Ádám Ferenc

A Helyismeret wikiből

(Csabrendek, 1825 - Budapest, 1893) honvédtiszt.

Élete

Vagyontalan nemesi családból származott. Az olmütz-i katonaiskolán folytatta tanulmányait. 1839-től katona, 1846-tól alhadnagyként a 2. gyalogezredben szolgált. A szabadságharcban először főhadnagy a 10. honvédzászlóaljnál, néhány hónap múltán százados. Buda ostrománál megsebesült, majd őrnaggyá és zászlóaljparancsnokká léptették elő, de a parancsnokságot csak felépülése után tudta átvenni. Borosjenőnél tette le a fegyvert. Aradon nyolcévi várfogságra ítélték, 1852-ben kegyelmet kapott. 1867-ben a Magyar Nemzeti Színház gondnoka, a honvédegylet tagja.

Irodalom

  • BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Bp., 1983.