Vitorlással a Balaton körül 1884-ben

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


A Veszprém című hetilap 1884. augusztus 31-én megjelent számában Érdekes körutazás a Balatonon című tudósítás olvasható. Szalay Imre országgyűlési képviselő társaival, Éhn Kálmánnal és Szalay Bertalannal a júliusi regattán pályanyertes Senta nevű yachtján az egész Balatont körülutazta. Lelléről indult 9-én reggel 930-kor és visszaérkezett 15-én délután 645-kor. Megállapodási helyei Fonyód, Berény, Keszthely, Szent Mihály hegy, Szigliget, Badacsony, Rendes, Fülöp, Füred, Almádi, Kenese, Siófok, Szárszó, Öszöd és Szemes voltak. Mint halljuk, szól a tudósítás, Szalay képviselő ezen útról később részletes leírást fog kiadni.

Valóban így történt, mert a Hercules-könyvtár 1885-ben megjelent kötetében Vitorláskalandok a Balatonon című fejezetben, Aigner Lajos kiadásában A Balaton körül 6½ nap alatt Szalay megírta a történetet, egyéb vitorlás kalandok mellett. Az írást Méltóságos gróf Nádasdy Ferenc úrnak mint a Balatoni Yachtsport megalapítójának tisztelete jeléül ajánlja a szerző. Nyolc oldalon írja le a teljes utat, amiből a következő rész szól Almádiról:

… vészvitorlával és a háromszor bereffelt nagy vitorlával haladunk célunk felé; ..2 óra 30 perckor újból megindultunk Almádi felé…5 óra volt mire Almádiban értünk, ágyúlövésünkre kiküldöttek a fürdőháztól csónakot, - az egész fürdőközönség vendégszeretettel fogadott bennünket, megnéztük az ujjon épült vendégfogadót s egy darabig ott időzve, nem használt a marasztás, nem a kvártély igérés, hivek maradtunk a Sentához és éjjelre vendégszerető fedélzete alá csoportosultunk, annál jobban aludva az eddigieknél, mert az idő is hűsebbé vált. Berti szeretett volna halat fogni az éjjel, mert a megmaradt sajt- és húsdarabok horogra lettek tűzve és a vízbe bebocsájtva, - reggelre ugyan nem fogott semmit, de annál jobban lettek kuszálva horgai, úgy, hogy inkább ott hagytuk, a hol volt mintsem vesződtünk volna összeszedésével. A velünk volt magnesium sodronyt, midőn egész sötét lett, meggyújtottuk s hajónkat kivilágítva is bemutattuk a fürdőközönségnek. Az említett új vendégfogadó az 1884-ben megnyitott Hattyú volt.

Szalay vitorlásáról az 1886 júniusában, a Stefánia Yacht Egylet által rendezett regattán indulókról készült részletes listában Senta cutter 2 tonna tartalommal Szalay Imre (Lelle) című ismertetést olvashatunk. A rajtoló hajók között a Senta a kisebbek közé tartozott. A legnagyobb hajó az Alma névre keresztelt, 30,5 tonnás kutter volt. Szalay részletesen bemutatja hajóját a következők szerint. Mielőtt azonban utunk leírásához fognánk, mutassuk be hajónkat és útitársainkat a t. olvasónak. A Senta első hajója volt Youngnak a Balatonon, készíttette Endrődi Sándor, kitől én később megvettem s az előbbeni vitorlázatot úgy változtattam meg, hogy az én mostani vihar elővitorlám az ő rendes vitorláját pótolja és a hajó nagyvitorlája pedig most majd kétszer akkora, mint az elébbi volt. S hajó vitorlázata és alkata szerint Sloop és némileg Centerboarder, melynek erős vas lapját szükség esetén le lehet ereszteni, mi által a hajó, mely e nélkül 1 és kétnegyed láb vízen is mehet, már csak 3 láb mély vízen hajózható. Van a Sentán egy kis fedett hely a hajó orránál, eső esetében használható, de csak két személyre, hogy a harmadik mikép fér el? azt majd az utazás közben megtudjuk. Elegendő kötél, egy nagy mentő gyűrű, egy mentő-öv parafából, egy evező, egy ágyú képezik felszerelését. Az enni és inni valók, úgy a ruhák csak utazási felszereléséhez tartoznak.

Bemutatja az útitársakat, részletesen leírva a feladataikat, természetesen a tulajdonos kapitány. Az ismertetést a következőkkel zárja. Egyszóval mindenhez érteni, türelmesnek lenni, fotografirozó gépet elhozni, több tájképet levenni úgy, hogy egyik se sikerüljön, ez volt az én kedves Szalay Bertalan rokonom az utolsó útitárs. Sajnálhatjuk, hogy a fényképfelvételek nem sikerültek, bizonyára az írás mellett megjelentek volna, és gazdagabbak lennék néhány 120 éves fényképpel.

Szalay Imre még két vitorlás kalandot örökít meg az említett könyvben. Egy rosszkor jött vihar cím alatt a következőket írja: A tarackok durrogása, a néző közönség éljenzése közt suhant a célponton keresztül az általam egyedül vezetett Senta az idei füredi júliusi regattán. Hiába volt az ellenfélnek Blue Rocknak hibátlan vezetése, hiába öntözte az öreg Harry hajója vitorláját, öt perccel elébb értem a célhoz. A Blue Rock egyébként kutter típusú, 8 tonnás hajó volt, amelyet az egyik 1885. évi regattán legyőzött.

A mellékelt képes levelezőlapokon ábrázolt hajók kortársai voltak a Sentának. Az 1800-as évek végén gyakran ábrázolták a korabeli hajókat különböző települések üdvözlő lapjain, így az Almádiról kiadott lapokon is.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2006. (18. évf.) 12. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja