A Balatoni Yacht Club tagjainak névsora

A Helyismeret wikiből
A-B B B C-Cs Cs-E
Agházy Éva Bay Klára Bokrossy Ferenc Capdebo Cornélné Csöndes István
Aigner Dezső dr. Blaske Gábor Boróczy Lászlőné Czillinger János Csury István
dr. Alföldi Dezső Bándy Miklós Jenő Boross Gézáné Czillinger Lívia dr. Darnay László
Almási István Becsey László Borosnyay György Czompó József dr. Darvas Károly
Almási János Begedy Péter tisztb. tag Borsányi Julián dr. Czukrász Aladár Dános István
Ambrózy Tibor Bekker Ákos dr. Both Dezső Csajághy Vilma dr. Dávid József
Antal Lajosné Belitska Sándor tisztb. tag vitéz Botos Gábor Csatáry Kornélia özv. dr. Deák Sándorné
dr. Antalffy-Zsiross Aladár Benacsek Ferenc Bozsenik Béla dr. Csalotzky Károly Deniflée Sándor
ifj. Ángyán Gyula Benacsek Jenő dr. Bölcsházy Kálmán ifj. Csalotzky Károly özv. dr. Déghy Ödönné
Baán László Benzsay Kálmán dr. Bölcsházy Kálmánná Csemba Kálmán Déghy Gyula
dr. Bakay Lajos Berenczey-Kováts Miklósné Börzsöny Júlia dr. Csete Antal Déghy Ilona
ifj. Bakay Lajos Berkes Pál Börzsöny Kálmán dr. Csete József Dietzl Lajos
Bakonyi János dr. Bessenyey László dr. Böszörményi György v. Csicsery-Rónay István dr. Dóczy Ernő Tibor
Bakos Lajos Boczán Béla Böszörményi Miklós v. ifj. Csicsery-Rónay István Dómján Béláné
Baross Gábor dr. Boczán Elemér Bresztovszky Lajos Csipkó Elek dr. Dömötör Jenő
Barta Béla dr. Boczán Elememé Breuer B. Armand dr. Csohány János dr. Dömötör Lajos
Bartha László Boczán Gyula Breznay Mihály Csohány György Elsner György
Barthalos Zoltán Bodnár Ottó Brocsek Béla Csomay Kálmán dr. Emődy István
Bartha-Bures Arisztid Bogisisch Gyula Brunner László Csorna Miklós Engel Ernő
Basilides Sándor Bogyay László Buday Anna Csögényi Béla Engel György


E-F F-G G G-H H
gr. Erdődy Ferenc Forray Ernő Gallar-Girbal József Grundböck Sándor dr. Hartlauer Jenő
„Ericson" Művek Vili. Rt. dr. Forintos László Gallar-Girbal Józsefné Gulácsy Tibor dr. Hartlauer Jenőné
hg. Esterházy Antal Fóris Ferenc Gallart Miksa Gulyás György Havas Mária
gr. Esterházy Kázmér Forrás V. Gyula Gallus Ernő Guoth Kázmér dr. Hazay Lajos
Ettél Antal Fournier Károly Gáspárdy Aladár Gyarmathy Mihály Haszlinszky Imréné
Faragó Ödön Fournier Nándor Gerbert Károly Györffy András Hlatky-Schlichter Gyula
Farkas István Földes Béla ifj. dr. Gergelyi József Györgyi Dénes Hedry Miklós
Farkas Istvánná dr. Földváry Andor Gergelyi Kornél Györgyi Dénesné Hegedűs Béla
ifj. Farkas János vitéz Fraknóváry Géza dr. Géza Imre dr. Győry György Hegedűs János
dr. Farkas Lászlóné Francois Cézár dr. Géza Imréné dr. Gyürky Ákos Hemmerth Ferenc
dr. Faur János Francois Cézárné Gibolya Tibor Haán Endre Hendrich Antal
dr. Fábics János ifj. Francois Cézár Gordon András Haán György dr. Herodek Sándor
ifj. dr. Fárnek László Francois Lajos dr. Göllner Lajos Haán István dr. Heyduck Ödön
dr. Fehér Elemér dr. Fridrich Géza Göllner László Haidekker Lajos dr. Hódy János
Fehér László dr. Fritz Gusztáv Gráven Lajos Hajmássy Miklós dr. Hofhauser János
Fekete Gyula Fritz Jenő Gregorich Emil ifj. Halász András Holló Ferencné
Fekete József Fülöp Elemér Grész Jolán Halden Elemér Horváth András
Fogarassy László Füszfás Oszkár Gribács Lajos Halmos Gyula Horváth Gyula
dr. Fogthüy Miklós Gaál Olivér dr. Gróh István Hankóczy Jenő Horváth Gyula
özv. Fogthüy Miklósné Galambos József Grosch Ödön Haranghy Mária Horváth Károly


