Zimányi Bernát

A Helyismeret wikiből

ZIMÁNYI Bernát (Tepla, 1778. dec. 9.–Zirc, 1845. jún. 23.) r. k. lelkész, tanár.

Élete

1802-ben lépett a Ciszterci Rendbe, 1806-ban pappá szentelték. 1806-tól gimnáziumi tanár Egerben, 1812-től szántói és csákányi jószágkormányzó. 1815-től egyházi szónok és házgondnok Egerben, 1816-tól lelkész Olaszfaluban. 1818-tól gimnáziumi igazgató Pécsett, 1819-től porvai lelkész. 1820-tól középiskolai igazgató Székesfehérvárott, 1821-től zirci perjel. Az 1824–1827-es években Magyarpolányban, 1827-től Borzaváron, 1829-től Bakonykoppányban, 1838-tól Zircen lelkész.

Művei

  • Compendiosa narratio praecipuorum Herorum Graecorumet Romanorum. 404 + 348 p. (Kézirat a zirci apátság könyvtárában.)

Irodalom

  • A hazai Ciszterczi Rend emlékkönyve. Budapest, 1896.
  • Schematismus congregationis de Zirc. Budapest, 1942.