Rieger Kandid

A Helyismeret wikiből

RIEGER Kandid (Neisse, 1706. aug. 22.–Heinrichau, 1763. márc. 24.) apát. Zirci apát 1749 és 1763 között. Perjelnek nevezte ki Peter Schneidert, az eddigi elöljárót.

Élete

1750. június 19-én érkezett Zircre, megáldotta az új templom három harangját, a régi főoltár helyére állított keresztet és a Szent Imre-szobrot. Augusztus 8-án indult vissza Sziléziába. Befejezték a templom építését, amelyet az apát jelenlétében 1752. június 4-én Padányi Bíró Márton püspök szentelt fel. 1755-ben látogatott utoljára Zircre. A hétéves háború miatt csak levelekből értesült a zirci eseményekről. Rieger az apáti jogok egy részét átengedte a perjelnek, mivel a politikai viszonyok és a nagy távolság miatt egyre nehezebbé vált a kapcsolattartás a zirci és a henrichaui apátság között. Ez fontos tény Zirc történetében, ezután az apát teljes jogú megbízottjaiként vesznek részt a megye- és az országgyűlésen. Az apátság környékén megkezdték a lelkészi tevékenységüket és elemi iskolai oktatást is végeztek. A megyénél és a helytartótanácsnál felmerült Zirc függetlenítése.

Irodalom

  • A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pásztói, szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára az 1910-1911. iskolai évre. Bp. 1910.
  • ALPÁR Lucian: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Budapest, 1942.