H-J J-K K K K-L
Horváth Miklós ifj. Jankovich István dr. Keéry-Szántó Andor Kiss József Kömöcsy Kálmán
Horváth Tibor Járossy László Kelemen Lajos dr. Klinda Pál Kömöcsy Tibor
Hubert Gusztáv Jeszenszky Elemér Keller Béla Kolossváry Béla Köstler Hugó
dr. Hudacsek Emil dr. Jordán Károly Keller Ferenc Kolossváry Endre dr. Kövess József
vitéz Hunkár Antal Jordán Vilmos Kendy Albert Kolossváry Erzsébet Krasznay Lajos
gr. Hunyady Imre Kaczander Pál dr. Kendy Dezső Kolossváry Pál Krayer Gyula
gr. dr. Hunyady József tb. elnök vitéz Kalándy Imre Kenyeres Nessy Koltay István Krayer Gyuláné
gr. Hunyady Józsefné Kalmár Pál dr. Keönch István Kompolthy Jób Krása Jenő
Huszár György Kanyó Jenő Kerényi László Kovách Andor Krása Jenőné
Ilovszky János Karsay Sándor Keserű Ferenc Kovách Andorné Kruk Erzsébet
Ilovszky Edith id. Kasza Pál Keserű Ferencné id. Kovách Béla vitéz Kubay Lajos
Istvánffy Miklós Katona István ifj. Keserű Ferenc Kovács Béla vitéz Kubay Lajosné
Iszer István Katona Kálmán Késmárky Béla vitéz ifj. Kovács Károly Kukorelly László
dr. Izsák János dr. Katona Péter ifj Késmárky Béla Kovács László Kukorelly Pál
Izsák Gyula Kautzky Tivadar Kiss Gyula Kosztolányi Gusztáv Zoltán dr. Kulits Kálmán
Izsák Gyuláné Kákay-Szabó György Kleindin Hugó Kováid István Kummer Hedvig
Izsák Olivér Káldy Ferenc Kleindin Hugóné dr. Kozalik Ferenc dr. Kutassy János
Izsák Tibor Kálmán Gyula Kneusel-Herdlicska Károly Kozalik Ilona ifj. Kühnel-Kürtös Károly
dr. Jankó Béláné Kánya Kálmán ifj. Kirchmayer Ödön Kozárev Jásó Lackner Antalné
dr. Jankovich István dr. Keczán László özv. Kiss Jánosné Kozocsa Mihály dr. Lakatos Ferenc


L L-M M M-N N-P
dr. Lakatos Lajos Lénárd Günther Marton Ernő Kálmán Mocsáry László Németh György
Lakatos Mihály Lénárd János Marton László Kálmán Mogyoróssy Ernő Németh László
Laskus Oszkár ifj. Lisznyay-Damó Elemér Mály János Moldován Béla j. Németh László
dr. Lándor Tivadar Lisznyay-Damó Kálmán Mály Jánosné Molnár Antal Novák Ágoston
Láng József Loksay Jenő Márkus Lajos Molnár János Imre dr. Orsós Ferenc
Láng József Lonkay Zsgimond Mátyás Jenő Molnár József Országh István
dr. László Gábor Lőrincz László dr. Melly Béla Moód Lajos Oswald László
László Károly Luib Kálmán Meuser Iván dr. Nagy Béla Oswald Róbert
László László Lukachich Ernő Mérey Gábor Nagy Gyula Palágyi Andor
László Zuárd Lukachich Ferenc Mészáros György dr. Nagy Károly Palágyi Ernő
dr. Lázár Elemér Lukács Károly Mészáros István vitéz Nagy Károly Palágyi Tibor
Lechner Kamill Magaziner Jenő Mészáros Istvánné Nagy Lajos dr. Paluzsa László
Lechner Ödön Makkay Miklós Mészáros László Edgár dr. Nagy Pál Paragh Béla
Lehoczky Pál dr. Makra Zoltán Michailevics Jenő Nagy Sándor Páva Jenő
Lendvay Károly ifj Mangold Gusztáv ifj. Mihályi Zoltán Nagy Sándorné Percs Ödön
Lengyel Béla dr. Margittay-Becht Dénes gr. Mikes Ármin Neményi Ferenc dr. Perényi László
ifj. dr. Leszkay György Marosy Jenő gr. Mikes János Neuhold Kornél Pirovits József
Lezt Klára dr. Martos István dr. Miklovicz Dezsöné Neuhold Kornélné Pirovits Józsefné
dr. Légrády Ottó Marschall Károly Milits Gyula Németh Dénes ifj. Pirovich József
Lénárd Frigyes Marschalkó Lia Mlinkó Zsigmond Németh Emil dr. Polczer Imre István


