Szent Imre herceg szobor

A Helyismeret wikiből
Szent imre herceg szobor.JPG
A Szent Imre herceg szobor azon középkori templomrom épen megmaradt pillérkötegén áll, melyet III. Béla magyar király Zirc 1182. évi alapítása után kezdett el építeni monostorával együtt. A kőemelvényre 1749. november 17-én állították fel. A szobrot Rieger Kandid apátúr áldotta meg, és szentelte fel 1950. június 5-én. A pillérköteget Szent Imre herceg szobrán kívül az 1751. június 19-én elhelyezett négy kis barokk angyal (putto) díszíti. Az angyalokat a négy égtájnak megfelelően helyezték el a pillérköteg vállkövén.

A szobor koronával a fején, a tisztaság liliomával a kezében, palásttal ábrázolja a herceget. A szobor alkotója nem ismert.

Az északi oldal vállkövén ülő angyal Zirc rövid történetét összefoglaló latin feliratos pajzsot tart a kezében a következő szöveggel:

"1198 fundata = alapítva, alapítottak

1526 execrata = meggyalázva, meggyaláztatva

CanDIDare = ragyogóvá, fehérré 

DeCorata = díszítve, dicsőítve

Laetor = örvendezzünk

1751"

1198-at ugyanis tévesen a zirci apátság alapítási évének tartották, 1526-ot a pusztulási éve, a mohácsi vész idején a törökök sok templomot meggyaláztak, kifosztottak. Van leírás, mely szerint 1751 a bevésés évét és az angyaloknak a pillérkötegen való elhelyezését jelenti, más leírás szerint ez az év örömteli év volt, mert elkészült az új templom.

A nyugati vállkövön ülő putto a zirci ciszterek címerét tartja a kezében: a kavicsot tartó daru, amely az éberség jelképe.

A keleti vállkövön ülő putto a heinrichaui apátság címerét tartja: kereszt négy szár közében a Mors szó egy-egy betűje ami Heinrichau francia anyamonostorának, Morimundusnak a rövidítése.

A déli putto kezeiben pedig a magyar címer van.

Puttok.jpg

A pillérköteget és a szobrot többször is restaurálták az évszázadok során. Pl. 1749, 1751, 1889, 1930, 1981.
1889-ben a Zirici templom számadási kivonatában 11. tételszám alatt van beírva, hogy a 15. és 25. sorszámú okmányon az Imre szobor javítására és kerítésére 50 forint 50 krajcárt fizettek ki. Valószínű, hogy egyszrű fakorláttal, illetve léc vagy drótkerítéssel lehetett bekerítve. Fotófelvételt, vagy egyéb rajzot erről sajnos az idő tájt nem készítettek erről. Az első fotó 1900-as évek elején készült, viszont ezen kerítés nem volt látható. 
Az 1930-as restaurálásról a következő információk állnak rendelkezésre: a 44. káptalani jegyzőkönyv elszámolása alapján a Zirci Apátsági templomban és a Szent Imre herceget tartó pillérkötegen és szobron végzett munkáért 9000 koronát fizettek ki anyag és munkadíj címén. 

A szobor 1945-ig az Apátság gondviselésében volt, ők gondoskodtak a szobor állapotmegőrzéséről.

1945-ben a II. Világháború őusztítása sajnálatos módon a szobrot sem kerülte el. A szobor fejét szándékosan, célzott lövéssel lelőtte valaki. Olyan történet is kering róla, hogy a Nagyesztergár felöl Zirc felé nyomuló orosz katonák német megfigyelő őrszemnek nézték és ezért lőtték le. Szerencsére ennél nagyobb kár nem esett benne.

1950-ben tanácsi fennhatóság alá került. Eltávolítását az út korszerüsítésekor a Műemlékvédelmi Hivatal megakadályozta, de restaurálásáról ez időben nem esett szó.

A védett építészeti emléket Zirc 800. évfordulójára készülve restauráltatta a tanács. E munkát a zirci születésű Braun János szobrász-restaurátor végezte el. Elkészítette a szobor fejét, majd az egész műemléken pótolta a hiányosságokat. A restaurálás ekkor több mint 200 000 Ft.-ba került.

A kerítését 2006-ban, a nagyhét folyamán egy jármű megrongálta, de a rongáló kilétére nem derült fény.

2007-ben a Zirci Országzászló Alapítvány restaurálta.

Források

Illés Ferenc, Tóth Sándor: Zirc és környéke. 3. jav kiad. Budapest, Panoráma. 1985.

Hervay Ferenc. Zirc: Apátsági templom. Budapest, TKM. 1996.

Dombi Ferenc kutatásai alapján

Zirc város honlapja