Georgi Lajos

A Helyismeret wikiből
Georgi Lajos 1875.jpg

GEORGI Lajos (Vp., 1875. aug. 7.–Vp., 1935. júl. 7.) könyvkötő mester.

Élete

Az öt nemzedéken át Veszprémhez kötődő könyvkötő családot az 1815. jún. 3-án szüle-tett Károly Ágoston Lajos (1815–1872) alapította, aki 1832–1836-os években Berlinben könyvkötő szakmát tanult. Valószínűleg Prágán és Pesten keresztül jutott 1846-ban Veszprémbe, ahol a következő esztendőben házasságot kötött az ugyancsak könyvkötő Bucskó Ignác Johanna nevű lányával. Fia Károly (1849–1916) már apjától tanulta a mesterséget és örökölte az annak folytatásához szük-séges szerszámokat. A harmadik generációt képviselő Lajos 1897-ben kapott ipar-engedélyt, 1898-ban Zircen fióküzletet nyitott. Viszonylag jól menő (időnként segédeket is foglalkoztató) műhellyel rendelkezett. Iparát 38 évig gyakorolta. Közben az ipartestület könyvtárosa is volt. Fiai Lajos (1904–1978) és József (1910–1987) 1935-től a cégtáblájukat “Georgi és fiai 1854” elnevezésűre változ-tatták. 1937-ben megvásárolták a Templom u. 21. sz. alatti családi házat, amely majdnem három évtizedik volt otthonuk. A nemzedék ötödik generációját képviselő József 1979-ben kapott kisipari működési engedélyt. A Georgiak a múlt század közepén könyvárusítással is foglalkoztak, a megmaradt könyvkölcsönzői katalógus azt bizonyítja, hogy az 1860-as években nyilvános kölcsönkönyvtáruk is volt, amelyben 2321 kötet magyar és német nyelvű könyv állt a város polgárságának rendelkezésére.

Irodalom

  • HOGYA György: Öt nemzedék a könyvkötészet szolgálatában. A Georgiak Veszprémben. Vp., 1987.