Ángyán János

A Helyismeret wikiből

(Vörösberény, 1768. április 9. – Veszprém, 1846. január 5.) író, református lelkész.

Élete

Vörösberényben kezdte iskoláit, 1786-tól a debreceni kollégium diákja, 1795-től Hajdúböszörményben királyi akadémiai rektor. 1797–1798-ban a jénai egyetem hallgatója. Külföldi tanulmányai befejeztével Szeghalmon, Pápán és Pécselyen helyettes lelkész, majd 1808-ban a veszprémi református gyülekezet prédikátorának választották meg. 1825-től egyházmegyei főjegyző és tanácsbíró. Kisebb írásai a Szépliteratúrai Ajándok c. lapban, a Tudományos Gyűjteményben, az Egyházi Értekezésekben és a Fábián-féle Prédikátori Tárházban jelentek meg.

Művei

 • A virtus tetején épült dicsőség temploma. (verses mű.) Nagyvárad, 1807.
 • A keresztény ember kézikönyve. Veszprém, 1808.
 • Halotti predikátziókra való rajzolatok. Pest, 1816.
 • Közönséges isteni tiszteletre mondandó templombéli imádságok. 2. kötet. U. ott, 1817. (Több kiadást ért megbővítve, így az utolsó 1835-ben jelent meg 4 részben.)
 • Nevelés és tanítás tudománya. Pest, 1822–1823.
 • Az isteni külső tiszteleti rendtartásnak és eszközöknek bölcsessége prédikácziókban előadva. Buda, 1827.
 • A vallás, mint a királyi székeknek és a polgári alkotmánynak gyámoszlopa. Veszprém, 1830.
 • Az emberi és a fejedelmi igaz nagysága...(I. Ferenc emlékére.) Veszprém, 1835.

Irodalom

 • Prot. Egyh. Isk. L, 1847. 7. sz.
 • Kiss Áron: Magyar népiskolai tanítás története. 1–2. Köt. Bp. 1881–1883.
 • Thury Etele: A veszprémi ref. egyház története. Bp. 1893.
 • Ács Anna: Vörösberényi származású ref. egyházi írók. = Balatonalmádi és Vörösberény története. Balatonalmádi, 1995.

Külső hivatkozás

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái