Fábián József

A Helyismeret wikiből

(Alsóörs, 1762. február 19. - Tótvázsony, 1825. január 29.) természettudós, ref. lelkész, író. Fábián Gábor író és műfordító apja, Somogyi Gedeon sógora.

Élete

Debrecenben teológiát végzett, majd a genfi és a berni egyetemeken tanult. Hazatérve 1795-től Vörösberényben, 1808-tól haláláig Tótvázsonyban lelkész, 1805-től esperes. Kortársai kiváló természettudósként ismerték. Számos könyvet írt. Az egyszerű gazdák számára irt természettudományos kötetei népszerűek voltak. Több külföldi, köztük a borászattal, szőlőtermesztéssel foglalkozó kiváló munkát dolgozott át, illetve fordított magyarra. Lakásán természettani szertárat rendezett be, amely akkor még ritkaságnak számított hazánkban. Görög Demeter szőlőfajtát nevezett el róla. Szerkesztette és kiadta a Prédikátori Tárház és a Lelkipásztori Tárház c. folyóiratokat.

Munkái

 • Természeti história gyermekeknek. Veszprém, 1799.
 • Természeti tudomány a köznépnek. Veszprém, 1803. (A babonaságnak orvoslására.)

(Fordításaiból)

 • Louis CHAPTAL: A boroknak termesztésekről, készítésekről és eltartásokról...Veszprém, 1805.
 • CHAPTAL: Vizsgálódó és oktató értekezés a szőlőmívelésről. (Társszerző.) 1-2. Köt. Veszprém, 1813-1814.
 • Columella Lucius Június Moderatus 12. könyve a mezei gazdaságról és egy különös az élőfákról... 1-2. Köt. Pest, 1819.
 • Étek-eltartás mestersége... (APPERT után fordította -, kiadta fia, FÁBIÁN Gábor.) Pest, 1833.

Irodalom

 • M. Kurír, 1825. 13. sz.
 • Fábián József. = Tud. Gyűjt, 1825. 6. Köt.
 • Magyar agrártörténeti életrajzok. 1. Köt. Budapest, 1987.
 • VERES D. Csaba: Tótvázsony múltja és jelene. Veszprém, 1994.
 • LICHTNECKERT András: Alsóőrs története. Veszprém, 1996.

Külső hivatkozás

Veszprém megyei életrajzi lexikonSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái