi.pdf 1940.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-11-44_ZiVi.pdf 1940.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-12-48_ZiVi.pdf 1940.48. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-08-32_ZiVi.pdf 1940.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-09-36_ZiVi.pdf 1940.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-10-41_ZiVi.pdf 1940.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-11-45_ZiVi.pdf 1940.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-12-49_ZiVi.pdf 1940.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-08-33_ZiVi.pdf 1940.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-09-37_ZiVi.pdf 1940.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-10-42_ZiVi.pdf 1940.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-11-46_ZiVi.pdf 1940.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-12-50_ZiVi.pdf 1940.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-08-34_ZiVi.pdf 1940.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-09-38_ZiVi.pdf 1940.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-10-43_ZiVi.pdf 1940.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-11-47_ZiVi.pdf 1940.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-12-51_ZiVi.pdf 1940.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-09-39_ZiVi.pdf 1940.39. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1940/1940-12-52_ZiVi.pdf 1940.52. szám]
 +
|}
 +
</div>
 +
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1941</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-01-01_ZiVi.pdf 1941.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-02-05_ZiVi.pdf 1941.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-03-09_ZiVi.pdf 1941.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-04-14_ZiVi.pdf 1941.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-05-18_ZiVi.pdf 1941.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-06-22_ZiVi.pdf 1941.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-07-27_ZiVi.pdf 1941.27. szám - Hibás számozás (26.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-01-02_ZiVi.pdf 1941.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-02-06_ZiVi.pdf 1941.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-03-10_ZiVi.pdf 1941.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-04-15_ZiVi.pdf 1941.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-05-19_ZiVi.pdf 1941.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-06-23_ZiVi.pdf 1941.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-07-28_ZiVi.pdf 1941.28. szám - Hibás számozás (27.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-01-03_ZiVi.pdf 1941.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-02-07_ZiVi.pdf 1941.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-03-11_ZiVi.pdf 1941.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-04-16_ZiVi.pdf 1941.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-05-20_ZiVi.pdf 1941.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-06-24_ZiVi.pdf 1941.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-07-29_ZiVi.pdf 1941.29. szám - Hibás számozás (28.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-01-04_ZiVi.pdf 1941.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-02-08_ZiVi.pdf 1941.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-03-12_ZiVi.pdf 1941.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-04-17_ZiVi.pdf 1941.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-05-21_ZiVi.pdf 1941.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-06-25_ZiVi.pdf 1941.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-07-30_ZiVi.pdf 1941.30. szám - Hibás számozás (29.)]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-03-13_ZiVi.pdf 1941.13. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-06-26_ZiVi.pdf 1941.26. szám]
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-08-31_ZiVi.pdf 1941.31. szám-(30.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-09-36_ZiVi.pdf 1941.36. szám-(35.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-10-40_ZiVi.pdf 1941.40. szám-(39.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-11-44_ZiVi.pdf 1941.44. szám-(43.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-12-49_ZiVi.pdf 1941.49. szám-(48.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-08-32_ZiVi.pdf 1941.32. szám-(31.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-09-37_ZiVi.pdf 1941.37. szám-(36.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-10-41_ZiVi.pdf 1941.41. szám-(40.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-11-45_ZiVi.pdf 1941.45. szám-(44.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-12-50_ZiVi.pdf 1941.50. szám-(49.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-08-33_ZiVi.pdf 1941.33. szám-(32.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-09-38_ZiVi.pdf 1941.38. szám-(37.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-10-42_ZiVi.pdf 1941.42. szám-(41.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-11-46_ZiVi.pdf 1941.46. szám-(45.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-12-51_ZiVi.pdf 1941.51. szám-(50.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-08-34_ZiVi.pdf 1941.34. szám-(33.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-09-39_ZiVi.pdf 1941.39. szám-(38.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-10-43_ZiVi.pdf 1941.43. szám-(42.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-11-47_ZiVi.pdf 1941.47. szám-(46.)]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-12-52_ZiVi.pdf 1941.52. szám-(51.)]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-08-35_ZiVi.pdf 1941.35. szám-(34.)]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1941/1941-11-48_ZiVi.pdf 1941.48. szám-(47.)]
 
|-
 
|-
| <br>  
+
|
| <br>  
+
|
| <br>  
+
|
| <br>  
+
|
| <br>  
+
|}
| <br>
+
</div>
 +
 
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1942</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-01-01_ZiVi.pdf 1942.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-02-05_ZiVi.pdf 1942.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-03-10_ZiVi.pdf 1942.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-04-14_ZiVi.pdf 1942.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-05-18_ZiVi.pdf 1942.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-06-23_ZiVi.pdf 1942.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-07-27_ZiVi.pdf 1942.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-01-02_ZiVi.pdf 1942.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-02-06_ZiVi.pdf 1942.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-03-11_ZiVi.pdf 1942.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-04-15_ZiVi.pdf 1942.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-05-19_ZiVi.pdf 1942.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-06-24_ZiVi.pdf 1942.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-07-28_ZiVi.pdf 1942.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-01-03_ZiVi.pdf 1942.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-02-07_ZiVi.pdf 1942.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-03-12_ZiVi.pdf 1942.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-04-16_ZiVi.pdf 1942.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-05-20_ZiVi.pdf 1942.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-06-25_ZiVi.pdf 1942.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-07-29_ZiVi.pdf 1942.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-01-04_ZiVi.pdf 1942.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-02-08_ZiVi.pdf 1942.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-03-13_ZiVi.pdf 1942.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-04-17_ZiVi.pdf 1942.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-05-21_ZiVi.pdf 1942.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-06-26_ZiVi.pdf 1942.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-07-30_ZiVi.pdf 1942.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-02-09_ZiVi.pdf 1942.09. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-05-22_ZiVi.pdf 1942.22. szám]
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
 
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-08-31_ZiVi.pdf 1942.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-09-36_ZiVi.pdf 1942.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-10-40_ZiVi.pdf 1942.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-11-44_ZiVi.pdf 1942.44. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-12-49_ZiVi.pdf 1942.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-08-32_ZiVi.pdf 1942.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-09-37_ZiVi.pdf 1942.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-10-41_ZiVi.pdf 1942.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-11-45_ZiVi.pdf 1942.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-12-50_ZiVi.pdf 1942.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-08-33_ZiVi.pdf 1942.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-09-38_ZiVi.pdf 1942.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-10-42_ZiVi.pdf 1942.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-11-46_ZiVi.pdf 1942.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-12-51_ZiVi.pdf 1942.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|1942.34. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-09-39_ZiVi.pdf 1942.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-10-43_ZiVi.pdf 1942.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-11-47_ZiVi.pdf 1942.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-12-52_ZiVi.pdf 1942.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-08-35_ZiVi.pdf 1942.35. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1942/1942-11-48_ZiVi.pdf 1942.48. szám - (49.)]
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1943</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-01-01_ZiVi.pdf 1943.01. szám]
 +
|1943.05. szám
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-03-10_ZiVi.pdf 1943.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-04-14_ZiVi.pdf 1943.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-05-18_ZiVi.pdf 1943.18. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-06-23_ZiVi.pdf 1943.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-07-27_ZiVi.pdf 1943.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-01-02_ZiVi.pdf 1943.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-02-06_ZiVi.pdf 1943.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-03-11_ZiVi.pdf 1943.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-04-15_ZiVi.pdf 1943.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-05-19_ZiVi.pdf 1943.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-06-24_ZiVi.pdf 1943.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-07-28_ZiVi.pdf 1943.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-01-03_ZiVi.pdf 1943.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-02-07_ZiVi.pdf 1943.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-03-12_ZiVi.pdf 1943.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-04-16_ZiVi.pdf 1943.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-05-20_ZiVi.pdf 1943.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-06-25_ZiVi.pdf 1943.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-07-29_ZiVi.pdf 1943.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-01-04_ZiVi.pdf 1943.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-02-08_ZiVi.pdf 1943.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-03-13_ZiVi.pdf 1943.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-04-17_ZiVi.pdf 1943.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-05-21_ZiVi.pdf 1943.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-06-26_ZiVi.pdf 1943.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-07-30_ZiVi.pdf 1943.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-02-09_ZiVi.pdf 1943.09. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-05-22_ZiVi.pdf 1943.22. szám]
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
 