P-R R S S S-Sz
Polgár Sára W. J.-né Ramhab Gyuláné Sacelláry György Sümegi Vilmos Stenzer József
Polnay György dr. Rácz Béla Satzger Keresztély Schmalz József Stromszky Sándor
Polnay Györgyné Rákossy György Satzger Keresztélyné Schmalz Józsefné dr. Sturm József
Polnay Iván dr. Rátkay R. Kálmán Sátory József ifj. Schmalz József Szabó József
Polnay Jenő Rátonyi Sándor Sebestha Edith Schmalz Károly dr. Szabó Kálmán
Polnay Péter Rátóthy István Sebestha Erhard dr. Schiberna Ferenc Szabó Sándor
dr. Pongó-Kiss Kálmán Reitter Aladár Sebestha György dr. Schmidt Ferenc Szabó Tibor
Pongó-Kiss Csaba dr. Rejőd Tiborc Sebő Gusztáv Schmidthauer Lajos dr. Szádeczky-Kardoss Boldizsár
dr. Pongrácz Tibor Renkey Gyula dr. Segesdy Ferenc dr. Schmitz Károly Szalárdy-Szegváry Imre György
Poór Sándor Rhédey Endre dr. Sekeres István Schnetzer Ernő Szalárdy-Szegváry Miklós
dr. Póra Ferenc Rényi István Simon György tisztb. tag Schnetzer Nándor Szaszovszky Ottó
Pozder Irén vitéz Répássy Béla Simon Károly özv. Sz. Scholtz Aladárné Szántó Károly
Pozder László Riffer Nándor ifj. dr. Simor István Schreiber Egon György vitéz Szávay József
Prepeliczay Albert Riemer Gyula Siposs Klára dr. Schréder Gyula Szedmáky József
Pozsonyi Jenő Riemer Gyuláné Skulthéty Katalin Schrikker Sándor Szemes Ferencné
dr. Purébl Győző dr. Riemer Miklós vitéz dr. Somogyi Béla Schuster Mária Szentesy György
ifj. dr. Purébl Győző dr. Romy Béla Soós György ifj. Schütz János br. Szentkereszthy Erzsébet
hg. Qwadt Sándorné tisztb. tag dr. Romy Tibor dr. Soós József Stein István Szepesváry László
Radnóti István Rozsnyay Kálmán ifj. Sömjén László Stenzer Anna Székely Ottó
Ramhab Gyula dr. Ruszwurm Rezső Swift-Somlyó István Stenzer János dr. Szénássy József


Sz-T T-V V-W W-Zs
dr. Szénássy Józsefné Nyilasi-Tobátz Pál dr. Várhidy László Weschel Jenő
ifj. Szénássy Józsefné Tortaágyi-Novák Gyula Várkay Lajos Wettstein Ervin
Szévald Oszkár Torbágyi-Novák László özv. Vizdos Gézáné Wicar Reinhold
Szigetfalvy Ferenc dr. Tormay Béla Vladár Endre ifj. Wilhelm Gusztáv
Szighart Vendel Toth István Véghely Dezső Wolff István
Szimély Károly Tors István Véghely Dezsőné Wossala György
Szimon Jenő dr. Sopronyi-Thurner Mihály ifj. Véghely Dezső dr. Zádor E. Béla
vitéz Szmodis Jenő ifj. Sopronyi-Thurner Mihály Véghely Ilonka gr. Zichy Emánuelné
Szondy Jenő dr. Thury Béla ifj. Véssey Edéné ifj. Zika Károly
Szőke Jenő Tuss Antal dr. Wallner Emil Zika Lajos
Szörtsey József ifj. dr. Uhl Gyula Walter József dr. Zimmermann Lajos
Szücs Vince ifj. dr. Uhl Gyuláné Wanke Loránd dr. Zsedényi Gábor
dr. Tandory Dezső dr. Uhl Raoul dr. Weber Dezső Zsoldos Imre
Tasnády Tibor Uhlyárik Reinhold Weber Jenő Zsoldos Imre
Tavassy Lajos Ujvárossy József dr. Weber Lajos
Telegdy István Urbanetz László Wehner Cornél
Telegdy Nándor Urhegyi János Wein Árpád
báró Temesváry Ede dr. Vajda István dr. Wencell Miklós
Tersztyánszky Ákos Varga János dr. Wencell Miklósné
Thoma Frigyes Vaszary Ernő Wenninger Antal

Előzmény          Tartalomjegyzék          Folytatás