Szent Bernát szobor

A Helyismeret wikiből

A Szent Bernát szobor az Arborétum területén, az apátság épülete előtt látható.

A szobrot 1931. augusztus 17én Dr. Werner Adolf apát állíttatta fel díszes talapzatára, az arborétum területén, az apáti lakosztállyal szmben. A szobrot dr. Vargha Domján pécsi egyetemi tanár hozta Hollandiából, s õ ajándékozta Zircnek. 
A szobrot tartó alapzatot és vaskos oszlopát, mely a szobor méltóságához, nagyságához kellett, Kasper József zirci kõműves és ácsmester készítette. Megáldása, felszentelése 1931. augusztus 23-én volt. Ez alkalommal a szentbeszédet dr. Vargha Domján pécsi egyetemi tanár mondta. Az ünnepélyes nagymisét Werner Adolf pontifikálta. Közreműködött a Cecília énekkar. Az esõs idõ miatt a körmenet megtartható nem volt, de az apát úr papi segédlettel a Szent Bernát-szoborhoz vonult és csendben elvégezte a megáldás szertartását. A szobor gyönyörű környezetével Zirc egyik ékessége lett, melyhez minden évben a Bernát napját követõ elsõ vasárnap körmenetben vonult ki az ünneplõ közönség.

A monostorba telepített katonák ledöntötték 1951. február 26-án. Ekkor nagyobb darabokra tört szét és megcsonkultan sokáig hevert az oszlopa mellett. Az 1960-as évek végén utasításra a szakmunkásképzõ intézet kőműves tanulói az oszlop mögé elásták.

A Szent Bernát szobor helyett Liska Szilveszter zirci plébános 1991-ben erdélyi fehérmárványból egy új, kisebb Szent Bernát szobrot készíttetett, a tartóoszlopot is alacsonyabbra építették, de ugyanazon a helyen, ahol a régi volt. A szobor Nagy István János szborászművész alkotása. 
1991. augusztus 29-én áldotta meg és szentelte fel az új szobrot Kerekes Károly apát úr. Szentbeszédet Lázár Kelemen zirci plébános úr mondott, méltatva az elmúlt 800 év történelmének útját.

Szent bernat szobor2.jpg
Szent bernat szobor3.jpg
Szent bernat szobor.jpg


Forrás

Zirc város honlapja

Dombi Ferenc kutatásai alapján

Dombi Ferenc: Hetven éve állították fel Szent Bernát szobrát. In.: Zirc és Vidéke 2001.08. szám