 +
{|width="70%"
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-08-31_ZiVi.pdf 1943.31. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-09-36_ZiVi.pdf 1943.36. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-10-40_ZiVi.pdf 1943.40. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-11-45_ZiVi.pdf 1943.45. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-12-49_ZiVi.pdf 1943.49. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-08-32_ZiVi.pdf 1943.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-09-37_ZiVi.pdf 1943.37. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-10-41_ZiVi.pdf 1943.41. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-11-46_ZiVi.pdf 1943.46. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-12-50_ZiVi.pdf 1943.50. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-08-33_ZiVi.pdf 1943.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-09-38_ZiVi.pdf 1943.38. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-10-42_ZiVi.pdf 1943.42. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-11-47_ZiVi.pdf 1943.47. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-12-51_ZiVi.pdf 1943.51. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-08-34_ZiVi.pdf 1943.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-09-39_ZiVi.pdf 1943.39. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-10-43_ZiVi.pdf 1943.43. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-11-48_ZiVi.pdf 1943.48. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-12-52_ZiVi.pdf 1943.52. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-08-35_ZiVi.pdf 1943.35. szám]
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-10-44_ZiVi.pdf 1943.44. szám]
 +
|
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1944</h2>
 +
{|width="100%"
 +
!Január
 +
!Február
 +
!Március
 +
!Április
 +
!Május
 +
!Június
 +
!Július
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-01-01_ZiVi.pdf 1944.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-02-06_ZiVi.pdf 1944.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-03-10_ZiVi.pdf 1944.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-04-14_ZiVi.pdf 1944.14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-05-19_ZiVi.pdf 1944.19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-06-23_ZiVi.pdf 1944.23. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-07-27_ZiVi.pdf 1944.27. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-01-02_ZiVi.pdf 1944.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-02-07_ZiVi.pdf 1944.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-03-11_ZiVi.pdf 1944.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-04-15_ZiVi.pdf 1944.15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-05-20_ZiVi.pdf 1944.20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-06-24_ZiVi.pdf 1944.24. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-07-28_ZiVi.pdf 1944.28. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-01-03_ZiVi.pdf 1944.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-02-08_ZiVi.pdf 1944.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-03-12_ZiVi.pdf 1944.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-04-16_ZiVi.pdf 1944.16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-05-21_ZiVi.pdf 1944.21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-06-25_ZiVi.pdf 1944.25. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-07-29_ZiVi.pdf 1944.29. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-01-04_ZiVi.pdf 1944.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-02-09_ZiVi.pdf 1943.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-03-13_ZiVi.pdf 1944.13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-04-17_ZiVi.pdf 1944.17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1943/1943-05-22_ZiVi.pdf 1943.22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-06-26_ZiVi.pdf 1944.26. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-07-30_ZiVi.pdf 1944.30. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-01-05_ZiVi.pdf 1944.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-04-18_ZiVi.pdf 1944.18. szám]
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-07-31_ZiVi.pdf 1944.31. szám]
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
 
 +
{|width="70%"
 +
|+
 +
!Augusztus
 +
!Szeptember
 +
!Október
 +
!November
 +
!December
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-08-32_ZiVi.pdf 1944.32. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-09-36_ZiVi.pdf 1944.36. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-08-33_ZiVi.pdf 1944.33. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-09-37_ZiVi.pdf 1944.37. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-08-34_ZiVi.pdf 1944.34. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-09-38_ZiVi.pdf 1944.38. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1944/1944-09-39_ZiVi.pdf 1944.39. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
| <br><br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.01.pdf 1997.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.02.pdf 1997.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.03.pdf 1997.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.04.pdf 1997.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.05.pdf 1997.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.06.pdf 1997.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.07.pdf 1997.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.08.pdf 1997.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.09.pdf 1997.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.10.pdf 1997.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.11.pdf 1997.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.12.pdf 1997.12. szám ]
+
|
<br>  
+
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
</div>
  
| <br><br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.01.pdf 1998.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.02.pdf 1998.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.03.pdf 1998.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.04.pdf 1998.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.05.pdf 1998.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.06.pdf 1998.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.07.pdf 1998.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.08.pdf 1998.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.09.pdf 1998.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.10.pdf 1998.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.11.pdf 1998.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.12.pdf 1998.12. szám ]  
+
= Új folyam számai =
<br>
+
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">1991-1997</h2>
 +
Az "Új folyam" pedig az 1991-2008 közötti években jelent meg.
 +
</div>
 +
[[Image:Ziviuf1.fejlec.jpg|720px]]
  
| <br><br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.01.pdf 1999.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.02.pdf 1999.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.03.pdf 1999.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.04.pdf 1999.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.05.pdf 1999.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.06.pdf 1999.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.07.pdf 1999.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.08.pdf 1999.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.09.pdf 1999.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.10.pdf 1999.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.11.pdf 1999.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.12.pdf 1999.12. szám ]
+
==1991-1997==
<br>
+
  
| <br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.01.pdf 2000.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.02.pdf 2000.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.03.pdf 2000.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.04.pdf 2000.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.05.pdf 2000.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.06.pdf 2000.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.07.pdf 2000.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.08.pdf 2000.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.09.pdf 2000.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.10.pdf 2000.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.11.pdf 2000.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.12.pdf 2000.12. szám]<br><br>
+
{|width="100%"
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.01.pdf 2001.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.02.pdf 2001.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.03.pdf 2001.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.04.pdf 2001.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.05.pdf 2001.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.06.pdf 2001.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.07.pdf 2001.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.08.pdf 2001.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.09.pdf 2001.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.10.pdf 2001.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.11.pdf 2001.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.12.pdf 2001.12. szám]<br>
+
|+Új folyam lapszámai 1991-1997
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.01.pdf 2002.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.02.pdf 2002.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.03.pdf 2002.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.04.pdf 2002.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.05.pdf 2002.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.06.pdf 2002.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.07.pdf 2002.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.08.pdf 2002.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.09.pdf 2002.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.10.pdf 2002.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.11.pdf 2002.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.12.pdf 2002.12. szám]<br>
+
!1991
 +
!1992
 +
!1993
 +
!1994
 +
!1995
 +
!1996
 +
!1997
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.01.pdf 1991.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.01.pdf 1992.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.01.pdf 1993.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.01.pdf 1994.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.01.pdf 1995.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.01.pdf 1996.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.01.pdf 1997.01. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.02.pdf 1991.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.02.pdf 1992.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.02.pdf 1993.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.02.pdf 1994.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.02.pdf 1995.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.02.pdf 1996.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.02.pdf 1997.02. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.03.pdf 1991.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.03.pdf 1992.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.03.pdf 1993.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.03.pdf 1994.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.03.pdf 1995.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.03.pdf 1996.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.03.pdf 1997.03. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.04.pdf 1991.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.04.pdf 1992.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.04.pdf 1993.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.04.pdf 1994.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.04.pdf 1995.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.04.pdf 1996.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.04.pdf 1997.04. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.05.pdf 1991.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.05.pdf 1992.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.05.pdf 1993.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.05.pdf 1994.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.05.pdf 1995.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.05.pdf 1996.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.05.pdf 1997.05. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1991/zivi91.06.pdf 1991.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.06.pdf 1992.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.06.pdf 1993.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.06.pdf 1994.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.06.pdf 1995.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.06.pdf 1996.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.06.pdf 1997.06. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.07.pdf 1992.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.07.pdf 1993.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.07.pdf 1994.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.07.pdf 1995.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.07.pdf 1996.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.07.pdf 1997.07. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.08.pdf 1992.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.08.pdf 1993.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.08.pdf 1994.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.08.pdf 1995.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.08.pdf 1996.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.08.pdf 1997.08. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.09.pdf 1992.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.09.pdf 1993.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.09.pdf 1994.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.09.pdf 1995.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.09.pdf 1996.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.09.pdf 1997.09. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.10.pdf 1992.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.10.pdf 1993.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.10.pdf 1994.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.10.pdf 1995.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.10.pdf 1996.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.10.pdf 1997.10. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.11.pdf 1992.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.11.pdf 1993.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.11.pdf 1994.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.11.pdf 1995.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.11.pdf 1996.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.11.pdf 1997.11. szám]
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1992/zivi1992.12.pdf 1992.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1993/zivi1993.12.pdf 1993.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1994/zivi1994.12.pdf 1994.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1995/zivi1995.12.pdf 1995.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1996/zivi1996.12.pdf 1996.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1997/zivi1997.12.pdf 1997.12. szám]
 +
|}
 +
 
 +
== 1998-2004 ==
 +
 
 +
{|width="100%"
 +
|+Új folyam lapszámai 1998-2004
 +
!1998
 +
!1999
 +
!2000
 +
!2001
 +
!2002
 +
!2003
 +
!2004
 
|-
 
|-
| <br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.01.pdf 1998.01. szám]
| <br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.01.pdf 1999.01. szám]
| <br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.01.pdf 2000.01. szám]
| <br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.01.pdf 2001.01. szám]
| <br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.01.pdf 2002.01. szám]
| <br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.01.pdf 2003.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.01.pdf 2004.01. szám]
 
