Vajkai Aurél/Bibliográfia

A Helyismeret wikiből

1936

Tanulmányok, cikkek

 • Eleven csomó mint húgyhajtó = Ethnographie - Népélet 47. évf. (1936.) 4. sz. 313-315 p.
 • Fehérlóáldozat a palócoknál? = Új Élet 5. évf. (1936.) 6. sz. 342-344 p.
 • Rándulás és mérés = Ethnographia - Népélet 47. évf. (1936.) 4. sz 294-298 p.
 • Valamit a néprajzi gyűjtésről = Magyar Írás 5. évf. (1936.) 8. sz. 82-90 p.
 • Veszendő kincsek = Új Élet 5. évf. (1936.) 11. sz. 591-592 p.
 • A veszettség és ijedezés gyógyítása az Alföldön • Ethnographia - Népélet 47. évf. (1936.) 3. sz. 155-158 p.

1937

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok a Budapest környéki tót falvak népi építkezéséhez = Néprajzi Értesítő 29. évf. (1937.) 1-2. sz. 118-135 p.
 • Adatok a Felföld népi orvoslásához = Ethographia - Népélet. 48. évf. (1937.) 2-3. sz. 140-154 p.
 • Adatok a veszettség gyógyításához = Ethnographia - Népélet. 48. évf. (1937.) 1. sz. 82-83 p.
 • Adatok az Alsó-Hernádvölgyi és az abaúji Cserehát népi építkezéséhez = Néprajzi Értesítő. 29. évf. (1937.) 3-4. sz. 263-273 p.
 • Adatok pajtavázak felállításának és kész pajták költöztetésének mechanikájához. = Néprajzi Értesítő. 29. évf. (1937.) 3-4. sz. 333-337 p.
 • Az Állatorvosi szakosztály állatorvostörténelmi múzeuma. = Néprajzi Értesítő. (29.) 1937. 1-2. sz. 247-248 p.
 • Falusi foghúzók. = Ethnographia - Népélet. 48. évf. (1937.) 4. sz. 442-445 p.
 • Habán szalmafödél. = Néprajzi Értesítő. 29. évf. (1937.) 1-2. sz. 201 p.
 • Kutyabűvölés. = Ethnographia - Népélet. 48. évf. (1937.) 1. sz. 83-85 p.
 • A magyar népi orvoslás vallásos és egyházi vonatkozásai. 1-6. = Új Élet. 6. évf. (1937.) 1. sz. 29-36 p., 2. sz. 73-78 p., 3. sz. 119-126 p., 5. sz. 195-198 p., 6. sz. 265-266 p., 10. sz. 457-462 p.
 • Les saints dans l'histoire de la médecine hongroise. = Nouvelle Revue de Hongrie. 30. évf. (1937.) 56. sz. 1-10 p.

1938

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok a Bakony gyűjtögető és vadfogó életmódjához = Vasi Szemle. 5. évf. (1938.) 5. sz. 152-163 p.
 • Egy bakonyi falu paraszt állatorvosai. = Ethnographia - Népélet. 49. évf. (1938.) 1-2. sz. 52-66 p.
 • A magyar népi orvoslás vallásos és egyházi vonatkozásai 7-8. = Új Élet. 7. évf. (1938.) 2. sz. 67-73 p., 4. sz. 162-171 p.
 • Az ősi-i javas ember. = Ethnographia - Népélet. 49. évf. (1938.) 3-4. sz. 346-373 p.
 • A paraszt szőlőmívelés és bortermelés Veszprém megye déli részében. = Néprajzi Értesítő. 30. évf. (1938.) 2-4. sz. 15-48 p., 172-204 p.

1939

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok a népi orvosláshoz a Bakony-Balaton vidékén. = Ethnographia - Népélet. 50. évf. (1939.) 1-2. sz. 65-68 p.
 • Cserszegtomaj. Egy hegyközség élete. = Néprajzi Értesítő. 31. évf. (1939.) 2-4. sz. 170-204 p.
 • Une maison paysanne de la région du Balaton. = Nouvelle Revue de Hongrie. 32. évf. (1939.) 60. sz. 46-50 p.

1940

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok Tóköz néprajzához. = Dunántúli Szemle. 7. évf. (1940.) 5-6. sz. 282-296 p.
 • A csatkai búcsú. (Adatok a népi orvosláshoz.) = Ethnographia - Népélet. 51. évf. (1940.) 1. sz. 50-73 p.
 • Csömör, sömör. = Magyar Nyelv. 36. évf. (1940.) 192-193 p.
 • A mai magyar néprajzi kutatás keresztmetszete. = Ethnographia - Népélet. 51. évf. (1940.) 3. sz. 337-352 p.
 • Római emlékek Dunántúl néprajzában. = Pécs székes királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítője. (1939-1940.) 40-52 p.
 • Veszprém megye népi építkezése. (1-2.) = Néprajzi Értesítő. 32. évf. (1940.) 1-2. sz. 1-22 p., 3-4. sz. 310-344 p.

1941

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok a Veszprém vármegyei magyarság és németség teherhordásához. = Nép és Nyelv. 1. évf. (1941.) 3. sz. 88-92 p.
 • A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. = Néprajzi Értesítő. 33. évf. (1941.) 3. sz. 231-258 p.
 • Hiedelmek egy kéziratos orvosló könyvben. = Ethnographia - Népélet. 52. évf. (1941.) 2. sz. 111-117 p.
 • Kékfestőminták elnevezései Gölnicbánya környékén. = Nép és Nyelv. 1. évf. (1941.) 8. sz. 247-249 p.
 • Kis kamrás házak Dunántúl és Székelyföldön. = Nép és Nyelv. 1. évf. (1941.) 7. sz. 222-224 p.
 • Néprajz a zeneoktatás szolgálatában. = Ethnographia - Népélet. 52. évf. (1941.) 1. sz. 84 p.
 • Trink Orbán! = Nép és Nyelv. 1. évf. (1941.) 6. sz. 189-190 p.

1942

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok a falusi bakterséghez. = Ethnographia - Népélet. 53. évf. (1942.) 1. sz. 113-123 p.
 • A népdal sorsa a falun. = Magyar Dal. 47. évf. (1942.) 11. sz. 11-14 p.
 • Népi orvoslás a dunántúli búcsújáróhelyeken. = Magyarságtudomány. 1. évf. (1942.) 1. sz. 116-139 p.
 • Olajütők Veszprém vármegyében. = Ethnographia - Népélet. 53. évf. (1942.) 2. sz. 113-123 p.
 • A szentgáli juhászat. = Magyarságtudományi Intézet Évkönyve. 1. évf. (1942.) 1. sz. 40 p.

1943

Tanulmányok, cikkek

 • Felelet Tóth János válaszára. = Ethnographia - Népélet. 54. évf. (1943.) 2. sz. 207 p.
 • A magyar nép életmódja. = A magyar nép. Budapest 1943. Singer és Wolfner Kiadó. 136-200 p.
 • Népdalt a falunak! = Magyar Dal. 48. évf. (1943.) 3. sz. 3-5 p.
 • Népi orvoslás a Borsavölgyében. Kolozsvár, 1943. Erdélyi Tudományos Intézet 188 p. 9 t.

1944

Tanulmányok, cikkek

 • Somogyi üvegek Szentgálon. = Ethnographia - Népélet. 55. évf. (1944.) 3-4. sz. 124-130 p.

1945

Tanulmányok, cikkek

 • Adatok Szentgál gyűjtögető életmódjához. = Ethnographia - Népélet. 56. évf. (1945.) l-4. sz. 37-40 p.

1946

Tanulmányok, cikkek

 • Magyary Kossa Gyula (1865-1944). = Ethnographia - Népélet. 57. évf. (1946.) 1-4. sz. 121-122 p.

1947

Tanulmányok, cikkek

 • A lovak betegségeikről való orvosságok. = Ethnographia - Népélet. 58. évf. (1947.) 1-2. sz. 116-120 p.
 • A magyar népi táplálkozás kutatása. Budapest, 1947. Néptudományi Intézet. 16 p.
 • A néphagyományok romlásának kérdéséhez. = Miscellanea Ethnographica. (1947.) 1. sz. 44-48 p.
 • Népünk és a számok. = Természettudomány. (1947.) 2. sz. 27-29 p.
 • Az ördöngös imolnárlegény. = Ethnographia - Népélet. 58. évf. (1947.) 1-2. sz. 55-69 p.
 • Az ősi-i ember imádságai. = Ethnographia - Népélet. 58. évf. (1947.) 3-4. sz. 237-238 p.

