Villax Ferdinánd

A Helyismeret wikiből
Villax (János) Ferdinánd (Pápa, 1784. máj. 14.-Zirc, 1857. szept. 13.) zirci apát, tanár. 
Villax f..jpg

Élete:

1802-től tagja a Ciszterci Rendnek, 1803-ban tett fogadalmat. 1808-ban szentelték pappá. 1809-től Nagyesztergáron, majd Olaszfaluban plébános. Az 1813-1817-es években első ciszterci gimnáziumi igazgató Székesfehérvárott. 1817 után jószágkormányzó és egyben lelkész Magyarpolányban. 1820-ban perjel Zircen, majd két esztendeig egyházi szónok Egerben. 1823-tól 1826-ig lelkész Tósokberénden, közben zirci apáttá is megválasztották, de ennek megerősítését csak 1826-ban kapta meg. Kormányzása idején a Zirci Apátság a rend méltó központjává változott. Átszervezte a gazdaságokat, új majorokat alakított ki, korszerűbb gazdasági épületeket emeltetett. Kifizette a rend adósságait. Átépíttette az apátság épületének keleti és nyugati szárnyait. Kialakíttatta a palota homlokzatát, megépíttette a kettős tornyot. 1846-1847-ben létrehozta a könyvtárat. Fejér György könyvtárának megszerzésével fejlesztette a gyűjteményt. Az iskola növendékeit pesti és bécsi egyetemre küldte tanulni.

Művei:

  • Beszéd Zichy István veszprémi főispánhoz. = Veszprém vármegye kettős öröm napja. Veszprém, 1832.
  • Istructiones quaedam de vita spirituali. (Kézirat a Zirci Apátság könyvtárában.)


Irodalom:

  • A hazai Cziszterczi Rend emlékkönyve. Bp., 1896.
  • A Ciszterczi Rend története - HERVAY F. Levente: A Ciszterci Rend története Magyarországon. = LÉKAI Lajos: A ciszterciek. Bp., 1991.
  • TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon. Ajka, 2003.

Forrás:

Veszprém megyei életrajzi lexikon