|-
 
|-
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.01.pdf 2003.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.02.pdf 2003.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.03.pdf 2003.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.04.pdf 2003.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.05.pdf 2003.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.06.pdf 2003.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.07.pdf 2003.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.08.pdf 2003.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.09.pdf 2003.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.10.pdf 2003.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.11.pdf 2003.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.12.pdf 2003.12. szám]<br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.02.pdf 1998.02. szám]
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.01.pdf 2004.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.02.pdf 2004.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.03.pdf 2004.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.04.pdf 2004.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.05..pdf 2004.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.06.pdf 2004.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.07.pdf 2004.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.08.pdf 2004.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.09.pdf 2004.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.10.pdf 2004.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.11.pdf 2004.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.12.pdf 2004.12. szám]<br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.02.pdf 1999.02. szám]
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.01.pdf 2005.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.0203.pdf 2005.02-03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.04.pdf 2005.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.05eu.pdf 2005.05.eu szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.0506.pdf 2005.05-06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.06.pdf 2005.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.10.pdf 2005.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.12.pdf 2005.08. szám]<br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.02.pdf 2000.02. szám]
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.01jan-fe.pdf 2006.01.jan-febr. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.02apr.pdf 2006.02.ápr. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.02jun.pdf 2006.02.jún. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.03maj.pdf 2006.03.máj. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.04jun.pdf 2006.04.jún. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.05jul.pdf 2006.05.júl. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.06aug.pdf 2006.06.aug. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.07szept.pdf 2006.07.szept. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.08okt.pdf 2006.08.okt. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.10dec.pdf 2006.09.nov. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.09nov.pdf 2006.10.dec. szám]<br><br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.02.pdf 2001.02. szám]
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.01.pdf 2007.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.02.pdf 2007.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.03.pdf 2007.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.04.pdf 2007.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.05.pdf 2007.05. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.06.pdf 2007.06. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.07.pdf 2007.07. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.08.pdf 2007.08. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.09.pdf 2007.09. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.10.pdf 2007.10. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.11.pdf 2007.11. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.12.pdf 2007.12. szám]<br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.02.pdf 2002.02. szám]
| [http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.01.pdf 2008.01. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.02.pdf 2008.02. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.03.pdf 2008.03. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.0405.pdf 2008.04. szám]<br>[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.08.pdf 2008.07. szám]<br><br>
+
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.02.pdf 2003.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.02.pdf 2004.02. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.03.pdf 1998.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.03.pdf 1999.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.03.pdf 2000.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.03.pdf 2001.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.03.pdf 2002.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.03.pdf 2003.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.03.pdf 2004.03. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.04.pdf 1998.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.04.pdf 1999.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.04.pdf 2000.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.04.pdf 2001.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.04.pdf 2002.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.04.pdf 2003.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.04.pdf 2004.04. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.05.pdf 1998.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.05.pdf 1999.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.05.pdf 2000.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.05.pdf 2001.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.05.pdf 2002.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.05.pdf 2003.05. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.05.pdf 2004.05. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.06.pdf 1998.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.06.pdf 1999.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.06.pdf 2000.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.06.pdf 2001.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.06.pdf 2002.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.06.pdf 2003.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.06.pdf 2004.06. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.07.pdf 1998.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.07.pdf 1999.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.07.pdf 2000.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.07.pdf 2001.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.07.pdf 2002.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.07.pdf 2003.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.07.pdf 2004.07. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.08.pdf 1998.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.08.pdf 1999.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.08.pdf 2000.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.08.pdf 2001.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.08.pdf 2002.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.08.pdf 2003.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.08.pdf 2004.08. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.09.pdf 1998.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.09.pdf 1999.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.09.pdf 2000.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.09.pdf 2001.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.09.pdf 2002.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.09.pdf 2003.09. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.09.pdf 2004.09. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.10.pdf 1998.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.10.pdf 1999.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.10.pdf 2000.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.10.pdf 2001.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.10.pdf 2002.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.10.pdf 2003.10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.10.pdf 2004.10. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.11.pdf 1998.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.11.pdf 1999.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.11.pdf 2000.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.11.pdf 2001.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.11.pdf 2002.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.11.pdf 2003.11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.11.pdf 2004.11. szám]
 +
|-
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1998/zivi1998.12.pdf 1998.12. szám]  
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/1999/zivi1999.12.pdf 1999.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2000/zivi2000.12.pdf 2000.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2001/zivi2001.12.pdf 2001.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2002/zivi2002.12.pdf 2002.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2003/zivi2003.12.pdf 2003.12. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2004/zivi2004.12.pdf 2004.12. szám]
 
|}
 
|}
  
<br>
+
==2005-2008==
  
 +
{|width="70%"
 +
|+Új folyam lapszámai 2005-2008
 +
!2005
 +
!2006
 +
!2007
 +
!2008
 +
!
 +
!
 +
!
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.01.pdf 2005.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.01jan-fe.pdf 2006.01. jan-febr. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.01.pdf 2007.01. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.01.pdf 2008.01. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.0203.pdf 2005.02-03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.02apr.pdf 2006.02. ápr. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.02.pdf 2007.02. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.02.pdf 2008.02. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.04.pdf 2005.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.02jun.pdf 2006.02. jún. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.03.pdf 2007.03. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.03.pdf 2008.03. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.05eu.pdf 2005.05.eu szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.03maj.pdf 2006.03. máj. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.04.pdf 2007.04. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.0405.pdf 2008.04. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.0506.pdf 2005.05-06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.04jun.pdf 2006.04. jún. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.05.pdf 2007.05. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.06.pdf 2005.06. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.05jul.pdf 2006.05. júl. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.06.pdf 2007.06. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.10.pdf 2005.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.06aug.pdf 2006.06. aug. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.07.pdf 2007.07. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2008/zivi2008.08.pdf 2008.07. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2005/zivi2005.12.pdf 2005.08. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.07szept.pdf 2006.07. szept. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.08.pdf 2007.08. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.08okt.pdf 2006.08. okt. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.09.pdf 2007.09. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.09nov.pdf 2006.09. nov. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.10.pdf 2007.10. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2006/zivi2006.10dec.pdf 2006.10. dec. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.11.pdf 2007.11. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-align="center"
 +
|
 +
|
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2007/zivi2007.12.pdf 2007.12. szám]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}
 
[[Image:Zivi utolso fejlec.jpg|720px]]
 
[[Image:Zivi utolso fejlec.jpg|720px]]
  
== <br><br><br>Forrás:  ==
+
= Új folyam számai =
 +
 
 +
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2018.(IV.26.) sz. határozata szerint 2018. júliusától kétheti gyakorisággal megjelenő „Zirc és Vidéke" újság kiadásáról és szerkesztéséről gondoskodik, amely feladat ellátását a Békefi Antal Városi Könyvtár. Művelődési Ház és Stúdió KB intézményével biztosítja.
 +
 
 +
==2018. I. évfolyam==
 +
 
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px; background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">2018</h2>
 +
{|width="100%"
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-08-01_ZiVi.pdf 2018. 1. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-08-02_ZiVi.pdf 2018. 2. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-09-03_ZiVi.pdf 2018. 3. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-09-04_ZiVi.pdf 2018. 4. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-10-05_ZiVi.pdf 2018. 5. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-10-06_ZiVi.pdf 2018. 6. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-11-07_ZiVi.pdf 2018. 7. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-11-08_ZiVi.pdf 2018. 8. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-12-09_ZiVi.pdf 2018. 9. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2018/2018-12-10_ZiVi.pdf 2018. 10. szám]
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
==2019. II. évfolyam==
 +
 
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">2019</h2>
 +
{|width="100%"
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-01-01_ZiVi.pdf 2019. 1. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-01-02_ZiVi.pdf 2019. 2. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-02-03_ZiVi.pdf 2019. 3. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-02-04_ZiVi.pdf 2019. 4. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-03-05_ZiVi.pdf 2019. 5. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-03-06_ZiVi.pdf 2019. 6. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-04-07-08_ZiVi.pdf 2019. 7-8. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-05-09_ZiVi.pdf 2019. 9. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-05-10_ZiVi.pdf 2019. 10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-06-11_ZiVi.pdf 2019. 11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-06-11_ZiVi.pdf 2019. 11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-06-12_ZiVi.pdf 2019. 12. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-07-13_ZiVi.pdf 2019. 13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-07-14_ZiVi.pdf 2019. 14. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-08-15_ZiVi.pdf 2019. 15. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-08-16_ZiVi.pdf 2019. 16. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-09-17_ZiVi.pdf 2019. 17. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-09-18_ZiVi.pdf 2019. 18. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-10-19_ZiVi.pdf 2019. 19. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-10-20_ZiVi.pdf 2019. 20. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-11-21_ZiVi.pdf 2019. 21. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-11-22_ZiVi.pdf 2019. 22. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2019/2019-12-24_ZiVi.pdf 2019. 23-24. szám]
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
==2020. III. évfolyam==
 +
 
 +
<!-- MAGA A BLOKK -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:; margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<!-- FŐCÍM -->
 +
<h2 style="padding:3px;  background:#C0C0C0; color:#696969; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">2020</h2>
 +
{|width="100%"
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-01-01_ZiVi.pdf 2020. 1. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-01-02_ZiVi.pdf 2020. 2. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-02-03_ZiVi.pdf 2020. 3. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-02-04_ZiVi.pdf 2020. 4. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-03-05_ZiVi.pdf 2020. 5. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-03-06_ZiVi.pdf 2020. 6. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-04-07_ZiVi.pdf 2020. 7. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-05-08_ZiVi.pdf 2020. 8. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-06-09_ZiVi.pdf 2020. 9. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-07-10_ZiVi.pdf 2020. 10. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-08-19_ZiVi.pdf 2020. 11. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-09-18_ZiVi.pdf 2020. 12. szám]
 +
|-align="center"
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-10-21_ZiVi.pdf 2020. 13. szám]
 +
|[http://zirc.hunteka.ikron.hu:8080/zirc/media/zivi/2020/2020-11-17_ZiVi.pdf 2020. 14. szám]
 +
|}
 +
</div>
  
Kasper Ágota: Zirc kulturális élete a századfordulótól 1944-ig a Zirc és Vidéke hetilap tükrében <br> <br>
+
= Forrás  =
  
<br>
+
Kasper Ágota: Zirc kulturális élete a századfordulótól 1944-ig a Zirc és Vidéke hetilap tükrében
  
[[Category:Zirc]]
+
[[Category:Zirc]][[Category:Újságok és folyóiratok]]

A lap jelenlegi, 2020. november 25., 12:17-kori változata

Ahogy már dr. Magyarász Ferenc esperes lelkész is megfogalmazta: „E lap mindenekelőtt és mindenekfölött, a Bakony-vidék lapja. A mi vidékünk földrajzilag meghatározott egészet alkot, néprajzilag is eléggé körül van határolva, gazdasági élete sajátos, hagyományai történelmi patinával vonták be lakóinak lelkét, szóval a Bakony-vidéknek megvan a saját élete, életének száz- és ezerfajta megnyilvánulása és érdeke. A Bakony öröme és bánata, küzdelme és sikere, virágzása és boldogulása: ez kezdettől fogva programja lapunknak". Ez volt, és maradt is az újság mindkét megjelenési időszakában a szerkesztők hitvallása.

