Vincellérből kisbirtokos...

A Helyismeret wikiből
(Egy síremlék kapcsán)


Írta: Schildmayer Ferenc


1858 évi térkép részlete

Az Új Almádi Újság 2007. decemberi számában a Pinkóci temetőben levő szép és érdekes síremlékekről jelent meg ismertetés. Kovács Pista barátom, aki alapos ismerője a temetőnek, mutatott egy, sűrű bokrok között álló, nagyon egyszerű, egyetlen kőből faragott síremléket. Rövid felirata szerint Imre József nyugszik azon a helyen, néhány méterrel távolabb pedig Imre Józsefné sírja található hasonló körülmények között. Ugyanolyan egyszerű, férje síremlékével azonos méretű kővel megjelölve. Csaknem biztos, hogy senkinek sem lenne ismerős a két síremlék, illetve az alatta nyugvó személyek neve.

Véghely Dezső 1944-45-ben írt visszaemlékezéseit másolva számomra ismert volt a név, ugyanis Imre József 10 évig volt Véghely Dezső alispán birtokán vincellér, feleségével együtt ott laktak a „kis” házban. Mikor pedig elment tőlük, vett egy kis birtokot az Öreghegyen. A visszaemlékezésben sok szó esik Imre Józsefről, akivel kapcsolatosan több történetet is leír Véghely. A leírás szerint érdekes ember volt Imre József: szentkirályszabadjai származású, nagyon káromkodásra járó száju volt, állandóan a szenteket emlegette, viszont élő cerberusként őrizte apám virágait, onnan senki sem vihetett el semmit. Mindég tudta, melyik fán mennyi gyümölcs van, és melyik gyerek szedte le a hiányzókat. Egy érdekes történet, amit érdemes szó szerint idézni.

Egy ízben Vaszary Kolos hercegprímás látogatta meg egy oldalkanonok és a tihanyi apát társaságában édes apánkat és a szilvás kiskapujánál állott meg a kocsijuk, ahol várta őket apám, hiszen be voltak előre jelentve és a hosszú úton kísérte fel őket édesapám a villába. Oh a lókötő József de megijesztett. Ott kapált szőlőt, mikor kísértem fel őket és rájuk köszöntött, mire meg állott Vaszary beszélgetni, no gondoltam magamban majd elkeríti a hercegrimásnak az összes szenteket, de hála Isten nem úgy volt, a kérdéseire rendesen válaszolt, mire a hercegprímás öt forint borravalót adott neki. Este vacsoránál azután átadtam édes apámnak az Imre József üzenetét. Mondja meg Dezsőke a papának, hogy ilyen barátokat tartson, mint ez a legöregebb pápista pap.

Bizony Imre Józsefnek jól jövedelmezett Vaszary Kolos látogatása. Mint rendesen nekünk gyerekeknek is fel kellett üdvözlésre vonulnunk, ma is emlékezem olyan fityegőkkel diszített bársony anyagból készült kalapja volt, különben mosolygós arcú, sovány, szikár pap volt.

1923 évi térkép részlete

Imre József Öreghegyen vett kis birtokán állt egy hatalmas szilfa, az úgynevezett „keresztfa”, Így hívták, mert messziről, minden irányból tekintve annak látszott. Egyébként kedvelt kirándulóhely volt, mert gyönyörű onnan a kilátás a Balatonra. Egy ízben Imre József meglátogatta Véghely Dezsőt, tanácsot kérni. Előadta, hogy a múlt évben Almádiban kataszteri felmérést csináltak a mérnökök és az ő nagy szilfájára azt mondták, azt nem szabad kivágni, mert a méréshez tartozik. Imre József nyakas ember volt és kivágta a fát mondván az örökösök ne röhögjenek holta után rajta, hogy volt fája és mégis minden télen fázott.

A település történetét kutatót kíváncsivá teszik az előkerült adatok és leírások, felkeltve az érdeklődését, hol is volt az a bizonyos kis birtok. Miután a nagy szilfa nincs meg, az írásokban kell keresni a megoldást. Kiinduláshoz ismert adatok:

- Imre József 1925-ben halt meg,

- kataszteri felmérés 1923-ban volt és a térképen jelölve van a szilfa,

- a felmérés alapján készült birtokív összesítőn szerepel Imre József, mint tulajdonos. Birtoka a következő részekből állt. Szántó 1206 n. öl, szőlő 494 n.öl, legelő 425 n.öl, földadó mentes (ház) 55 n. öl. Összesen 1 k. hold 580 n. öl.

Érdemes röviden áttekinteni, hogy Imre Józsefet megelőzően kik voltak a birtokosok. Ismét az 1858. évi adatbázisból kell indulni.

Birtokos: Fejes Sándor veszprémi lakós. Birtok része

3284 hrsz.   rét gyümölcsfákkal 113 n.öl
3285 hrsz.   szőlő gyümölcsfákkal 1 k. hold     57 n. öl
3286 hrsz.   lakóház 132 szám   23 n. öl
3287 hrsz.   rét   85 n. öl
3288 hrsz.   rét   46 n. öl
3289 hrsz.   alacsony lombos werdő   129 n. öl
                  Összesen: 1 k. hold 453 n. öl

Változások:

1879. január 3. vétel, 300 osztrák értékű Ft. May György és neje Károlyi Klára

1883. június 13. vétel, 400 Ft., Dravecz Lajos és neje Fridrik Anna

1890. január 29. adás-vétel, Visinger József és neje Jung Mária

1896. július 7. vétel, 265 o. é. Ft., Imre József és neje Cseh Jusztina

1925. májusi 1. vétel 5,000.000 korona, Szegedi János és neje Oláh Rozália ½ rész, Özv. Szegedi Sándorné sz. Korpádi Karolin ½ rész

Miután Imre Józsefnek nem volt leszármazottja további megosztások és eladások történtek, amelyek a témához kevésbé illeszkednek.

A síremlékek feliratai a következők. Itt NYUkSZIk IMRE JOZSEF 1842 -1925 BEkEhANVAIRA

Itt nyugszik IMRE JOZSEFNE 1844 - 1926 Beke poraira

Talán egyetért velem a tisztelt olvasó, hogy ez az ismertetés a város történelmének egy kis morzsáját tárja elénk.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2008. (20. évf.) 3. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja