Dubniczay István

A Helyismeret wikiből

DUBNICZAY István, Korcsek István (Dubnica?-Zirc, 1766. dec. 29.) r. k. kanonok, építész.

Élete

Fiatalon került Acsády Ádám veszprémi püspök udvarába, aki 1737-ben hantai prépostnak, 1740-ben veszprémi kanonoknak nevezte ki. Megbízta a pápai pálos, később bencés templom tervezésével és az építkezés irányításával. Az új főpásztorral, Padányi Bíró Mártonnal vitában és ellentétben állt, ezért felmentését kérte, 1763-ban Zircre vonult vissza. 1754-ben 4 ezer forintot ajánlott fel a zirci apátsági templomnak. Pápai oltárépítők ebből készítették a főoltár hat hatalmas faszobrát, és ebből vásárolták Bécsben a főoltár Maulbertsch festményét. A mellékoltárok aranyozása és a templom számos más dísze is neki köszönhető. Az új főoltárnál 1755-ben Ő mondta az első ünnepélyes szentmisét. 1766-ban épített, barokk stílű lakóháza, később a Reguly-család otthona, ma védett műemlék és a Reguly Antal Múzeum épülete. Művei kéziratban maradtak és a Nemzeti Múzeumban vannak. A zirci apátsági templomban temették el.