Az első XXXI évfolyam, amely 1905-1944 között jelent meg kisebb megszakításokkal, többnyire ennek a hitvallásnak a szelle-mében szolgálta a környék településeit. Aztán - mint annyi másban - a Zirc és Vidéke életében is hosszú csend következett. A XXXII. évfolyamra 1956-ig kellett várni, amikor - két szám erejéig, kis formátumban, géppel írva - újra megjelenhetett, a zirci járási forradalmi nemzeti tanács lapjaként. Kell-e mondani, mi lett az újság további sorsa? Újabb 34 évi szünet után, felidézve az egykori lap külső megjelenését és tartalmának lényeges vonásait, a Zirc és Vidéke Alapítvány gondozásában ismét megjelent, a XXXIII. évfolyam bemutatószámaként. Ez már meghatározó lépése volt a mostani újraindulásnak.

Zircz és Vidéke - Zirc és Vidéke

Az első időszak az 1905-1944 évek közötti időintervallumot öleli fel.

A Zirtzvidéki Nyomdával egyidőben. 1905-ben alapította az újságot Szigethy Ákos. Az első szám 1905. február 19-én jelent meg, felirata: Zircz és Vidéke. Társadalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztője Végh Győző tanító volt, szerkesztőségi beltagok: Gasparics Vince telekkönyvvezető, Makkay János, Schmidt József, dr.Szemmelweisz Károly, Weöreös Miklós adótiszt. A kiadóhivatal a Hosszú utca 141.-ben, a szerkesztőség pedig a Fő tér 130. sz. alatt működött. A szombatonként megjelenő lap előfizetési díjai a következők voltak: egész évre 8, félévre 4, negyedévre 2, Amerikába pedig 12 korona, az egyes számok 20 fillérbe kerültek.

Milyen elvek szerint kívántak dolgozni a lap munkatársai? Figyelemmel óhajtották kísérni a zirczi járás minden egyes községének társadalmi fejlődését, társadalmi és jótékonysági intézményeit; a tanügy területét, a népműveltség fejlesztését; a közgazdaságtan vonatkozásában az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság problémáit, eredményeit. Fontos témának ítélték a kivándorlás kérdését, a község népesedési viszonyait, s nem utolsó sorban tárcák megjelentetésével a színvonalas szórakoztatást.

Mindvégig képviseltette magát a szerkesztőségben a ciszterci rendház, a plébánia, mintegy megfogadva X.Pius szavait: "Hiába építünk templomokat, hiába tartunk missziókat, hiába alapítunk iskolákat, ha e mellett elhanyagoljuk a katolikus sajtót."

Tökéletesen tisztában volt a szerkesztőség a lap jelentőségével a község történetében, hiszen az 1905. március 5-i szám vezércikke, amely felsorolta a gyarapodó modern létesítményeket - a fiúiskolát, új leányiskolát, vasúti közlekedést, kórházat -, a haladás legújabb gyümölcsének nevezte az újságot. Munkácsy György porvai plébános pedig a legelső hatalomként tárgyalta a sajtót írásában.

Milyen formátumban, beosztásban jelent meg? Terjedelme 4 oldal volt, kivéve azokat az időszakokat, amikor a papírellátás mostoha viszonyai rákényszerítették a szerkesztőséget az oldalszám csökkentésére. Rovatbeosztása szinte ugyanaz maradt működésének harminc esztendeje alatt. A vezércikkek jó tollú, rendszerint agitatív erővel bíró emberek kezéből kerültek ki. Nagyon soknak szerzője dr.Magyarász Ferenc ciszterci atya, akit jóllehet hivatása el-el-szólított Zircről, az újságnak mindvégig aktív munkatársa maradt. Ugyanígy említhetjük Holitscher Károly csetényi földbirtokost, aki az agrár és a közgazdasági témák szakértőjeként írt, s mellesleg országgyűlési képviselőként is ténykedett.

Az ugyancsak az első oldalon olvasható tárcza rovat a kultúra, irodalom, ismeretterjesztés iránt érdeklődő olvasók igényeit szolgálta. Nagyon sok írást a "Zircz és Vidéke eredeti tárczája" felirattal jelentettek meg, főleg helyi alkotók munkáiból. Rendszeresen írt novellákat, apró elbeszélésseket Kasza Vilmos súri káplán, Lovaghy Dénes, Boór Lajos. Verseket közölt Endrédy György, Pokorny Margit. Sok esetben álnév alatt jelentették meg a műveket: Cuhaparti, Lucia, Tiborc, Ariel. Ugyanakkor az irodalom elismert bel- és külföldi alkotóitól is közölt írásokat az újság. Olvashatták többek között Mihelics Vid, Rónay György, Ágoston Julián, Váth János, Szép Ernő, Sienkiewicz, Ibsen, Zelma Lagerlöf műveit.

A következő oldalon hosszabb-rövidebb terjedelmű cikkek foglalkoztak az aktuális, a községet is érintő kérdésekkel /egészségügy, iskola, építkezések, fejlesztések, kisipar, színház, bel- és külpolitika stb./ Rendszeresen tudósított az egyleti élet eseményeiről, az egyházi és társadalmi ünnepekről, megemlékezésekről. Feltétlenül meg kell említeni a Zirci kaleidoszkóp című rovatot, amelynek írói a településen fellelhető visszásságokat, hiányosságokat mutatták be vitriolba mártott tollal.

Általában a harmadik oldalon kaptak helyet a hírek is. Tájékoztatták az olvasókat egyrészt a ciszterci rendház életéről, látogatóiról, másrészt pedig a falu és a zirci járás heti eseményeiről (házasság, utazások, verekedés, vásárok, mozihírek stb.), sőt az országban történt érdekesnek ítélt fejleményekről is beszámoltak.

A negyedik oldal pedig az üzleti hirdetéseké, árverési híreké, reklámoké volt.

Az 1907-es esztendő elején a lap tulajdonosa Végh Győző lett, s a szerkesztőség a Rákóczi tér 30. sz. alá költözött. 1916 áprilisáig nem mutatkozott változás az újság irányításában, akkor azonban dr.Magyarász Ferenc vette át a felelős szerkesztői posztot, s egyúttal a monostorba költözött a szerkesztőség. Augusztusban Kostyelik Kajetán távozott a kiadóhivatal éléről, mivel Nagytevelbe helyezték plébánosnak. Az év októberétől két oldalra csökkent a lap terjedelme az egyre növekvő papírhiány miatt, a szerkesztőség legnagyobb sajnálatára.

Újabb változás 1917 augusztusában volt a kiadásnál, amikor Mészáros Gellért helyett, aki Pécsre távozott, dr.Révész Amadé vette át az irányítást. A háborús helyzet, a fokozódó papírhiány arra kényszerítette az újság szerkesztőit, hogy további takarékossági intézkedéseket vezessenek be - 1918 júniusától már csak kéthetente jelent meg. Ugyanakkor ígéretet tettek az olvasóknak, hogy javulás esetén visszatérnek az eredeti állapothoz.

Az 1919. március 29-én megjelenő számban szomorú hírt olvashattak a zirciek: 15 évnyi munka után kénytelen beszüntetni működését a Zircz és Vidéke. Amint azonban nyugodtabbak lesznek a körülmények, újra megjelentetik. Ez 1919. szeptember 7-én következett el, ismét nyomták az újságot. A kiadóhivatal irányítását Békei Vilmos vette át. Az 1920-as év kezdetétől megváltoztak a lap előfizetési díjai: egy évre 20, félévre 10, negyedévre 5 korona, az egyes számok 60 fillérbe kerültek. A nehezedő gazdasági helyzet azonban újabb áremelésre kényszerítette az újság előállítóit, így alig 2 hónappal az előző után ismét változtak az árak: egy év 26, negyedév 6 korona 50 fillér. Az év folyamán ugyan visszatértek az eredeti 4 oldalas terjedelemhez és a hetenkénti megjelenéshez, júniustól azonban újból kénytelenek voltak a kéthetes kiadást alkalmazni, az emberek szíves elnézését kérve. Komoly nehézséget jelentett dr.Magyarász Ferenc kiválása a szerkesztőségből. Öt évig munkatársként, 4 évig pedig felelős szerkesztőként gondozta a lapot. írásaival azonban a későbbiek során is gyakran találkozhattak a zirciek, nem szakadt el az újságtól.

Hosszú szünet következett ezután a Zircz és Vidéke történetében. Nem sikerült kideríteni, hogy mi okból, de 1930. október 19-ig nem jelent meg a lap. Ekkortól indult meg újra a kiadás a csonka 17. évfolyammal, megváltozott vezetéssel. Ettől kezdve a cím írása: Zirc és Vidéke. A felelős szerkesztő dr.Tóth Aurél ügyvéd, apátsági jogtanácsos lett, a szerkesztő bizottság elnöki posztját dr.Markovits Bálint zirci esperes plébános töltötte be, ügyvezető dr.Horváth Szaléz, a kiadóhivatal teendőit pedig Tamási Celesztin apátsági számvevő látta el. A kiadóhivatal és a szerkesztőség is a Rákóczi tér 1. sz. alatt, a monostorban működött. A vasárnaponként megjelenő újság árai a következők lettek: egy év 8, félév 4, negyedév 2 pengő, egyes szám 16 fillér. 1931-ben csere történt a felelős szerkesztő helyén, dr.Tóth Aurélt dr.Szigethy László ügyvéd váltotta fel. Változtak a hirdetések tarifái is. Az apróhirdetéseknél egy szó 6, vastagabb szedés esetén 12 fillérbe került. Terjedelmesebb híreknél 1/4 mezőny vagyis félhasáb 8, 1/12 mezőny azaz negyed hasáb 4 pengő. Az állást keresők és kínálók 50 %-os kedvezményben részesültek. Többszöri hirdetés pedig szintén olcsóbb volt. Szintén 1931-ben Floch György apátsági erdőmérnök személyében új taggal bővült a szerkesztő bizottság április 25-től, s nemsokára dr.Halász Ferenc zirci járási állatorvos is belépett.

1934 januárjától a lap főszerkesztői posztját dr.Kuntzl Ernő ügyvéd foglalta el, azonban alig két hét után ismét dr.Szigethy László nevét olvashatták a lap címoldalán. Ugyanezen év szeptemberében Mészáros Vid szerkesztőségi  ügyvivőt Herczeg Valér esztergári plébános váltotta fel. Újabb csere történt a felelős szerkesztői székben is, Szigethy politikai babérokra vágyott, s a közelgő választások miatt lemondott. Helyét ismét dr.Tóth Aurél foglalta el.

1937-ben Herczeg Valér helyett, aki három évig dolgozott a lapnál, Suhajda Róbert apátsági jegyzőt bízták meg a szerkesztési munkákkal.

1938-ban dr. Kuntzl Ernő vette át a felelős szerkesztést, mivel elődje egyéb elfoglaltságai miatt megvált a feladatkörtől.

1942-től főmunkatársként említi az újság ismét dr. Magyarász Ferencet, aki Bakonykoppányon volt plébános, s onnan küldte írásait.

1943-ban dr. Várkonyi Fidél helyett, annak betegsége miatt, dr. Bartók Egyed apátsági levéltáros foglalkozott a szerkesztési munkákkal.

1944-ben is történt változás a szerkesztők között, mivel a hadbavonult Ambrus Miklós helyébe Hvisztány Erik ciszterci tanárjelölt lépett.

A még fellelhető lapszámokban már maradt az addigi felállás, nem volt csere. Az utolsó példány 1944. november 19-én jelent meg, a 31. évfolyam 44. számaként.

Szemelvények cikkekből, tárcákból, hírekből

Szinte minden szám tiltakozott az óriási kivándorlási hullám ellen, s próbálta visszatartani az útrakelőket. Akár levelekkel is igazolták, hogy Amerika is csak az álmok szintjén kínál csodás lehetőségeket a reménykedőknek. Mégis mennyien elmentek, pl. 1905 áprilisa és májusa között 82 egyén vándorolt ki a járásból.

Meglepően modern hangú vezércikk foglalkozott a nőkkel az 1905. augusztus 13-i számban, Mária mennybevételének ünnepén, a hármas női szerepkör - a család, az anyaság és a társadalmi elvárások - szempontjából.

S milyen érdekes kezdeményezések támogatására szólította fel az olvasókat. Az ún. Tulipán-mozgalom, amely a honi ipar pártolására, fejlesztésére hívta az embereket, komoly segítőre lelt a lapban.

A tudományos világ érdekességeire is figyeltek illetve tájékoztatták az olvasókat. Így például 1910 elején a Halley-üstökös történetéről, megjelenésének várható időpontjáról írt az újság.

Nagyon érdekes újdonság volt a Zirczi Útmutató, amely mint egy céglista, segítette az olvasókat, hogy hol és milyen szakma képviselője dolgozik, "szolgáltat". Meglepően nagy választék állt rendelkezésre: asztalos - Wilde József és fiai, ács - Pollák János, bádogos - Holly Antal, borbély és fodrász - Farkas József, Vass Elek, cementgyáros - Horátsky János, cipész - Anzenberger Mihály, fakereskedő - Amberg Ferenc, gabonakereskedő - Grottó Mór, kávéház, vendéglő - Fischl József, Koffer József /mészáros is/, Masszi János, Wittmann János /mészáros is/, kovács - Németh Károly, kereskedő - Amberg János, Deutsch Mór, Lambert Konrád, Molnár Ferenc, Rácz Dezső, Riez József, Scherer János, órás, ékszerész - Drkosch Adolf, sütő - Szita János, szabó - Link Nándor.

S hogy a későbbiekben is milyen sokrétű maradt az iparostársadalom, bizonyítja az 1932 júliusában rendezett iparkiállításról szóló tudósítás. Eszerint a legényegylet nagytermében 87 résztvevő mutatkozott be munkáival. A megszokottak mellett olyan ritka szakmák is jelen voltak, mint a fegyverkovács, gombkötő. Rendkívül érdekes darabok is kiállíttattak, példa erre Nesztinger Vilmos "saját elgondolású" keltetőgépe, amely célszerűsége mellett külső formájával, szépségével is kiérdemelte az aranyérmet. Vagy az ácsok mesterműve - annak a vasúti fahídnak a makettje, amelynek eredetijét 1917-ben a román határnál fekvő Stanicnál Kasper József vezetésével építették meg.

Szomorú hangú cikk tudatta a lakosokkal 1916 őszén, hogy a háború céljaira fel kellett áldozni a zirci harangokat is. Mészáros Gellért tudósított az eseményről, miszerint 1916. szeptember 19-én vitték el a nagytemplomból a 935 kg súlyú Szent Bernát és az 1887-ben öntött 394 kg-os Szent Jeromos, a Kálváriáról az 1901-ben készült 36 kg-os, a kistemplomból pedig az 1762-ből származó, 78 régi font súlyú Fájdalmas Boldogasszony és az 1781-es eredetű Szent József harangot, amely 277 kg-ot nyomott. Elnémult a falu.

1917-ben az elhunyt Fraknói Vilmos helyett dr. Békefi Remiget nevezték ki a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőjévé. A nagy hírű történettudós munkásságának ezen elismeréséről beszámolt a lap is.

Oroszországi élmények címmel olvashatták a zirciek Szuntheimer József honvédtizedes beszámolóját 1918 áprilisában a hadifogságról. Leírta fogságba esésének körülményeit, utazását a fogolytáborba, a láger viszonyait, s beszámolt a kerítésen kívüliek életéről, szokásaikról is. A cikket csak a cenzúra engedélyével jelentethették meg.

Figyelemmel kísérték a község népesedési viszonyait is. 1931 februárjában például egy "kis népszámlálás" adataival ismertette meg az olvasókat a lap. Eszerint 2746 fő lakik Zircen és a hozzá tartozó kisebb településeken - az 1920-as felmérés 2670 lakost tartott számon. A felekezeti megoszlás is kiderült a cikkből, vagyis római katolikusnak 2427, görögkatolikusnak 5, reformátusnak 29, evangélikusnak 22, görögkeletinek 4, izraelitának 64, felekezet nélkülinek pedig 2 fő vallotta magát.

Folyamatosan olvashattak tudósításokat az olvasók az egyletek, iskolán kívüli népművelési, ismeretterjesztő kezdeményezések keretében tartott előadásokról. Gyakran az ott elhangzott szöveg egészét is leadta az újság. A fenti tevékenység révén jóval több ember ismerkedhetett meg az előadott témákkal. Így volt ez például az 1917 februárjában és márciusában a gyermekvédelemről tartott négy előadás esetében is. Bevezetőt dr. Magyarász Ferenc mondott, Ferenczi Sándorné az anya és a csecsemő gondozásáról, dr. Szemmelweisz Károly a csecsemő betegségeiről, Boór Margit pedig a csecsemővédelmi felügyelet intézményeiről beszélt.

