Tóth Ferenc

A Helyismeret wikiből
Tóth Ferenc
Toth Ferenc.jpg
Született: Vörösberény
1768. november 19.
Elhunyt: Pápa
1844. szeptember 2.
Pályafutása
Foglalkozása: református püspök, tanár, egyházi író


(Vörösberény, 1768. november 19. - Pápa, 1844. szeptember 2.) református püspök, tanár, egyházi író.

Élete

A Debreceni Református Kollégiumban teológiát tanult, ugyanott 1893-tól segédtanár és könyvtárnok. 1799-ben, Bécsben, Teleki Sámuel házánál nevelősködött. Egy évig Göttingenben gyarapította ismereteit. Széleskörű irodalmi munkásságáért 1834-ben a göttingeni egyetemen a teológia doktora oklevelet kapta. 1801-től a Pápai Református Kollégiumban hittanár, 1916-tól a Pápai Református Egyházkerület főjegyzője. 1817-től Pápán lelkész, 1823-ban esperes. 1827-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. A pápai kollégiumban jogi tanszéket és nyomdát alapított. Jelentős teológiai és egyháztörténet-írói tevékenységet végzett. Megírta és kiadta a pápai ref. egyház, a magyarországi és erdélyi protestáns egyházak történetét, a dunántúli és tiszántúli ref. püspökök életrajzát. Több iskolai tankönyv is a nevéhez fűződik. Szakok szerint rendezte a pápai kollégium könyvtárának állományát, jelentősen fejlesztette a múzeumi és levéltári gyűjteményeket. Az 1820-as években megszervezte a Pannonica Bibliotheca kézirattárat.

Munkái

  • Homiletika. Győr, 1802.
  • Keresztyén hittudomány. Győr, 1804.
  • A pápai református szent eklésiának rövid históriája...Komárom, 1808.
  • Keresztyén erköltstudomány. Pest, 1817.
  • Templomszentelési predikatzió Balatonfüreden. Pest, 1830.

Irodalom

  • LISZKAY József: Tóth Ferenc dunántúli superintendens. = Nagy papok életrajza. Budapest, 1877.
  • KISS Ernő: A pápai főiskola története. Pápa, 1896.
  • BENEDEK Sándor: Tóth Ferenc gyakorlati theológiája. 1933.

Külső hivatkozás

Veszprém megyei életrajzi lexikon