Kalert Henrik

A Helyismeret wikiből

KALERT (Viktorin) Henrik (Braunau, 1638–Henrichau, 1702. ápr. 6.) apát.

Élete

1681-ben a sziléziai Heinrichau apátjává választották. Arról értesült, hogy Lilienfeld térítés ellenében valamelyik magyarországi apátságot átengedi. Titkárát Abraham Wabrzigot megbízta, tárgyaljon Lilienfelddel. Wabrzig megismerkedett a birtokkal, bejárta azt és jelentést küldött apátjának. 1699-ben megegyeztek, 31 ezer forintért átveszik a Zirci Apátságot minden jogával és tulajdonával. Kötelezték magukat, hogy helyreállítják a kolostort, és a szerzetesi életet ismét elindítják. Kikötötték, a mindenkori heinrichaui apát egyben zirci apát is. 1700 végén a király is hozzájárult az egyezséghez és kinevezte Kalert Henriket zirci apátnak.

Irodalom

  • A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pásztói, szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára az 1910-1911. iskolai évre. Bp. 1910.
  • HORVÁTH Konstantin: Zirc története. Bp., 1930.
  • ALPÁR Lucián: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Bp., 1942.
  • HERVAY F. Levente: A Ciszteri Rend története Magyarországon. = LÉKAI Lajos: A ciszterciek. Bp., 1991.