Zirc nagy szülötte Reguly Antal nyelvész és néprajz tudós. Emlékére egy szobrot kívánt az utókor állítani és ezért gyűjtést indítottak. A lap a gondolat megszületésének első pillanatától tevékenyen támogatta és figyelemmel kísérte az emlékmű létrehozására irányuló erőfeszítéseket. A cél érdekében rendezett műsoros estekről tudósított, mint például az 1943. március 7-én tartott rendezvény esetében. A megnyitót dr. Tóth Aurél tartotta, a Cecília énekkar népdalkórusokat adott elő. Dr. Mindszenti Ödön operaénekes régi magyar dalokat, virágénekeket, dr. Pulay Józsefné műdalokat énekelt, zongorán játszott Raák Endre. Szüllő Rózsi és ifj. Szirbek Nándor szavalt. Alföldi Lajos, a Nemzetpolitikai Szolgálat igazgatója nemzeti szellemünkről tartott előadást. Az ifjúság pedig magyar táncokat adott elő, s eljátszották Follinus Aurél bohózatát, a Fáni orvosságát. Az újság 1943. október 31-én megjelenő száma már a Reguly emlékmű elkészültéről tudósított. A Bányai Ödön alkotta mellszobrot dr. Szinyei Merse Jenő vallás-és közoktatásügyi miniszter avatta fel. A nagyszabású ünnepségen a helyi vezetők mellett - dr. Endrédy Vendel apát úr, dr. Mesterházy Frigyes főispán - a magyar tudományos élet jeles személyiségei is részt vettek, így dr. Pais Dezső, a magyar nyelvészet egyetemi tanára, dr. Lukinich Imre bölcsészkari dékán, dr. Zsirai Miklós, a finnugor összehasonlító nyelvészet egyetemi tanára.

A helytörténeti vonatkozású cikkek is helyet kaptak a lapban. Többek között Faller Jenő, Horváth Konstantin és Békefi Remig írásai mutatták be Zirc és környékének értékeit. Vagy például a Neves Balatonfelvidéki sírok címmel közölt sorozat írója, aki a megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek sírjait kutatta fel és írta le - így a veszprémiben alussza örök álmát Eötvös Károly, Padányi Bíró Márton, Csermák Antal és Csikász Imre.

Jóllehet az Apátság élete szigorúan zárt volt, a rend tudományos, művészeti kapcsolatairól, az ilyen vonatkozású eseményekről rendszeresen tudósított a Zirc és Vidéke. 1938 augusztusában például Magyar Helikon Zircen címmel közölt írást abból az alkalomból, hogy ide látogatott és előadásokat tartott Harsányi Zsolt, Sík Sándor, Mécs László, Vitnyédi Német István, Városi István, dr. Bánhegyi Jób és Gézay Lajos.

Néhány vers a tárcákban megjelentek közül:

Álnév - Lucia - alatt közölték a Rezignáció ciműt:

Itt állok a tar néma kertben,
Egyedül...S elborul a lelkem
Mint rózsafán az elszáradt levél,
Szívem tavaszt már többé nem remél.

Napfényt várok én is...Hiába!
Lehullt szívem remény-virága...
A szél köröttem gúnyosan nevet
S lerázza az utolsó levelet.


Mihelics Vid írta a Téli éj című költeményt:

Az éjnek
Bús palástja mindent elfed
S a csillagok fejünk felett Mesélnek.
Kék fátyol
Kering fent, mint kristályos ér,
Feltűzve az égre tündér
Ujjától.
Színezüst
Köntösben a csillagmező
S a felhősáv mint elvesző
Színes füst.
Halk zene
Csengve bársony hullámon száll,
Mintha lágyan fenn a holdnál Zengene.
Selyem szárnyuk
Puha tolla suhan sorban!
Álom szárnyon, csók mámorban
Lelkek szállnak.

Rónay György írta a Mai költő sírjára című verset:

Fekszik hanyatt, csontos kezébe csörgő
és néma már, jaj néma már a költő.
Rímei mint egy őrült maszkabálon,
bukfenceket vetnek a holdsugáron.

Régi folyam számai

1905

Január Február Március Április Május Június
1905.01. szám 1905.03. szám 1905.07. szám 1905.12. szám 1905.16. szám
1905.02. szám 1905.04. szám 1905.08. szám 1905.13. szám 1905.17. szám
1905.05. szám 1905.09. szám 1905.14. szám 1905.18. szám
1905.06. szám 1905.10. szám 1905.15. szám 1905.19. szám
1905.11. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1905.20. szám 1905.25. szám 1905.29. szám 1905.33. szám 1905.38. szám 1905.42. szám
1905.21. szám 1905.26. szám 1905.30. szám 1905.34. szám 1905.39. szám 1905.43. szám
1905.22. szám 1905.27. szám 1905.31. szám 1905.35. szám 1905.40. szám 1905.44. szám
1905.23. szám 1905.28. szám 1905.32. szám 1905.36. szám 1905.41. szám 1905.45. szám
1905.24. szám 1905.37. szám

1906

Január Február Március Április Május Június
1906.01. szám 1906.06. szám 1906.10. szám 1906.14. szám 1906.19. szám 1906.23. szám
1906.02. szám 1906.07. szám 1906.11. szám 1906.15. szám 1906.20. szám 1906.24. szám
1906.03. szám 1906.08. szám 1906.12. szám 1906.16. szám 1906.21. szám 1906.25. szám
1906.04. szám 1906.09. szám 1906.13. szám 1906.17. szám 1906.22. szám 1906.26. szám
1906.05. szám 1906.18. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1906.27. szám 1906.32. szám 1906.36. szám 1906.41. szám 1906.45. szám 1906.49. szám
1906.28. szám 1906.33. szám 1906.37. szám 1906.42. szám 1906.46. szám 1906.50. szám
1906.29. szám 1906.34. szám 1906.38. szám - Hiányzik 1906.43. szám 1906.47. szám 1906.51. szám
1906.30. szám 1906.35. szám 1906.39. szám 1906.44. szám - Hiányzik 1906.48. szám 1906.52. szám
1906.31. szám 1906.40. szám 1906.53. szám

1907

Január Február Március Április Május Június Július
1907.01. szám 1907.06. szám 1907.10. szám 1907.14. szám 1907.19. szám 1907.23. szám 1907.27. szám
1907.02. szám 1907.07. szám 1907.11. szám 1907.15. szám 1907.20. szám 1907.24. szám 1907.28. szám
1907.03. szám 1907.08. szám 1907.12. szám 1907.16. szám 1907.21. szám 1907.25. szám 1907.29. szám
1907.04. szám 1907.09. szám 1907.13. szám 1907.17. szám 1907.22. szám 1907.26. szám 1907.30. szám
1907.05. szám 1907.18. szám 1907.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1907.32. szám 1907.36. szám 1907.41. szám 1907.45. szám 1907.49. szám
1907.33. szám 1907.37. szám 1907.42. szám 1907.46. szám 1907.50. szám
1907.34. szám 1907.38. szám 1907.43. szám 1907.47. szám 1907.51. szám
1907.35. szám 1907.39. szám 1907.44. szám 1907.48. szám 1907.52. szám
1907.40. szám

1908

Január Február Március Április Május Június Július
1908.01. szám 1908.06. szám 1908.10. szám 1908.14. szám 1908.19. szám 1908.23. szám 1908.27. szám
1908.02. szám 1908.07. szám 1908.11. szám 1908.15. szám 1908.20. szám 1908.24. szám 1908.28. szám
1908.03. szám 1908.08. szám 1908.12. szám 1908.16. szám 1908.21. szám 1908.25. szám 1908.29. szám
1908.04. szám 1908.09. szám 1908.13. szám 1908.17. szám 1908.22. szám 1908.26. szám 1908.30. szám
1908.05. szám 1908.18. szám 1908.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December Különszám
1908.32. szám 1908.36. szám 1908.41. szám 1908.45. szám 1908.49. szám 1908.3. különszám
1908.33. szám 1908.37. szám 1908.42. szám 1908.46. szám 1908.50. szám 1908.4. különszám
1908.34. szám 1908.38. szám 1908.43. szám 1908.47. szám 1908.51. szám
1908.35. szám 1908.39. szám 1908.44. szám 1908.48. szám 1908.52. szám
1908.40. szám

1909

Január Február Március Április Május Június Július
1909.01. szám 1909.06. szám 1909.10. szám 1909.14. szám 1909.19. szám 1909.23. szám 1909.27. szám
1909.02. szám 1909.07. szám 1909.11. szám 1909.15. szám 1909.20. szám 1909.24. szám 1909.28. szám
1909.03. szám 1909.08. szám 1909.12. szám 1909.16. szám 1909.21. szám 1909.25. szám 1909.29. szám
1909.04. szám 1909.09. szám 1909.13. szám 1909.17. szám 1909.22. szám 1909.26. szám 1909.30. szám
1909.05. szám 1909.18. szám 1909.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1909.32. szám 1909.36. szám 1909.41. szám 1909.45. szám 1909.49. szám
1909.33. szám 1909.37. szám 1909.42. szám 1909.46. szám 1909.50. szám
1909.34. szám 1909.38. szám 1909.43. szám 1909.47. szám 1909.51. szám
1909.35. szám 1909.39. szám 1909.44. szám 1909.48. szám 1909.52. szám
1909.40. szám

