Várkonyi Fidél Jenő

A Helyismeret wikiből

Várkonyi Fidél Jenő OCist
(Kőszeg, Vas vm., 1888. júl. 24. – Pannonhalma, 1959. jún. 30.): főiskolai tanár. 

Élete:

Középiskoláit Kőszegen, Sopronban és Egerben végezte.
1904. VIII. 4: lépett a rendbe, az egyetemet 1907–től Bécsben végezte, 1911. VIII. 2: szerzetesi fogadalmat tett, VIII. 6: pappá szentelték. 1911–13: Innsbruckban képezte tovább magát, ahol teológiai doktor lett. 1913. a székesfehérvári reálgimnázium hittanára, 1914. a budepesti Ciszterci Hittudományi és Tanárképző Intézet tanára, spirituális, 1919: Nagyesztergáron plébános, 1919: Budapesten teológia tanár és spirituális. 1920: Zircen plébános és tanfelügyelő. 1922: Budapesten teológia tanár és spirituális, 1925–41: az Emericana egyetemi menzáinak (Adalbertinum) igazgatója is. 1934: Budapesten káplán. 1936: egyetemi lelkész. 1938: a Confoederatio Emericana Sopiana corporációjának lelkésze. Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Párizsban és Lengyországban nyaranként rendi és egyházii viszonyokat tanulmányozta. 1941: Zircen teológia tanár. 1946(?):Szentgotthárdon perjel.


Írásai:

 • Katolikus lexikon 1-4. köt. (Bp., 1931: munk.),
 • Emaricana évkönyv az 1932/33. akadémiai évről. (Bp., 1933: Mensa Adalbertina 1932/33. é. muködése),
 • A ciszterci Hittudományi Főiskola és a Ciszterci Tanárképző Főiskola évkönyve 1942/43. (Veszprém, 1943: Egy. ifjúságunk lelki gondozása)

Művei:

 • Szt Bernát élete. Írta Gabriel Meier. Ford. Bp., 1915. (2. kiad. Bp. 1922)
 • Szt Bertalan apostol. Győr, [1921?]. (Jó Pásztor könyvtár. Védőszentjeink élete. 77.)
 • A Mester lábainál. Rövid elmélkedések papok sz. Írta Anton Huonder. 1–3. köt. Ford. 1. köt. A munka napjai. [2. kiad 1936] 2. köt. A szenvedés éjjele. 3. köt. A megdicsőülés reggele. Bp., 1922–1930.
 • Szt Henrikről nevezett Mária és a legméltóságosabb Oltáriszentségről nev. Magdolna 1925. V. 10: boldoggá avatott ciszterci vértanúapácák élete. Bp. 1926.
 • Krisztus és a szerzetesek. Írta Achim von Arnim. Ford. Uo., 1932.
 • Pünkösdi lélek. 2. kiad. [1936]. 15 1. (Pünkösdi levelek 1.)
 • A kegyelem fényözönében. [1936]. 15 1. (Pünkösdi levelek 5.)
 • Munkára fel! Uo., [1936]. 15 1. (Pünkösdi levelek 6.)
 • Egy kis értékelmélet. 2. kiad. Uo., [1937]. 16 1. (Pünkösdi levelek 2.)
 • Jézus Krisztus. [1937]. 16 1. (Pünkösdi levelek 7.)
 • Szűz Mária. [1937],(20 p) (Pünkösdi levelek 8.) (2. kiad. 1937., sorozaton kívül 88 p.)
 • A katolikus egyházi hallgató Rákospalota [1943]
 • Pünkösdi levelek. Lelki életre ösztönző írások egyetemisták, főiskolások, műveltebb fiatalok számára. 1–2., 5–8. füzetsor.író-szek-je. (6 db.) [Bp., 1936–1937]
 • Betűjegye: V. F. (Kat. lex. I/IV.) 88


Forrás:

Magyar Katolikus Lexikon