1948

Tanulmányok, cikkek

 • Élet a cserszegtomají házban. = Ethnographia - Népélet. 59. évf. (1948.) 1-4. sz. 54-72 p.
 • A magyar népi építkezés és lakás kutatás. Budapest. 1948. Stephaneum ny. 40 p.
 • A magyar népi orvoslás kutatása. Budapest. 1948. Stephaneum ny. 26 p.
 • Népünk természetismerete. Budapest. 1948. Stephaneum ny. 19 p.

1950

Tanulmányok, cikkek

La viticulture et la viniculture paysannes en Hongrie. = Annales de la Société d'Ethnographie Française. (1950.) 1. sz. 125-156 p.

1951

Tanulmányok, cikkek

 • Megnyílt a veszprémi múzeum. = Veszprém megyei Népújság. 7. évf. (1951. I. 9.) 4 p.
 • Múltszázadbeli „Bakonyi Ház". = Veszprém megyei Népújság. 7. évf. (1951. VI. 20.) 6 p.
 • Régi verbunkos muzsika kutatása a Bakonyi Múzeumban. = Veszprém megyei Népújság. 7. évf. (1951. VIII. 1.) 6 p.

1952

Tanulmányok, cikkek

 • Kodály Zoltán és a magyar népdal. = Életünk. (1952.) 5. sz. 429-430 p.
 • Népi termelőeszközök a Bakonyi Múzeumban. = Veszprém megyei Népújság. 8. évf. (1952. II. 28.) 4 p

1955

Tanulmányok, cikkek

 • Balaton mellék néprajzi vázlata. = Természet és Társadalom. 114. évf. (1955.) 6. sz. 342-346 p.
 • Műemlékvédelmi problémák Veszprém megyében. = Múzeumi Híradó. (1955.) 1-2. sz. 42-48 p.
 • Parasztfürdőhelyek. = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. (1955.) 1. sz. 76-106 p.
 • Présházak, pincék a Balatonfelvidéken. = Veszprém megyei Népújság. 11. évf. (1955. V. 25.) 2 p.
 • Várpalota újabban előkerült régiségei. = Veszprém megyei népújság. 11. évf. (1955. IX. 22.) 5. p.
 • A veszprémi Bakonyi Múzeum tíz éve. = Múzeumi Híradó. (1955.) 1-2. sz. 175-179 p.

1956

Tanulmányok, cikkek

 • Külföldi néprajzkutatók megyénkben. = Veszprém megyei Népújság. 12. évf. (1956. IX. 26.) 3 p.
 • Megalakult a Magyar Történeti Társulat Zala-Veszprém megyei csoportja. = Veszprém megyei Népújság. 12. évf. (1956. X. 3.) 1 p.
 • Népművészeink problémái. = Veszprém megyei Népújság. 12. évf. (1956. IV. 8.) 4 p.
 • Présházak és pincék a XVIII. századból a Balaton északi partján. = Ethnographie. 67. évf. (1956.) 1-2. sz. 57-90 p.
 • Egy szlovákiai magyar bányászfalu élete. = Veszprém megyei Népújság. 12. évf. (1956. V. 6.) 4 p.
 • Tótkomlós. = Természet és Társadalom. 115. évf. (1956.) 2. sz. 98-101 p.
 • Veszprém első századai. 1-2. = Veszprém megyei Népújság. 12. évf. (1956. X. 14.) 2 p., (1956. X. 16.) 2 p.