1910

Január Február Március Április Május Június Július
1910.01. szám 1910.06. szám 1910.10. szám 1910.14. szám 1910.19. szám 1910.23. szám 1910.27. szám
1910.02. szám 1910.07. szám 1910.11. szám 1910.15. szám 1910.20. szám 1910.24. szám 1910.28. szám
1910.03. szám 1910.08. szám 1910.12. szám 1910.16. szám 1910.21. szám 1910.25. szám 1910.29. szám
1910.04. szám 1910.09. szám 1910.13. szám 1910.17. szám 1910.22. szám 1910.26. szám 1910.30. szám
1910.05. szám 1910.18. szám 1910.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1910.32. szám 1910.36. szám 1910.41. szám 1910.45. szám 1910.49. szám
1910.33. szám 1910.37. szám 1910.42. szám 1910.46. szám 1910.50. szám
1910.34. szám 1910.38. szám 1910.43. szám 1910.47. szám 1910.51. szám - Hiányzik
1910.35. szám 1910.39. szám 1910.44. szám 1910.48. szám 1910.52. szám
1910.40. szám 1910.53. szám

1911

Január Február Március Április Május Június Július
1911.01. szám 1911.06. szám 1911.10. szám 1911.14. szám 1911.19. szám 1911.23. szám 1911.27. szám
1911.02. szám 1911.07. szám 1911.11. szám - hiányzik 1911.15. szám 1911.20. szám 1911.24. szám 1911.28. szám
1911.03. szám 1911.08. szám 1911.12. szám 1911.16. szám 1911.21. szám 1911.25. szám 1911.29. szám
1911.04. szám 1911.09. szám 1911.13. szám 1911.17. szám 1911.22. szám 1911.26. szám 1911.30. szám
1911.05. szám 1911.18. szám 1911.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1911.32. szám 1911.36. szám 1911.41. szám 1911.45. szám 1911.49. szám
1911.33. szám 1911.37. szám 1911.42. szám 1911.46. szám 1911.50. szám
1911.34. szám 1911.38. szám 1911.43. szám 1911.47. szám 1911.51. szám
1911.35. szám 1911.39. szám 1911.44. szám 1911.48. szám 1911.52. szám
1911.40. szám

1912

Január Február Március Április Május Június
1912.01. szám 1912.05. szám 1912.09. szám 1912.14. szám 1912.18. szám 1912.22. szám
1912.02. szám 1912.06. szám 1912.10. szám 1912.15. szám 1912.19. szám 1912.23. szám
1912.03. szám 1912.07. szám 1912.11. szám 1912.16. szám 1912.20. szám 1912.24. szám
1912.04. szám 1912.08. szám 1912.12. szám 1912.17. szám 1912.21. szám 1912.25. szám
1912.13. szám 1912.26. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1912.27. szám 1912.31. szám 1912.36. szám 1912.40. szám 1912.44. szám 1912.49. szám
1912.28. szám 1912.32. szám 1912.37. szám 1912.41. szám 1912.45. szám 1912.50. szám
1912.29. szám 1912.33. szám 1912.38. szám 1912.42. szám 1912.46. szám 1912.51. szám
1912.30. szám 1912.34. szám 1912.39. szám 1912.43. szám 1912.47. szám 1912.52. szám
1912.35. szám 1912.48. szám

1913

Január Február Március Április Május Június
1913.01. szám 1913.05. szám 1913.09. szám 1913.14. szám 1913.18. szám 1913.23. szám
1913.02. szám 1913.06. szám 1913.10. szám 1913.15. szám 1913.19. szám 1913.24. szám
1913.03. szám 1913.07. szám 1913.11. szám 1913.16. szám 1913.20. szám 1913.25. szám
1913.04. szám 1913.08. szám 1913.12. szám 1913.17. szám 1913.21. szám 1913.26. szám
1913.13. szám 1913.22. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1913.27. szám 1913.31. szám 1913.36. szám 1913.40. szám 1913.44. szám 1913.49. szám
1913.28. szám 1913.32. szám 1913.37. szám 1913.41. szám 1913.45. szám 1913.50. szám
1913.29. szám 1913.33. szám 1913.38. szám 1913.42. szám 1913.46. szám 1913.51. szám
1913.30. szám 1913.34. szám 1913.39. szám 1913.43. szám 1913.47. szám 1913.52. szám
1913.35. szám 1913.48. szám

1914

Január Február Március Április Május Június
1914.01. szám 1914.06. szám 1914.10. szám 1914.14. szám 1914.18. szám 1914.23. szám
1914.02. szám 1914.07. szám 1914.11. szám 1914.15. szám 1914.19. szám 1914.24. szám
1914.03. szám 1914.08. szám 1914.12. szám 1914.16. szám 1914.20. szám 1914.25. szám
1914.04. szám 1914.09. szám 1914.13. szám 1914.17. szám 1914.21. szám 1914.26. szám
1914.05. szám 1914.22. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1914.27. szám 1914.32. szám 1914.36. szám 1914.40. szám 1914.45. szám 1914.49. szám
1914.28. szám 1914.33. szám 1914.37. szám 1914.41. szám 1914.46. szám 1914.50. szám
1914.29. szám 1914.34. szám 1914.38. szám 1914.42. szám 1914.47. szám 1914.51. szám
1914.30. szám 1914.35. szám 1914.39. szám 1914.43. szám 1914.48. szám 1914.52. szám
1914.31. szám 1914.44. szám

1916

Január Február Március Április Május Június
1916.01. szám 1916.06. szám 1916.10. szám 1916.14. szám 1916.19. szám 1916.23. szám
1916.02. szám 1916.07. szám 1916.11. szám 1916.15. szám 1916.20. szám 1916.24. szám
1916.03. szám 1916.08. szám 1916.12. szám 1916.16. szám 1916.21. szám 1916.25. szám
1916.04. szám 1916.09. szám 1916.13. szám 1916.17. szám 1916.22. szám 1916.26. szám
1916.05. szám 1916.18. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1916.27. szám 1916.32. szám 1916.36. szám 1916.41. szám 1916.45. szám 1916.49. szám
1916.28. szám 1916.33. szám 1916.37. szám 1916.42. szám 1916.46. szám 1916.50. szám
1916.29. szám 1916.34. szám 1916.38. szám 1916.43. szám 1916.47. szám 1916.51. szám
1916.30. szám 1916.35. szám 1916.39. szám 1916.44. szám 1916.48. szám 1916.52. szám
1916.31. szám 1916.40. szám 1916.53. szám

1917

Január Február Március Április Május Június
1917.01. szám 1917.05. szám 1917.09. szám 1917.14. szám 1917.18. szám 1917.22. szám
1917.02. szám 1917.06. szám 1917.10. szám 1917.15. szám 1917.19. szám 1917.23. szám
1917.03. szám 1917.07. szám 1917.11. szám 1917.16. szám 1917.20. szám 1917.24. szám
1917.04. szám 1917.08. szám 1917.12. szám 1917.17. szám 1917.21. szám 1917.25. szám
1917.13. szám 1917.26. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1917.27. szám 1917.31. szám 1917.35. szám 1917.40. szám 1917.44. szám 1917.48. szám
1917.28. szám 1917.32. szám 1917.36. szám 1917.41. szám 1917.45. szám 1917.49. szám
1917.29. szám 1917.33. szám 1917.37. szám 1917.42. szám 1917.46. szám 1917.50. szám
1917.30. szám 1917.34. szám 1917.38. szám 1917.43. szám 1917.47. szám 1917.51. szám
1917.39. szám 1917.52. szám

1918

Január Február Március Április Május Június
1918.01. szám 1918.05. szám 1918.09. szám 1918.14. szám 1918.18. szám 1918.22. szám
1918.02. szám 1918.06. szám 1918.10. szám 1918.15. szám 1918.19. szám 1918.23. szám
1918.03. szám 1918.07. szám 1918.11. szám hiányzik 1918.16. szám 1918.20. szám 1918.24. szám
1918.04. szám 1918.08. szám 1918.12. szám 1918.17. szám 1918.21. szám 1918.25. szám
1918.13. szám 1918.26. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1918.27. szám 1918.29. szám 1918.31. szám 1918.33. szám 1918.35. szám 1918.38. szám
1918.28. szám 1918.30. szám 1918.32. szám 1918.34. szám 1918.36. szám 1918.39. szám
1918.37. szám 1918.40. szám
1918.41. szám

1919

Január Február Március Április Május Június
1919.01. szám 1919.05. szám 1919.09. szám
1919.02. szám 1919.06. szám 1919.10. szám
1919.03. szám 1919.07. szám 1919.11. szám
1919.04. szám 1919.08. szám 1919.12. szám
1919.13. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1919.14. szám 1919.18. szám 1919.22. szám 1919.27. szám
1919.15. szám 1919.19. szám 1919.23. szám 1919.28. szám
1919.16. szám 1919.20. szám 1919.24. szám 1919.29. szám
1919.17. szám 1919.21. szám hiányzik 1919.25. szám 1919.30. szám
1919.26. szám

