Minikus Vince

A Helyismeret wikiből

MINIKUS Vince (Tényő, 1816. nov. 1.–Tósokberénd, 1880. dec. 6.) áldozópap, tanár, író.

Élete

A Ciszterci Rendnek 23 éves korától tagja, 1842-ben pappá szentelték. 1840-től gimnáziumi tanár Pécsett, 1842-től segédlelkész Hercegfalván. 1844 után gimnáziumi tanár Egerben. A szabadságharc bukása után az üldözéstől apátja úgy mentette, hogy három évre Zircre rendelte. 1850-től a büntetés alól fölmentette, és Székesfehérvárra küldte tanárnak. 1855-től nagyesztergári lelkész és apáti titkár, 1858-tól lelkész Olaszfaluban, 1877-től haláláig Tósokberénden. Írt ódákat és természetrajzi könyveket. Cikkei többek között a Pesti Naplóban, a székesfehérvári gimnázium értesítőjében jelentek meg.

Művei

  • Költemények. 1845, 1846, 1848, 1850, 1851.
  • Kalauz a természetrajz oktatásban. 1. Füz. Pest, 1852. 2., Füz. Vp., 1862.
  • Vezérkönyv az állat-, növény- és ásványtan oktatásában .. Pest, 1854.
  • Az állattan alapvonalai. Pest, 1855.

Irodalom

  • A hazai Cziszterczi Rend emlékkönyve. Bp., 1896.
  • SZIKLAY János: Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
  • TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon. Ajka, 2003.