1957

Tanulmányok, cikkek

 • Almaprés Cikolaszigetről. = Ethnographia. 68. évf. (1957.) 2. sz. 352-353 p.
 • A Bakonytáj Fényes Elek műveiben. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VII. 12.) 2 p.
 • A Balaton menti múzeumok kérdése. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. XII. 28.) 2 p.
 • Balatonalmádi és partjai. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VII. 20.) 2 p.
 • Balatonfelvidéki és Bakony vidéki falusi épületek a XVIII. századból. = Ethnographia. 68. évf. (1957.) 1. sz. 87-108 p.
 • A balatoni fürdőélet őskora. = Képes Magyarország. 3. évf. (1957.) 5. sz. 8 p.
 • Elrontották a veszprémi Várhegyet. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. XII. 14.) 2 p.
 • Érdekes pincék a Balaton mentén. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. X. 19.) 2 p.
 • Fatörzsből kivájt hombár, a Bakonyi Múzeum új szerzeménye. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. XI. 1.) 2 p.
 • Füred, a Balatonpart székhelye. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. II. 2.) 4 p.
 • Két ritka tárgy a tihanyi népművészeti kiállításon. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. IX. 4.) 2 p.
 • Kisfaludy Sándor présházai. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VI. 8.) 2 p.
 • A kuruzsló. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VIII. 4.) 5 p.
 • Mézeskalács kiállítás a Bakonyi Múzeumban. = Középdanántúli Napló. 1. évf. (1957. V. 22.) 2 p.
 • Miért nincs Pápán múzeum? = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. XII. 5.) 2 p.
 • Múzeumba került a legszebb somhegyi üveg. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. XI. 24.) 4 p.
 • Néhány szó a Badacsonyról. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VII. 16.) 2 p.
 • Népművészek találkozója Veszprémben. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. X. 30.) 2 p.
 • A népművészet lehetőségei a Balatonmentén. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. IX. 8.) 2 p.
 • A Rádió magnetofon kocsija nyomában. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. V. 4.) 4 p.
 • Régi fürdőélet a Balaton mentén. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VII. 5.) 2 p.
 • Régi veszprémi sírkövekről. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. VI. 12.) 4 p.
 • Szabó István. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. IV. 18.) 5 p.
 • Szentgyörgyhegy kincsei. = Képes Magyarország. 3. évf. (1957.) 4. sz. 17-18 p.
 • A tihanyi népművészeti kiállítás. = Képes Magyarország. 3. évf. (1957.) 6. sz. 9 p.
 • Véghely Dezső emlékezete. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. III. 15.) 4 p.
 • A veszprémi Séd és egykori malmai. = Középdunántúli Napló. 1. évf. (1957. II. 22.) 4 p.

1958

Tanulmányok, cikkek

 • 50 éves Balatonalmádi vasútja. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. IX 27.) 2 p.
 • Badacsony, Balatonszepezd, Balatonrendes, Szigliget, Tapolca. Budapest. 1958. Műszaki Kiadó. 62 p., XVIII 1 p. l t.
 • A Badacsony tetején. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. XI. 22.) 4 p.
 • A Balaton melléki hegyközségek. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VII. 20.) 7 p.
 • Balaton melléki présházak. Budapest. 1958. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 46 p.
 • A Balatonfelvidék téli szépségei. = Képes Magyarország. 4. évf. (1958.) 14-15 p.
 • Balatonfüredi nemzetiségi fesztivál. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. X. 8.) 4 p.
 • Egy balatoni tájképről. Brodszky Sándor képe. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VI. 12.) 2 p.
 • A batár. = Ethnographia. 69. évf. (1958.) 3. sz. 455-457 p.
 • Csutorásműhely a Bakonyi Házban. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. V. 31.) 2 p.
 • Egry József képeinek kiállítása Keszthelyen. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VII. 2.) 5 p.
 • Fürdőhelyek divatja. = Középdunántúli Napló. 2. évf. (1958. II. 11.) 2 p.
 • Gyulafirátót és Essegvára. = Képes Magyarország. 4. évf. (1958.) 6. sz. 16-17 p.
 • Kétszáz éves a sümegi Maulbertsch-freskó. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VIII. 13.) 2 p.
 • Egy kevéssé ismert műemlékünk. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VI. 10.) 2 p.
 • A néphagyományokról. = Középdunántúli Napló. 2. évf. (1958. II. 16.) 4 p.
 • Népművészeti kiállítás Tihanyban. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VII. 19.) 2 p.
 • Nyestezés a Bakonyban. = Középdunántúli Napló. 2. évf. (1958. II. 25.) 2 p.
 • A somlói tiprókút. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VI. 11.) 2 p.
 • Sümegi képeslap. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. VII. 26.) 2 p.
 • Szentgál anyagi műveltsége. = Kandidátusi értekezések tézisei. Budapest, 1958. Magyar Tudományos Akadémia 2. Osztálya. 10 p.
 • A Tihanyi Múzeum kiállításai. Budapest, 1958. Múzeumok Központi Propaganda Irodája - Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 33 p. 5 t.
 • A Veszprém Megyei Hetek képzőművészeti és népművészeti érdekességei. = Középdunántúli Napló. 14. évf. (1958. V. 14.) 2 p.
 • A veszprémi Bakonyi Múzeum. = Képes Magyarország. 4. évf. (1958.) 5. sz. 6-7 p.
 • Viselettörténeri kiállítás Tihanyban. = Középdunántúli napló. 14. évf. (1958. VII. 30.) 2 p.