1920

Január Február Március Április Május Június
1920.01. szám 1920.06. szám 1920.10. szám 1920.14. szám 1920.18. szám 1920.23. szám 1920.25. szám
1920.02. szám 1920.07. szám 1920.11. szám 1920.15. szám 1920.19. szám 1920.24. szám 1920.25. szám
1920.03. szám 1920.08. szám 1920.12. szám 1920.16. szám 1920.20. szám
1920.04. szám 1920.09. szám 1920.13. szám 1920.17. szám 1920.21. szám
1920.05. szám 1920.13. szám 1920.22. szám

1931

Január Február Március Április Május Június Július
1931.01. szám 1931.06. szám 1931.10. szám 1931.14. szám - hiányzik 1931.19. szám 1931.23. szám 1931.27. szám
1931.02. szám 1931.07. szám 1931.11. szám 1931.15. szám 1931.20. szám 1931.24. szám 1931.28. szám
1931.03. szám 1931.08. szám 1931.12. szám 1931.16. szám 1931.21. szám 1931.25. szám 1931.29. szám
1931.04. szám 1931.09. szám 1931.13. szám 1931.17. szám 1931.22. szám 1931.26. szám 1931.30. szám
1931.05. szám 1931.18. szám 1931.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1931.32. szám 1931.36. szám 1931.41. szám 1931.45. szám 1931.49. szám
1931.33. szám 1931.37. szám 1931.42. szám 1931.46. szám 1931.50. szám
1931.34. szám 1931.38. szám 1931.43. szám 1931.47. szám 1931.51. szám
1931.35. szám 1931.39. szám 1931.44. szám 1931.48. szám 1931.52. szám
1931.40. szám

1932

Január Február Március Április Május Június Július
1932.01. szám 1932.06. szám 1932.10. szám 1932.14. szám 1932.19. szám 1932.23. szám 1932.27. szám
1932.02. szám - hiányzik 1932.07. szám 1932.11. szám 1932.15. szám 1932.20. szám 1932.24. szám 1932.28. szám
1932.03. szám 1932.08. szám 1932.12. szám 1932.16. szám 1932.21. szám 1932.25. szám 1932.29. szám
1932.04. szám 1932.09. szám 1932.13. szám 1932.17. szám 1932.22. szám 1932.26. szám 1932.30. szám
1932.05. szám 1932.18. szám 1932.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1932.32. szám 1932.36. szám 1932.41. szám 1932.45. szám 1932.49. szám
1932.33. szám 1932.37. szám 1932.42. szám 1932.46. szám 1932.50. szám
1932.34. szám 1932.38. szám 1932.43. szám 1932.47. szám 1932.51. szám
1932.35. szám 1932.39. szám 1932.44. szám 1932.48. szám 1932.52. szám
1932.40. szám

1933

Január Február Március Április Május Június
1933.01. szám 1933.06. szám 1933.10. szám 1933.14. szám 1933.19. szám 1933.23. szám
1933.02. szám 1933.07. szám 1933.11. szám 1933.15. szám 1933.20. szám 1933.24. szám
1933.03. szám 1933.08. szám 1933.12. szám 1933.16. szám 1933.21. szám 1933.25. szám
1933.04. szám 1933.09. szám 1933.13. szám 1933.17. szám 1933.22. szám 1933.26. szám
1933.05. szám 1933.18. szám

Július Augusztus Szeptember Október November December
1933.27. szám 1933.32. szám 1933.36. szám 1933.40. szám 1933.45. szám 1933.49. szám
1933.28. szám 1933.33. szám 1933.37. szám 1933.41. szám 1933.46. szám 1933.50. szám
1933.29. szám 1933.34. szám 1933.38. szám 1933.42. szám 1933.47. szám 1933.51. szám
1933.30. szám 1933.35. szám 1933.39. szám 1933.43. szám 1933.48. szám 1933.52. szám
1933.31. szám 1933.44. szám

1934

Január Február Március Április Május Június Július
1934.01. szám 1934.06. szám 1934.10. szám 1934.14. szám 1934.19. szám 1934.23. szám 1934.27. szám
1934.02. szám 1934.07. szám 1934.11. szám 1934.15. szám 1934.20. szám 1934.24. szám 1934.28. szám
1934.03. szám 1934.08. szám 1934.12. szám 1934.16. szám 1934.21. szám 1934.25. szám 1934.29. szám
1934.04. szám 1934.09. szám 1934.13. szám 1934.17. szám 1934.22. szám 1934.26. szám 1934.30. szám
1934.05. szám 1934.18. szám 1934.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1934.32. szám 1934.36. szám 1934.41. szám 1934.45. szám 1934.49. szám
1934.33. szám 1934.37. szám 1934.42. szám 1934.46. szám 1934.50. szám
1934.34. szám 1934.38. szám 1934.43. szám 1934.47. szám 1934.51. szám
1934.35. szám 1934.39. szám 1934.44. szám 1934.48. szám 1934.52. szám
1934.40. szám 1934.53. szám

1935

Január Február Március Április Május Június Július
1935.01. szám 1935.05. szám 1935.09. szám 1935.14. szám 1935.18. szám 1935.22. szám 1935.27. szám
1935.02. szám 1935.06. szám 1935.10. szám 1935.15. szám 1935.19. szám 1935.23. szám 1935.28. szám
1935.03. szám 1935.07. szám 1935.11. szám 1935.16. szám 1935.20. szám 1935.24. szám 1935.29. szám
1935.04. szám 1935.08. szám 1935.12. szám 1935.17. szám 1935.21. szám 1935.25. szám 1935.30. szám
1935.13. szám 1935.26. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1935.31. szám 1935.35. szám 1935.40. szám 1935.44. szám 1935.47. szám
1935.32. szám 1935.36. szám 1935.41. szám 1935.45. szám 1935.48. szám
1935.33. szám 1935.37. szám 1935.42. szám 1935.46. szám 1935.49. szám
1935.34. szám 1935.38. szám 1935.43. szám 1935.50. szám
1935.39. szám 1935.51. szám
1935.52. szám

1936

Január Február Március Április Május Június Július
1936.01. szám 1936.05. szám 1936.09. szám 1936.14. szám 1936.18. szám 1936.23. szám 1936.27. szám
1936.02. szám 1936.06. szám 1936.10. szám 1936.15. szám 1936.19. szám 1936.24. szám 1936.28. szám
1936.03. szám 1936.07. szám 1936.11. szám 1936.16. szám 1936.20. szám 1936.25. szám 1936.29. szám
1936.04. szám 1936.08. szám 1936.12. szám 1936.17. szám 1936.21. szám 1936.26. szám 1936.30. szám
1936.13. szám 1936.22. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1936.31. szám 1936.36. szám 1936.40. szám 1936.44. szám 1936.49. szám
1936.32. szám 1936.37. szám 1936.41. szám 1936.45. szám 1936.50. szám
1936.33. szám 1936.38. szám 1936.42. szám 1936.46. szám 1936.51. szám
1936.34. szám 1936.39. szám 1936.43. szám 1936.47. szám 1936.52. szám
1936.35. szám 1936.48. szám

1937

Január Február Március Április Május Június Július
1937.01. szám 1937.06. szám 1937.10. szám 1937.14. szám 1937.18. szám 1937.23. szám 1937.27. szám
1937.02. szám 1937.07. szám 1937.11. szám 1937.15. szám 1937.19. szám 1937.24. szám 1937.28. szám
1937.03. szám 1937.08. szám 1937.12. szám 1937.16. szám 1937.20. szám 1937.25. szám 1937.29. szám
1937.04. szám 1937.09. szám 1937.13. szám 1937.17. szám 1937.21. szám 1937.26. szám 1937.30. szám
1937.05. szám 1937.22. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1937.31. szám 1937.36. szám 1937.40. szám 1937.45. szám 1937.49. szám
1937.32. szám 1937.37. szám 1937.41. szám 1937.46. szám 1937.50. szám
1937.33. szám 1937.38. szám 1937.42. szám 1937.47. szám 1937.51. szám
1937.34. szám 1937.39. szám 1937.43. szám 1937.48. szám 1937.52. szám
1937.35. szám 1937.44. szám

1938

Január Február Március Április Május Június Július
1938.01. szám 1938.06. szám 1938.10. szám 1938.14. szám 1938.18. szám 1938.23. szám 1938.27. szám
1938.02. szám 1938.07. szám 1938.11. szám 1938.15. szám 1938.19. szám 1938.24. szám 1938.28. szám
1938.03. szám 1938.08. szám 1938.12. szám 1938.16. szám 1938.20. szám 1938.25. szám 1938.29. szám
1938.04. szám 1938.09. szám 1938.13. szám 1938.17. szám 1938.21. szám 1938.26. szám 1938.30. szám
1938.05. szám 1938.22. szám 1938.31. szám

Augusztus Szeptember Október November December
1938.32. szám 1938.36. szám 1938.40. szám 1938.45. szám 1938.49. szám
1938.33. szám 1938.37. szám 1938.41. szám 1938.46. szám 1938.50. szám
1938.34. szám 1938.38. szám 1938.42. szám