A zirci apátok

A Helyismeret wikiből
Limogesi János 1208-1218
Guidó
1218-1221
Jakab
1248
S. (Sámuel? Stephanus?)
1259
Gergely
1287
Jakab
1290-1322
János
1327
István
1327-1330
Odó
1330-1365
Egyed
1366
Alardus
1370-1371
János
1374-1375
Miklós
1380-1396
Konrád
1406
András
1415-1435
Lénárd
1436-1440
Balázs
1448
Péter
1450
Dénes
1463
Nagyváthy Péter
1464-1489
Máté
1500-1502
Maglódy Miklós
1511-1517
Ötvös Ferenc
1519-1527
Monoszlay Mihály győri kanonok
1609-1616
Bolerázy István nyitrai kanonok
1616-1638
Böjthe Miklós szerémi püspök
1638-1640
Káldy Mihály győri nagyprépost
1640-1641
Gorup Ferenc veszprémi nagyprépost
1641-1647
Br. Héderváry János pozsonyi kanonok
1647-1659
Ujfalusy Márton ciszterci
1660-1678
Kollweis Máté lilenfeldi apát
1678-1695
Braun Zsigmond lilienfeldi apát
1695-1699
Kalert Henrik henrichaui apát
1699-1702
Ackermann Tóbiás henrichaui apát
1702-1722
Niklas Antal henrichaui apát
1722-1724
Regnard Gergely henrichaui apát
1725-1732
Wiesner Gellért henrichaui apát
1732-1749
Rieger Kandid henrichaui apát
1749-1763
Haschke Konstantin henrichaui apát
1763-1778
Welzel Márk henrichaui apát
1778-1793
Gloger Konstantin henrichaui apát
1793-1814
Dréta Antal pilisi és pásztói apát
1814-1823
Villax Ferdinánd pilisi és pásztói apát
1826-1857
Rezutsek Antal pilisi és pásztói,
1878. nov.-től szentgotthárdi apát is
1858-1879
Supka Jeromos pilisi, pásztói és szentgotthárdi apát
1879-1891
Vajda Ödön pilisi, pásztói és szentgotthárdi apát
1891-1911
Békefi Remig pilisi, pásztói és szentgotthárdi apát
1911-1924
Werner Adolf pilisi, pásztói és szentgotthárdi apát
1924

Előzmény          Tartalomjegyzék          Folytatás