1959

Tanulmányok, cikkek

 • A Bakony néprajza. Budapest. 1959. Gondolat. 176 p. 26 t. 1 térk.
 • Betyártörténetek Cserszegtomajról. = Középdunántúli Napló. 15. évf. (1959. I. 18.) 4 p.
 • Faragó népművészek versenye. = Középdunántúli Napló. 15. 1959. I. 21. 2.
 • A hegyközségek kialakulásának kérdése. - Néprajzi Közlemények. 3. évf. (1958.) 4. sz. 59-70 p.
 • A hegyközségi ember. = Középdunántúli Napló. 15. évf. (1959. II. 5.) 2 p.
 • Kirándulás a Szentgyörgyhegyre. = Középdunántúli Napló. 15. évf. (1959. V. 31.) 7 p.
 • Mai népművészek legújabb alkotásainak kiállítása a Bakonyi Múzeumban. = Középdunántúli Napló. 15. évf. (1959. VII. 26.) 4.
 • Megyénk népművészeitől vásároljunk ajándéktárgyakat. = Középdunántúli Napló. 15. évf. (1959. VI. 19.) 2 p.
 • A Népművészet mestereinek országos találkozója Balatonfüreden. = Középdunántúli Napló. 15. évf. (1959. VII. 16.) 1 p.
 • Szelídített vaddisznókonda a Bakonyban. = Élővilág. 4. évf. (1959.) 52-53 p.
 • Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest. 1959. Akadémiai Kiadó. 398 p.
 • Veszprém. = Élet és Tudomány. 14. évf. 1959. 14. sz. 431-435 p.

1960

Tanulmányok, cikkek

 • 48-as emlékek a Bakonyi Múzeumban. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. III. 15.) 2 p.
 • A Balatonpart az őskorban, az első magyar színház, vízicipő. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. V. 27.) 6 p.
 • Borkimérés a Somló aljában. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. XI. 15.) 2 p.
 • Festészet az őskortól napjainkig. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. IX. 9.) 2 p.
 • Ismerd meg hazádat! Hány járás van a megyében, miről híres? = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. III. 18.) 5 p.
 • Ismerd meg hazádat! Melyek a megye legjellegzetesebb népviseletei, szokásai? = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. III. 11.) 5 p.
 • Ismerd meg hazádat! Válaszolunk az 1-2, 7-8, 9-12. kérdésre. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. II. 5.) 5 p., (II. 19.) 5 p, (II. 26.) 5 p., (III. 4.) 5 p.
 • A lábbeli készítés múltjából Veszprém megyében. = Cipőipari Dokumentáció. 4. évf. (1960.) 8. sz. 1-19 p. 5 t.
 • Mai népművészek seregszemléje Veszprémben. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. VI. 5.) 6 p.
 • Megújhodott a somlói taposó kut. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. XI. 4.) 2 p.
 • Néhány gondolat két népi táncdalfesztivál közt. = Középdunántúli Napló. 16. évf. (1960. VIII. 7.) 2 p.
 • A népi műemlékek védelmének problémái. = Ethnographia. 71. évf. (1960.) 4. sz. 610-612 p.